Horolezecká metodika

Category: Digitální zóna

Aplikace První pomoc

S přicházejícím jarem brzy začne časté cestování na skály, a tak se hodí, začít si dávat dohromady věci, které se budou hodit. A jak se říká, na prvním místě je zdraví.

Read More

Aplikace PeakFinder Earth

Aplikace PeakFinder Earth má slevovou akci do 4. prosince. Aplikace je určena pro smartfony a slouží k určování vrcholů a hor, typicky na nějaké vyhlídce, místě rozhledu nám zobrazí panorama okolní krajiny s pojmenováním okolních kopců.

Read More

Knot Quiz

Základní vědomostí, kterou musí každý horolezec ovládat, je znalost uzlů. Zpravidla si každý začínající horolezec pořídí příručku o uzlování, nebo si je dohledá na internetu, a v neposlední řadě je nejdůležitější uzly naučí zkušenější lezci, ať už v horoškole nebo v oddíle. Jenže všechny vědomosti se zapomínají, a uzly, které člověk často nepoužívá, se časem vytratí z paměti. A to trápilo i autory aplikace Knot Quiz, která je určená pro mobilní telefony. Aplikace obsahuje několik sad animovaných návodů na vázání uzlů, přičemž uživatel má možnost tipnout si, jak se daný uzel jmenuje. Můžeme si tak poznávání uzlů procvičovat kdykoliv přes všední den, díky přítomnosti v mobilním telefonu máme kvíz vždy po ruce. A nakonec lze aplikaci využít i při cvičení horolezců v oddíle, kdy instruktor může těmito kvízy potrápit nováčky v horoškole.

Read More

Wind Chill Xtreme

Na větru je nám vždy větší zima, než při bezvětří. Na tom není nic překvapivého, to je stará známá skutečnost. Odborně se tento jev nazývá wind chill efekt nebo taky pocitová teplota. Lidské tělo vyvíjí teplo a to zahřívá vzduch v jeho bezprostředním okolí, což de facto znamená pod naším oblečením. Silný vítr ale působením tlaku tento ohřátý vzduch odvádí zrychleně pryč, a tak vliv zimy na lidský organismus je při větru urychlen. Rychleji tak můžeme prochladnout, podchladit se nebo utrpět omrzliny. Aby byla určitá představa, jak moc vítr zimu umocňuje, byl stanoven vzorec pro výpočet ekvivalentu teploty za větru ku teplotě při bezvětří (podrobnosti na anglické Wikipedii zde). Výsledky se pak nejčastěji publikují formou obrovské tabulky, kde ve sloupcích je uvedená teplota a v řádcích rychlost větru. Ale v dnešní době jak je na něco tabulka, je jasné, že na to může být použitá také aplikace v nějakém elektronickém zařízení typu PDA nebo smartfonu.

Read More

Climbing Grade Converter

Obtížnost horolezeckých výstupů se vyjadřuje pomocí horolezecké klasifikace, což jest číselná řada jednotlivých stupňů. Určitá obtížnost přelezu daného místa v terénu je pak přiřazena k určitému stupni z klasifikační stupnice. Ovšem klasifikačních stupnicí je vícero, ať už pro horské horolezectví, skalní lezení, ledové lezení, atd. V rámci skalního lezení jsou pak stupnice pro různé druhy hornin, a především národnostní stupnice platící v různých státech. Když pak lezec vycestuje ze své oblasti do ciziny, stojí často před problémem, jak cizí stupnici porozumět a převést jeden stupeň mezi dvěmi různými stupnicemi. K tomu účelu slouží převodní tabulky, které si lezci sestavují, a podobně jako při ohodnocování jednotlivých výstupů, je neustále aktualizují. Nu a když je jádrem nějakého řešení tabulka, není daleko k nějaké aplikaci, která by stejné údaje dokázala spočítat a zobrazit rychleji, než když si je máme někde listovat na papíře a hledat ručně v tabulce. To je ta pravá šance pro kalkulačky zabudované v různých PDA, mobilech a smartfonech. A právě taková je aplikace Climbing Grade Converter, o které si teď povíme podrobněji.

