Horolezecká metodika

Tag: jednolanová technika

Práce a záchrana ve výškách a nad volnou hloubkou

Kniha se zabývá problematikou pohybu a záchrany ve výškách a nad volnou hloubkou, je určena výškovým pracovníkům, speleologům, horolezecké veřejnosti, strážníkům městských policií, hasičům, policistům zabývajícím se lezectvím, báňským a vodním záchranářům.

Read More

Kong Futura System

Na webových stránkách Horyinfo.cz vyšel článek o zajímavých blokantech z produkce italské firmy Kong. Autorem článku je Vladimír Procházka. Proslulý italský matrošový gigant Kong uvedl řadu miniaturních a lehkých, přitom však bytelných blokantů. Rodina Futura čítá ruční šplhadlo Futura Hand, nožní Futura Foot (ruční i nožní ve dvou verzích, levé a pravé), prsní Futura Body (mezi prsák a sedák) a nakonec kladku s blokantem Futura Mini Block (k svépomocné záchraně a tahání bagáže). Autora nejvíce zaujalo kompaktní ruční šplhátko Futura Hand s rozměry 140 x 81 x 23 mm a váhou 132 g je patrně nejmenším a nejlehčím šplhadlem s rukojetí na trhu. Více informací se dočtete v odkazovaném článku, jehož součástí jsou i detailní fotografie.

Odkaz: Horyinfo.cz – Kong Futura System

Petzl – prohlášení o používání pomůcky Petzl Shunt

I když se uvedené prohlášení netýká sportovní činnosti, ale práce ve výšce, přesto na něj upozorňujeme, protože některé postupy výškových prací se mohou klidně občas uplatnit i při pohybu v horolezeckém terénu, a tak je jistě dobré, aby o této problematice věděli i horolezci. – Od roku 1999 Petzl vydává specifické informace týkající se speciálního použití lanového blokantu Petzl Shunt jako pohyblivého zachycovače pádu v zajišťovacím systému pro použití při lanovém přístupu při práci ve výškách a nad volnou hloubkou. Petzl požadoval, aby uživatelé absolvovali výcvik a získali oprávnění IRATA (Industrial Rope Access Trade Association), nebo jemu podobné a aby museli Petzl Shunt používat dle současných metod asociace IRATA. Ovšem na základě množství nehod jsme na semináři konaném v březnu 2011, kterého se účastnili také odborníci na lanový přístup, provedli uživatelské zkoušky. Tyto zkoušky ukázaly, že uvolnění šňůry, která tahá pomůcku Shunt jako pohyblivý zachycovač pádu, není stoprocentně účinné: a) V nouzové situaci je přirozeným reflexem člověka tahací šňůru ještě více stisknout, čímž se sníží možnost jejího vytržení z dlaně, b) Dále tento přirozený reflex může překrýt jakékoliv vědomé snahy o otevření dlaně a uvolnění šňůry, c) Ani jedno z výše uvedených rizik by nemělo vést k vyřazení blokovací funkce pomůcky Petzl Shunt. Po provedení zkoušek a diskuzí s asociací IRATA firma Petzl zjistila, že dosavadní školení IRATA nemá dostatečně účinné školení, které by toto potenciální riziko minimalizovalo. Provedené zkoušky a dosavadní zkušenosti ukazují, že lidské reakce na nouzové situace, dokonce i u expertů a vysoce školených profesionálů, jsou nepředvítatelné. Závěr: Předchozí prohlášení firmy Petzl vyžadovalo zvláštní školení pro specifické použití pomůcky Petzl Shunt. Nedostatek jakékoliv popisované metody, nebo zvláštního školení proto ruší toto předchozí prohlášení. Z důvodů bezpečnosti firma Petzl tedy NEDOPORUČUJE používat Petzl Shunt, pokud je tažen na šňůře jako pohyblivý zachycovač pádu při lanovém přístupu. Toto prohlášení je nadřazené všem dříve vydaným prohlášením a informacím, které souvisí s tímto uváděným použitím pomůcky Petzl Shunt. – Celé znění a upřesňující informace na odkazované stránce.

