Horolezecká metodika

Tag: bouldering

Klasifikace boulderů

Na webu Climb.sk vyšel velmi zajímavý článek o hodnocení obtížnosti boulderů. Jeho autorem je Nalle Hukkataival, současný aktivní boulderista. Sám autor vysvětluje: „Rozhodl jsem se napsat pár mých postřehů, co sa týkají bouldrové stupnice, vzhledem na udalosti, které v boulderingu nastaly v posledních letech. Toto téma sa zdá být stále jakýmsi tabu v lezecké komunitě, takže jsem připravený na množství negativních reakcí, ale myslím si, že je to důležité téma na diskusi.“ Dále je v článku převážně pouzkazováno na zmatek vzniklý překlasifikováváním boulderů s obtížností 8C, především cesty Dreamtime, ale i jiných, což ve svém důsledku vede k vytváření tzv. uzavřené klasifikace. Souběžně s tím si autor stěžuje na další z toho plynoucí nešvar, že některé cesty, které se zdály obtížnější než někdejší standard 8C Dreamtime, jsou následně také překlasifikovávány směrem dolů. Vzniká tak neskutečný zmatek a celý soubor cest v boulderingu je tak prý zralý na z gruntu nově udělané překlasifikování.

Odkaz: Climb.sk – Hodnotenia bouldrov-všetko je v súčasnosti len priemer

Bezpečnost při boulderingu

Při boulderingu se nepoužívá mnoho výzbroje, a proto někdy vzniká dojem, že metodika se boulderingu příliš netýká. Navíc se leze nízko nad zemí a tak pády nejsou nebezpečné. Ovšem i bouldering dokáže být nebezpečný, a chceme-li se toho vyvarovat, musíme používat specifickou výzbroj a výstroj, a v neposlední řadě i pomoc jiných lidí. Především pomoci spolulezců při boulderingu, kteří při lezení poskytují chytáním do rukou ochranu před následky pádu, se věnuje nový článek na serveru Klettern.de. Na čtyřech stranách textu doprovázeného fotografiemi se dozvíte základní rady pro to, jak chytat rukama spolulezce, jednak aby se nezranil on, ale v neposlední řadě i vy při chytání.

Odkaz: Klettern.de – Spotten, so geht´s