Read More

Mammut Safety

Nedávno proběhla výrazná aktualizace aplikace Mammut Safety, která je zaměřená na lavinové nebezpečí. Aplikace je určená pro zařízení od firmy Apple (iPod Touch a smartfon iPhone). Nově do aplikace přibylo několik položek v menu, ale zůstali tu i ty, které jsme znali ze starší verze aplikace, jako je sklonoměr, doporučená výbava, včetně vysvětlení, k čemu slouží, odkazy na lavinové zpravodajství od horských služeb z mnoha různých států. Nezměněn zůstal i výškoměr, který je stále pouze odečtem z mapy podle naší pozice zjištěné pomocí GPS zabudované v přístroji. Takový výškoměr slouží jen k orientačnímu určení nadmořské výšky pro naše hrubé umístění ve smyslu hlášení o lavinovém nebezpečí. Se skutečným výškoměrem to nemá nic společného. Z nových funkcí jsou nejpodstatnější dvě, a to SOS, a především Risk Check. A těm se nyní budeme věnovat podrobněji.

Read More

Aplikace White Risk Mobile

Aplikace White Risk Mobile je další v řadě pomůcek pro usnadnění zhodnocení lavinové situace v zimním horském terénu. Už v minulosti jsme na stránkách Horolezecké metodiky psali o existenci výukového multimediálního CD White Risk, a právě z něj aplikace vychází. Jak multimediální CD, tak tato aplikace pro mobilní telefony, pochází od SLF Davos ve Švýcarsku. Jejich metodika je částečně odlišná vůči jiným metodám hodnocení lavinového nebezpečí. Ale to je jen dobře, protože čím více úhlů pohledu na určitou věc máme, tím více tu věc vidíme v její skutečné podobě. Základ metody, kterou aplikace White Risk Mobile používá, není zase až tak nový. Již nějakou dobu SLF vydává leták Achtung Lawine!, který je takovým papírovým předchůdcem této aplikace. O tomto letáku zde byla nedávno informace v článku rubriky Metodické oko. Další související informace k této metodě je v článku Typické lavinové situace, který se nachází v třináctém čísle časopisu Info@hudy, o němž jsme taktéž psali nedávno. Takové jsou tedy souvislosti a geneze aplikace White Risk Mobile, a nyní se můžeme podívat, jak to vlastně funguje.

Read More

Aplikace Ortovox

Další aplikací, kterou lze zadarmo získat v AppStore firmy Apple, a která se zabývá lavinovou problematikou, je aplikace Ortovox, která je dílem stejnojmenné firmy, jenž je známá výrobou lavinových vysílačů a dalších lavinových pomůcek. Aplikace však neobsahuje pouze nástroje pro zjišťování a vyhodnocování lavinové situace, ale snaží se být i všestranější turistickou pomůckou pro skialpinisty. První položkou v menu aplikace je seznam túr. Dostaneme se tak k průvodcovsky zpracovaným údajům o jednotlivých skialpinistických túrách, kde si můžeme na základě naší současné polohy vyhledat, které túry jsou v našem blízkém okolí, na které kopce vedou, jakou mají obtížnost, délku a podobně. Nechybí ani zobrazení trasy túry na mapě. Výborně, tímto si vybereme túru, ale práce při jejím plánování teprve začíná. Nyní musíme získat řadu informací a ty náležitě zpracovat. A právě v tom nám i nadále může pomoci aplikace Ortovox.

Read More

Off-line navigace s GPS v telefonu

Na webových stránkách Světa outdooru vyšel zajímavý článek o použití GPS navigace na outdoorovém telefonu Sonim XP3 Quest a novém XP3 Quest Pro, které mají zabudovaný GPS modul. S mobilem je dodávána i aplikace amAze GPS v základní bezplatné verzi. Hodně uživatelům však z různých důvodů nevyhovuje technika navigace, která využívá technologie A-GPS a tudíž i zpoplatněných datových přenosů operátora. Zvláště při datovém roamingu v zahraničí to může někdy být doslova past na peníze. Článek proto přináší uživatelům Questu (a nejen jim, ale i ostatním, jejichž mobilní telefon má možnost instalovat aplikace java) návod, jak zprovoznit navigaci GPS zcela bezplatně, bez datových přenosů operátora a s bezplatným mapovým software s unikátní možností nahrávat v podstatě jakékoliv bitmapové mapy.

