Horolezecká metodika

Tag: fix

Síly zatěžující různé jistící body

Na stránce Síly při jištění přibyl nový text, tabulka a obrázky, které se věnují různým formám zatížení jistících bodů. Jednak první novinkou je zde tabulka s hodnotami zatížení, které reálně vznikají při pádu lezce z různých výšek. Uvedené údaje pocházejí z měření provedených bezpečnostní komisí Německého alpského spolku (DAV). Na to navuzuje další obvyklá situace, a to odsednutí lezce do vratného jistícího bodu. Zde opět v důsledku vektorového součtu sil může síla zatěžující jistící bod nabýt větších hodnot, než je jen prostá tíha odsedlého lezce. Dalšími situacemi, při kterých dochází k zatížení jistícího bodu je prosté jištění druholezce z horního jistícího stanoviště. Dalo by se čekat, že zde už bude zatížení odpovídat tíze druholezce, ale kdepak. Může být, že zatížení bude mnohem silnější, než je pouhá tíha člověka na pozici druholezce. Dále jsou také zmíněny situace při slaňování a při sólolezení se sebejištěním pomocí blokantů.

Odkaz: Síly při jištění

Zafixování na ocelovém laně klettersteigu

Na stránce Jištění na klettersteigu je nový obrázek a popis toho, kterak se zafixovat na ocelovém laně klettersteigu. Důvodů něco takového provádět může být celá řada. Nejtypičtější je, že nám dojdou síly při postupu od jednoho kotevního bodu k druhému, a z oprávněného strachu před pádem si raději chceme odsednout. Ale potřeba provedení tohoto manévru může potkat i zdatné borce. Například v zácpě mnoha lezců, kdy nelze lézt dál, a my najednou zjistíme, že visíme za ruce uprostřed úseku mezi kotveními, a nahoru k nejbližšímu kotvení se už nevejdeme, protože tam visí hrozen cizích lezců. A pak to přijde, potřeba si odsednout do svislého ocelového lana. Ale jak to provést? Jednou z improvizovaných možností je zafixovat karabinu jistící smyčky klettersteig-setu k lanu pomocí Prohaskova prusíku. Jak se to dělá, a na co si při tom dát pozor, naleznete o nynějška na stránce Jištění na klettersteigu.

Odkaz: Jištění na klettersteigu

Zafixování lana v jistící pomůcce

Na stránce Zafixování lana v jistící pomůcce je nový obrázek znázorňující novou, lepší a bezpečnější metodu pro zafixování lana v jistící pomůcce typu kyblík. Nová metoda pochází z německé metodiky Deutscher Alpenvereinu (DAV), a již dříve se s ní bylo možné seznamit zde na stránkách v rubrice Kino, protože návod na tuto novou metodu zafixování lana byl prvně zveřejněn ve videu na Youtube. Podle tohoto videa byl pro Horolezeckou metodiku nakreslen obrázek, který pomocí čtyř fází názorně ukazuje, jak a kterými uzly je lano k jistící pomůcce typu kyblík a její karabině připeněno, a navíc zajištěno pojistným uzlem.

Read More

Zafixování lana při jištění v osmě

Video ukazující zafixování lana při jištění pomocí slaňovací osmy. Provedení tohoto zafixování umožňuje jističi odlehčit lano z rukou během držení zavěšené osoby.

Zafixování lana při jištění kyblíkem

Video ukazující zafixování lana při jištění pomocí ATC (kyblíku). Provedení tohoto zafixování umožňuje jističi pustit lano z rukou během držení zavěšené osoby.

Zafixování poloviční lodní smyčky

Video ukazující zafixování lana při jištění od sebe pomocí poloviční lodní smyčky na karabině HMS. Provedení tohoto zafixování umožňuje jističi pustit lano z rukou během držení zavěšené osoby.

Berg und Steigen 2/2010

Vyšlo druhé letošní číslo rakouského metodického časopisu Berg und Steigen. Hlavním tématem většiny článků jsou jistící pomůcky a jejich ovládání při lezení na umělých stěnách. Chyby při jištění byly v nedávné minulosti v Německu příčinou řady nehod, a tak je tomuto tématu přirozeně věnována větší pozornost. Dále za zmínku stojí upozornit na dva články s návody pro lanovou techniku, v jednom případě se jedná o podrobnou rozfázovanou fotografii ukazující navázání centrálního oka na propojovací smyčce pro jistící stanoviště, v druhém případě o zablokování poloviční lodní smyčky na karabině HMS a její zajištění pomocí uzlu. Další články se věnují materiálu, karabinám, testovacím zkušebnám, jeden článek je věnovaný Base-jumpingu. Časopis Berg und Steigen je možno získat přes internet formou souborů PDF, část článků je ke stažení zdarma, některé až po registraci.

Odkaz: Berg und Steigen