Horolezecká metodika

Tag: děti

Dětský lezecký den ČHS

1. května 2012 od 10 do 16 hod. se bude v Lezeckém parku Alkazar konat první, dalo by se říci „otevírací“ akce pro veřejnost. Era dětský lezecký den je, jak již z názvu vyplývá, určen zejména dětem, ale lezení si budou moci vyzkoušet i dospělí. A co tedy akce nabídne? Možnost vyzkoušet si lezení na jednoduchých výstupových trasách, projet se na lanové dráze, zaskákat si v nafukovacím hradu, malovat na obličej a další soutěže a atrakce, které společně připravuje Era, MC Slunečnice Beroun a Český horolezecký svaz. S sebou nezapomeňte něco na opečení na ohni a samozřejmě i svačinu a dostatek pití (není zajištěno). V případě nepřízně počasí bude akce přesunuta na jiný termín. Aktuální informace o akci naleznete v tomto článku na webových stránkách ČHS.

Odkaz: Český horolezecký svaz – Era – dětský lezecký den

Do vysokých hor s dětmi

Další z přednášek, které se konají v rámci Alpského klubu Brno, se bude věnovat dětem a jejich pobytu ve vysokých horách. Přednáška se koná ve středu 14.3.2012. V dnešní době máme k dispozici velké množství pomůcek a výstroje, s níž lze poměrně jednoduše realizovat i celodenní vysohorské túry s dětmi, a to i od útlého věku. Sebelepší vybavení však nijak neeliminuje objektivní rizika hor a vliv nadmořské výšky na dětský organismus. Cílem přednášky je posluchačům poskytnout informace, jak horské túry s dětmi plánovat a jak se vyvarovat chyb, které mohou z rodinného výletu udělat jeden velký stres případně boj o život. Velká část bude věnována prevenci a první pomoci akutní horské nemoci, dále se probere těhotenství a aktivity v horách, šátkové úvazy pro děti do jednoho roku, krosny pro nošení dětí, děti a nadmořská výška – prevence a první pomoc při akutní horské nemoci, prevence dehydratace, přehřátí a vyčerpání organismu, a na co nezapomenout při výpravě do hor. Přednáší: MUDr. Jana Kubalová, předsedkyně lékařské komise Českého horolezeckého svazu, a Michael Pokorný, vedoucí Alpského klubu Brno, osobní web (www.xmountain.cz).

Odkaz: Alpský klub Brno – Do vysokých hor s dětmi

Časopis Panorama 6/2011

Vyšlo poslední letošní číslo časopisu Panorama, což je interní časopis Německého alpského spolku (Deutscher Alpenverein). Z obvyklých tří metodických článků, které jsou pravidelně v každém čísle zařazeny, jsou nyní dva z nich zaměřeny na dětské lezení. Prvni z nich s názvem Kindr sichern kinder se věnuje především právnickým otázkám ohledně odpovědnosti za děti při sportu. Při lezení mladších dětí je zpravidla přítomen nějaký dospělý dozor, a to je důvod pro to, se otázce odpovědnosti věnovat. Druhý článek Sicher Sichern je klasickou metodikou, kdy jsou v článku popisy metod, jak by děti měly provádět horní jištění přes vratný bod při jištění od sebe, v článku se doporučuje, aby děti lano ovládali ve dvojici (první jej ovládá v jistící pomůcce, druhý za ním drží lano navíc v rukách jako záloha). Článek doprovázejí přehledné obrázky. Třetí článek se věnuje lezeckému tréninku a posilování, takže všichni nadšení výkonnostní lezci si zde mohou nastudovat nové postupy, tabulky a algoritmy pro trénikový plán. Časopis Panorama je na webu DAV volně ke stažení v souborech PDF.

Odkaz: DAV – Panorama 6/2011

Časopis Lidé a hory 5/2011

Vyšlo další letošní číslo časopisu Lidé a hory, a i v něm najdeme několik metodických článků. Jednak dalším dílem pokračuje seriál Zajištěné cesty, který se věnuje bezpečnosti na klettersteigu, a v tomto díle se autoři zaměřují především na zatížení klettersteigové soupravy (tzv. klettersteig-set), pádovému faktoru a síle, která při zachycení pádu působí na jistící smyčky, a z toho plynoucí nutnost používání tlumiče pádů a dvou jistících smyček pro vzájemné zálohování. Dále se v článku dočteme stručné rady ohledně používání další nutné výstroje, jako jsou úvazy, rukavice, přilba, atd. Druhým článkem s metodickou tématikou je také pokračování seriálu, jenž je zaměřený na výpravy do hor s dětmi, a jehož další díl se věnuje vhodnému vybavení pro děti. Nároky na dětskou výzbroj a výstroj jsou v některých aspektech odlišné od potřeb dospělých, a právě těmito odlišnostmi se článek nejvíce zabývá. Jako v předchozích dílech, informace jsou velice praktické a přesné, každému rodiči či vedoucímu, který chce do hor vyrazit s dětmi nelze než tento článek doporučit.