Odkaz: Svět outdooru – Jak na offline GPS navigaci u Sonim XP3 Quest

TourFriend

Podstatou tzv. redukční metody pro určování míry lavinového nebezpečí je dosazení číselných hodnot, přiřazených určitým jevům, do zlomku a jeho následný výpočet. Tato podstata přímo volá po nějaké aplikaci, určené pro PDA nebo smartfon, která daný výpočet provede rychle a bezchybně, aniž bychom museli nejistě vzpomínat, kolik bodů má přidělen ten který redukční faktor, a čmárat si na papír výpočty. A právě takovou aplikací je TourFriend, kterou je možné si pomocí iTunes stáhnout v AppStore pro použití na telefonu iPhone nebo iPod Touch od firmy Apple. Aplikace je ke stažení zdarma. TourFriend je velmí strohou aplikací, takovou čistou kalkulačkou, přísně se držící základní Munterovy redukční metody.

Read More

Digitální Alpen karten

Digitální zpracování populárních map z produkce OEAV, zahrnující především rakouské Alpy. DVD obsahuje i databázi objektů, především horských chat, přičemž databáze má celkem již přes 50 000 záznamů. Možnost přenosu údajů do GPS. Mapu je také možno zobrazit prostorově v režimu 3D, navíc se simulací osvětlení sluncem ze strany odpovídajcí momentálnímu postavení slunce. Dále na území Rakouska lze zobrazení přepnout do režimu ortofotomapy (letecké snímkování území), a i v tomto režimu zobrazení jsou na mapě jednotlivé ikony mapových objektů, jako jsou horské chaty, parkoviště, lanovky, apod. Některé ikony fungují rovnou jako link na webové stránky příslušného obejktu. Rovněž na lyžaře je pamatováno, mapa obsahuje okolo 2300 lyžařských tras. Dodáváno na DVD nebo SD kartě pro užití v GPS.

Read More

TOPO Czech PRO 2010

Nová verze nejpodrobnější navigační turistické mapy ČR na trh pro navigace Garmin. TOPO Czech PRO 2010 je turistická mapa, jejímž základem je Státní mapové dílo ZABAGED 1:10 000 a silniční síť StreetNet firmy CEDA. Datový objem činí 330.8 MB, mapa je členěna na 24 regionů. Stejně jako u předchozí verze 3.x je mapa zakreslena včetně 2 km pásu za státní hranice.

Součástí instalačního CD je i mapové prostředí MapSource (verze 6.16.2), které slouží pro přenos mapových sad, tras a bodů mezi navigací a počítačem. Na CD jsou také podrobné manuály k instalaci a odkaz na on-line registraci. Navigace po silnicích zahrnuje data z února 2010 (zejména nové obchvaty měst a úseky dálnic).

Mapa je jednolicenční, tzn. že zakoupené CD lze registrovat pouze na jeden GPS přístroj. Mapová licence je nepřenosná, nelze tedy v případě zakoupení nového přístroje provést změnu registrace ze starého na nový přístroj.

Read More

Výuka orientace v horách

Rakouský Svaz alpských spolků (VAVÖ) zprovoznil interaktivní webový modul pro výuku orientace v horách. Uživatel se zde naučí číst v mapách, plánovat základní horské túry, určovat svou polohu v terénu a ovládat orientační pomůcky. Problematika orientace je vysvětlena velmi přehledně a příjemně, na řadě míst se využívá interaktivních obrázků a map z reálného prostředí, kdy to co vidíme na fotografii musíme správně interpretovat v mapě. A na samotném závěru výuky nechybí pochopitelně ani kontrolní test z nabytých znalostí. Autorkou výukového modulu je Monika Fritz.

Odkaz: Kartenkunde und Orientierung