Odkaz: Vertical Trade – Prohlášení o používání pomůcky Petzl Shunt

Šilhánoviny 3-4/2011

Vyšly další Šilhánoviny, noviny firmy Vertical Trade, která je zástupcem firmy Petzl v České republice. Šilhánoviny jsou jednoduché noviny na čtyřech stranách, které přinášejí nové informace o zboží dodávané firmou. Nicméně občas obsahují i některé metodické články, většinou převzaté z populárního katalogu firmy Petzl nebo různé návody na správné používání výrobků této firmy. A nejinak je tomu i v tomto čísle. Klasickým metodickým článkem je článek Záchrana z ledovcové trhliny, který kromě textu obsahuje i fotografie a kreslené obrázky. Dozvíme se zde některé návody, při kterých se dají využít speciální výrobky Petzlu, jako je například Mini Traxion, kladka a blokant v jednom. Další článek Grillon a Grigri na laně není to samé upozorňuje na vlastnosti dvou výrobků Petzlu, které jsou si téměř k nerozeznání podobné, a to Petzl Grigri, což je jistící a slaňovací pomůcka s funkcí pomocného brzdění, a Petzl Grillon, což je nastavitelný spojovací prostředek a přenosné kotvící zařízení. V poslední době se stále častěji objevují dotazy, zda je možné pro práci ve výškách použít Grigri na statickém laně namísto Grillonu. Je Grigri stejné jako Grillon? Na první pohled vypadají zcela identicky, a pokud je instalujete na lano, vypadají stejně. Odpověď je však zcela jednoznačná – Grillon není stejný jako Grigri. Proč, kvůli čemu, se dozvíte v dalších částech článku v Šilhánovinách. Mimo tyto dva články je tam ještě představení maček Lynx Petzl T24LLU, nové technologie nafukovací matrace a také nových materiálů pro výrobu vláken outdoorových oděvů. Šilhánoviny jsou neprodejné, určené zdarma k rozdávání v obchodech, anebo je možné si je zadarmo stáhnout na webových stránkách Vertical Trade.

Odkaz: Vertical Trade – Šilhánoviny 3-4/2011

Lezecký den jeskyňářů

Speleologická záchranná služba, stanice č.2 Morava pořádá dne 16.7.2011 lezecké dny pro členy České speleologické společnosti i širokou veřejnost. Od 10 hodin v Rudici v Kolíbkách bude připraven lanový trenažér, kde si budou moci všichni procvičit jednolanovou techniku. Členové Speleologické záchranné služby provedou instruktáž jednolanové techniky, zájemcům ukážou např. záchranu z lana a další speciality. Vhodné i pro úplné začátečníky! Speleologická záchranná služba České speleologické společnosti byla zřízena v roce 1982 jako dobrovolná specializovaná složka České speleologické společnosti. Jejím posláním je poskytnout neprodlenou a kvalifikovanou pomoc v případě nehody v jeskyních nebo jiných extrémních podmínkách, a spolupracovat při záchranných akcích v případě přírodních katastrof a stavech ohrožení životů a majetku na základě vyzvání složek Integrovaného záchranného systému České republiky.

Odkaz: Česká speleologická společnost – Lezecké dny pro členy ČSS i veřejnost – Moravský kras

Lezecký den Na Chlumu

Pro všechny zájemce o jednolanovou techniku je tu zpráva, uveřejněná na webu České speleologické společnosti: „SZS (Speleologická záchranná služba) – stanice Čechy si Vás dovoluje pozvat na Lezecký den, který proběhne dne 18.6.2011 od 10,00hod do 14,30hod v lomu Chlum u Srbska v Českém krasu. Účastníci si zde budou moci procvičit pohyb pomocí jednolanové techniky na vystrojeném trenažéru včetně přejezdu malého lanového traverzu.“ – Jednolanová technika, kdy se lezec pohybuje zavěšený na laně, je výstupová metoda převážně používaná při průstupech jeskyní a při lanové záchraně, ale v menší míře její techniky najdou uplatnění i při horolezectví nebo canyoningu. Lom Na Chlumu se nalézá zhruba 1 km od obce Srbsko, vzadu nahoře nad Blážinou stěnou. Nejlepší přístup skrze obci k bývalé Sokolovně, a lesní a polní cestou k lomu.