Odkaz: Lidé a hory 5/2011

Časopis Lidé a hory 4/2011

Vyšlo čtvrté číslo letošního ročníku časopisu Lidé a hory. Číslo obsahuje tyto metodické články. Zajištěné cesty II je pokračováním seriálu článků, které se věnují pohybu na klettersteigu (via ferrata). V tomto druhém díle se autoři zaměřili na popis druhů klettersteigů, typů jejich zajištění ocelovým lanem, a na jejich obtížnost. Součástí článku je velká tabulka různých druhů klasifikačních stupnic klettersteigů. Dalším článkem, který zaujme každého zvídavého čtenáře, je článek Nehody v rakouských Alpách v roce 2009. Také zde se jedná o seriál článků, a toto je jeho poslední díl. Přináší informace o rakouské pozemní horské záchranné službě, řada tabulek ukazuje počty záchranných akcí v jednotlivých regionech Rakouska, rozdělených i podle terénu či aktivity, při kterých se nehoda stala. Další tabulka ukazuje počty postižených podle národnosti. Posledním metodickým článkem tohoto čísla časopisu je článek Počasí na horách, který navazuje na článek v předešlém čísle časopisu, jenž se věnoval plánování horské túry s dětmi. A téma v tomto čísle pokračuje se zaměřením na to, jak sledovat předpověď počasí s ohledem na účast dětí na horské túře. V druhé části článku jsou pak rady pro to, jak s dětmi při zhoršení počasí v horách zacházet, jak je mít vybavené oblečením, a nechybí ani základní obecné opatření pro případ bouřky.

Odkaz: Lidé a hory 4/2011

Šilhánoviny 1/2011

Vyšlo letošní první číslo Šilhánovin, firemních novin Vertical Sportu, který je znám především tím, že zastupuje firmu Petzl v České republice. Noviny obsahují i jeden metodický článek, a to S dětmi na via ferraty. Především je článek zaměřen na problematiku dojištění dětí, správně zde nalezneme upozornění, že tlumiče klettersteigových setů nejsou nastaveny na lehkou váhu malého dítěte, a proto nezbývá, než děti jistit klasicky lanem horním jištěním. Článek obsahuje několik názorných fotografií, a také obvyklé petzlovské kreslené obrázky, které názorně ukazují, jak dodatečné jištění dětí provádět. Mimo to jsou na začátku článku i stručné všeobecné rady, co neopemenout při plánování výletu na klettersteigu (via ferratě) s dětmi. Šilhánoviny lze získat zadarmo u prodejců horolezeckého a turistického vybavení, anebo jsou ke stažení ve formě souborů PDF na webových stránkách Vertical Sportu.

Odkaz: Vertical Sport – Šilhánoviny 1/2011

Časopis Panorama 4/2011

Vyšlo další číslo časopisu Panorama, letos již čtvrté. Tentokrát jsou metodické články v tomto čísle zaměřené na klettersteigy. Hned první článek Klettersteigsets: Nichts für Kinder? je svým obsahem naléhavý. Bezpečnostní komise DAV se zaměřila na zjištění pádové síly působící na lehké osoby zachycené do normovaného klettersteig-setu, a to především konkrétně na děti různého věku a hmotnosti. K měření použili umělou figurínu a prováděli jej v Institut für forensisches Sachverständigenwesen, kde se také mimo jiné provádí měření automobilových konstrukcí. Zjištěné údaje nejsou povzbudivé. Stávající norma nastavuje tlumení v klettersteigové brzdě příliš tuhé, a u lehčích osob nenastává žádoucí míra tlumení, takže pády jsou pro ně velmi nebezpečné. Německý DAV i hlavní výrobci již spolupracují na vyřešení problému a nezbytné změně normy EN 958. Prozatím je nezbývá v případě velmi lehkých osob, především dětí, zabránit jejich pádu na klettersteigu dodatečným jištěním. Další článek Das Risiko im Griff dává všeobecné rady pro plánování túr na zajištěných cestách, je zde uvedena tabulka s určitou modifikací metody 3×3 pro hodnocení rizik, tentokrát v podání právě pro klettersteigy. Ale nechybí v tomto článku i drobné praktické rady, které se především týkají toho, jak ušetřit síly a nepodcenit obtížnost. Třetí metodický článek se již tradičně věnuje medicínské tématice, tentokrát je to článek Kleine Wände, grosse Wirkung, jenž pojednává o využití lezení na malých bouldrových stěnách při terapeutických cvičení. Časopis Panorama vydává Německý alpský spolek (Deutscher Alpenverein – DAV), a formou souborů PDF je zadarmo ke stažení na webu.