Odkaz: Česká speleologická společnost – Lezecký den Na Chlumu

Výstup po laně s jistící pomůckou

Výstup po laně není hlavní, ryzí horolezecká činnost, ale jsou situace, kdy i v horolezectví potřebujeme vystoupat po laně. Například druholezec překonávající místo zdolané stavěním, výlez z ledovcové trhliny, návrat do lezecké cesty po pádu pod převisem, apod. Normálně se na výstup po laně používají blokanty a standardní výstupové metody. Jenže co když nemáme k dispozici potřebnou výzbroj, především blokanty, anebo je nechceme sebou tahat, abychom neměli zátěž během lezení? Hodí se tedy znát nějaké výstupové metody, které využívají co nejvíce běžnou horolezeckou výzbroj, a přitom jsou aspoň přijatelně efektivní. A právě takové jsou metody využívající jistící pomůcky se samosvornou funkcí. Ale i tak je potřeba mít u sebe alespoň jednu delší průsíkovací smyčku, danou jistící pomůcku a několik málo karabin. Věc usnadní, máme-li namísto delší prusíkovací smyčky popruhovou smyčku (což obvykle horolezec má) a blokant Tibloc. Právě pro tuto sestavu je na stránce Výstup po laně nový obrázek a popis této výstupové metody.

Odkaz: Výstup po laně

Chlumochod 2011

Letos se uskuteční jubilejní 10. ročník tradiční soutěže Chlumochod. Jedná se o závody v lezení jednolanovou technikou, která se používá převážně při jeskyňářství a lanové záchraně. Soutěž se koná  7.5.2011 v lomu Na Chlumu u Srbska v Českém krase. Začátek: 9:00 h. S sebou osobní výbavu SRT a dobrou náladu. Soutěž bude probíhat ve dvou kategoriích: muži a ženy. Obě kategorie soutěží ve dvou disciplínách, a to výstup po laně na 33 metrů a výstup po laně na 80 metrů. Prezence: 7.5.2011 8:30 – 10:00 v prostoru lezeckého trenažéru v lomu Na Chlumu. Začátek závodu: 10:00. Startovné: 50 Kč. Podmínky účasti: nastoupit s výbavou dle zásad SRT. Časový program: jednotlivé kategorie na sebe budou navazovat bez časové prodlevy. Ceny: Věcné ceny budou v hodnotě minimálně 2000 Kč. Hodnoceni budou nejméně první tři závodníci v každé kategorii (muži i ženy).

Odkaz: Česká speleologická společnost – Chlumochod 2011

Jednolanová technika pro horolezce

Výstup po laně jednolanovou technikou sice není hlavní horolezecká činnost, ale i tak rozhodně patří mezi nutné znalosti horolezce, kterou užijeme ať už při výstupu velkou stěnou (bigwall), nebo při záchraně z ledovcové trhliny či jiné situaci. Oproti lidem z jiných oborů, jako je například jeskyňářství nebo záchranářství, nemají horolezci zpravidla u sebe speciální vybavení pro jednolanovou techniku, protože při typických horolezeckých činnostech by jim byla na obtíž. Pokud se tedy horolezci dostanou k tomu, že potřebují vystoupit jednolanovou technikou, většinou musí improvizovat s výbavou, kterou mají obvykle k dispozici. Jak na to, ukazuje výborně článek Steigklemmen und Co, který vyšel na serveru Klettern.de. Na velkých a dostatečně podrobných forografiích jsou ukázány zůsoby výstupu po laně za pomoci dvou blokantů, kombinace blokantu a poloautomatické jistící pomůcky (Grigri, Cinch) nebo jistící pomůcky typu kyblík se samosvornou funkcí (ATC Guide, Reverso 3), a samozřejmě nechybí ani základní úžití dvou prusíků na smyčkách.

Odkaz: Klettern.de – Steigklemmen und Co.

Prusíkování druholezce

Sebezáchrana na laně směrem nahoru. Návod jak vyšplhat pomocí prusíků nahoru po laně zavěšeném ve volném prostoru. Například se tak lze vrátit ke skále po pádu pod převisem.

Úvod do lezení velkých stěn

Ondra Beneš v rámci své bakalářské práce při katedře TV PF UJEP Ústí nad Labem vyrobil metodické video „Úvod do lezení velkých stěn“. Mělo by pomoci mírně pokročilým lezcům, kteří se chystají na první krůčky ve větších stěnách. Vedoucím práce je Oto Louka. Jak Ondra Beneš připomíná, video nebylo hlavní částí práce, a tak jsou jednotlivé kapitoly pojaty jako okrajový doplněk. Stručný popis obsahu videa: V první části jsou stručně popsány jednotlivé formy a disciplíny horolezectví, a vysvětlena podstata volného a technického lezení. Následně jsou vcelku podrobně vysvětlena témata budování jistícího stanoviště, jümarování a osazování vrtaných skob (borháků). Celková stopáž filmu je necelých 20 minut.

Odkaz: Dolní Žleb Company – Úvod do lezení velkých stěn