Odkaz: DAV – Panorama 4/2011

Časopis Lidé a hory 3/2011

V červnu vyšlo třetí číslo letošního ročníku časopisu Lidé a hory. I v tomto čísle najdeme několik článků, které se zabývají nebo mají vztah k metodice horolezectví. Především je to článek „Zajištěné cesty I“, který je prvním dílem z chystaného seriálu článků o metodice postupu na klettersteigu. Obsah článku má původ v učebních podkladech pro instruktorské kurzy OEAV, autory jsou M.Larcher a W.Würtl. Další článek „Kontaktní čočky a outdoorové sporty“ je z oboru zdravovědy, a popisuje na co si dávat pozor při pobytu v horách s kontaktními čočkami. Zajímavým článkem jsou „Nehody v rakouských Alpách v roce 2009“, text je doprovázen několika grafy a tabulkami, a dává obecný přehled o tom, co alpinisty v Rakousku nejvíce postihuje za nehody. Posledním metodickým článkem v tomto čísle je „Příprava a plánování túr s dětmi“, což je velice praktický soubor rad pro plánování a realizování horského výletu s dětmi předškolního věku. Rodičům rozhodně přečtení tohoto článku doporučujeme.

Odkaz: Lidé a hory 3/2011

S dětmi do hor a přírody – turistika

V úterý 26.4.2011 se v Brně v rámci Alpského klubu Brno koná přednáška S dětmi do hor a přírody – turistika. Narození dítěte není rozhodně okamžik, kterým by pro rodiče skončily výpravy do hor. Naopak. Děti jsou skvělým důvodem, proč se vrátit na oblíbená místa a podívat se na ně z nové perspektivy. Cílem přednášky je posluchačům poskytnout informace, jak horské túry s dětmi plánovat a jak se vyvarovat chyb, které mohou z rodinného výletu udělat jeden velký stres případně boj o život. Dále program přednášky zahrnuje také tato témata:  Těhotenství a aktivity v horách, Šátkové úvazy pro děti do jednoho roku, Děti a nadmořská výška, Krosny pro nošení dětí, Na co nezapomenout při výpravě do hor.  Přednáší: MUDr. Jana Kubalová, předsedkyně lékařské komise Českého horolezeckého svazu, Michael Pokorný, vedoucí Alpského klubu Brno, osobní web (www.xmountain.cz).  Partnerem přednášky je časopis OutdoorGuide.cz.

Odkaz: Alpský klub Brno – S dětmi do hor a přírody – turistika

Děti na horách

Na serveru Lezec.cz vyšel článek věnující se problematice pobytu dětí na horách. A že těch problémů může být celá řada – nadmořská výška, chlad, sluneční UV záření a mnohé další. Které, a jak těmto potížím čelit, na co si s dětmi při pobytu v horách dávat pozor, naleznete v uvedeném článku, který je kompilací prací MUDr. J. Říhové a starších článků v publikacích Lékařské komise ČHS a Lékařské komise UIAA. Autorem článku je Zdeněk Morávek.

Odkaz: Lezec.cz – S dětmi na hory

Panorama 5/2009

Nedávno vyšlo další číslo časopisu Panorama, interního dvouměsíčníku Německého alpského spolku. Metodické články, které jsou zde pravidelně publikovány, se tentokrát zaměřily na témata bezpečnosti při lezení na umělých stěnách a skalách (článek Typische Fehler beim Sportklettern), a na rady a postřehy pro lezení s malými dětmi (článek Klettern mit Kindern). Články jsou na internetu volně ke stažení v podobě souborů PDF.

Odkaz: DAV – Panorama 5/2009

Děti a horolezectví

Jedním z opomíjených aspektů při výcviku horolezectví je nutnost specifického přístupu k dětem. Výukových materiálů, které by dávaly rodičům, instruktorům nebo učitelům speciální rady pro výcvik malých dětí, není mnoho. Jedním z mála je příručka Young people: Climbing, Hill Walking, Mountaineering, A Parent’s Guide z produkce britské BMC (British Mountaineering Council). Příručka je velmi kvalitně zpracována na profesionální úrovni, a ve formě souboru PDF je zdarma ke stažení na webových stánkách BMC. Kromě toho je možné si příručku zakoupit i vytištěnou a svázanou za cenu 1 libry. Rozsah je 12 stran, text, barevné fotografie a kreslené obrázky.

Odkaz: BMC – Young people: Climbing, Hill Walking, Mountaineering, A Parent’s Guide