Horolezecká metodika

Tag: klettersteig

Kontrolujte klettersteigové soupravy

Nedávné potíže s klettersteigovými soupravami (klettersteig-set) z roku 2012 ještě zdaleka neskončily, a uživatelé by si měli zkontrolovat, jaké soupravy vlastní a jaký je jich stav a stáří. Také by si měli na webových stránkách výrobců kletterstegových souprav ověřit, zda jejich konkrétní typ soupravy je výrobcem nadále doporučen k používání.

Read More

Společné prohlášení českých výrobců klettersteig-setů

Čeští výrobci vydali společné prohlášení k nedávné vlně stahování kllettersteigových setů, ke které došlo po nehodě na klettersteigu v Alpách. Prohlášení začíná textem: „Problém ferátových setů – Společné prohlášení společností Rock Empire, Ocún a Singing Rock. Vážení, uživatelé, zákazníci a obchodní partneři, tragická nehoda, která se stala dne 5.8.2012 na ferratovém setu od německého výrobce dovedla české výrobce horolezeckého vybavení k následujícímu společnému prohlášení: Kritizujeme nedostatek objektivních informací o tragické události, a to jak ze strany německého výrobce, tak i certifikačních orgánů. První oficiální zpráva o této tragické události byla vydána až v poledne 30.8.2012 německým horolezeckým svazem DAV. Tato zpráva byla neúplná, pouze označovala výrobky shodné konstrukce a nijak se nezabývala rozborem příčin události. Teprve po měsíci, 6.9.2012 jsme se na zasedání UIAA ve švýcarském Bernu dozvěděli, že nehoda se stala na setu, který byl na horské chatě k dispozici formou volné výpůjčky (set zde byl umístěn jako reklama obchodu v údolí). Návod k použití chyběl, uživatel nebyl zkušený, chata v rekonstrukci (výrobek byl v kontaktu se stavebním materiálem). Nikdo nedokáže odhadnout, v jakém stavu set byl a kolik zapůjčení a zachycení pádů roztržený výrobek absolvoval.“ Dále prohlášení označuje za výraznou potíž ohledně provozu klettersteigových setů jejich půjčování a špatnou evidenci v půjčovnách: „Považujeme za nedostatečné a zavádějící označit za viníka pouze konstrukci a materiál poškozeného výrobku. Tvrdíme, že kromě možného vlivu opotřebení materiálu se na nehodě podílelo ignorování opotřebení, které bylo za hranicí životnosti výrobku. Nesouhlasíme s formou nekontrolovaného anonymního půjčování, bez návodu k použití, bez instrukcí jak výrobek správně používat, a zejména bez evidence, kdo a co na ferratovém setu lezl, jestli byl zachycen pád a kdy byl výrobek poprvé uveden do provozu.“ Text celého prohlášení si můžete přečíst na odkazované stránce.

Odkaz: Problém ferátových setů: Společné prohlášení společností Rock Empire, Ocún a Singing Rock

Úroda vadných klettersteigových setů

Jak jste si asi v poslední době všimli, mnoho firem vyrábějících ferratové sety stahuje některé své výrobky z trhu z obavy o bezpečnost jejich uživatelů. Tyto případy odstartoval tragický pád na ferratě v Tyrolsku a mají jeden společný jmenovatel: Elastické popruhy. 5. srpna 2012 došlo v Tyrolsku poblíž Walchsee na ferratě k pádu se smrtelným následkem. Ferratista spadl několik metrů a při nárazu jeho setu na nosník zajistěné cesty se oba popruhy jeho ferratového setu přetrhly. Takovéto přetržení se ještě nikdy nestalo. Použití setu bylo správné, žádné přetržení přes ostrou hranu. Stalo se vlastně něco, se nikdy nemohlo stát. Vyšetřování nehody vedlo jak po právní linii, tak se vlastního vyšetřování ujaly alpské svazy a pochopitelně výrobci dotčeného ferratového setu. Prošetřování odhalilo nebezpečné slabé místo u ferratových setů a zjistilo se, že stejným problémem trpí nejen model, se kterým se stala smrtelná nehoda, ale i sety dalších výrobců, kteří používají tzv. elastické popruhy ke spojení karabin, zavěšovaných na ocelové lano, s brzdicím elementem ferratového setu. Alpské svazy DAV. OeAV, AVS a švýcarský SAC vyzvaly všechny uživatele aby nepoužívali ferratové sety s těmito elastickými popruhy. Další podrobnosti na toto téma uveřejnil v souhrnném a podrobném článku web Horyinfo.cz, kde se dozvíte další zajímavé podrobnosti.

Odkaz: Horyinfo.cz – Elastická časovaná bomba ve ferratových setech

Časopis Lidé a hory 6/2011

Na konci minulého roku vyšlo šesté číslo časopisu Lidé a hory, poslední z ročníku 2011. I v tomto čísle najdeme řadu článků s metodickou tématikou, a tak stojí za to si je připomenout. Jednak pokračuje seriál článků Zajištěné cesty, který se v tomto čísle věnuje nebezpečným místům a rizikovým faktorům na klettersteigu. Konkrétně je tím míněno špatné kotvení ocelového lana, použití různých lepících pásek, které zakrývají pravý stav lana, a dále obecně tzv. lidské faktory jako je špatné vybavení, podcenění obtížnosti, pád kamení způsobený lidmi a vůbec častá přelidněnost na cestě klettersteigu a z ní plynoucí chaos. Dalším skoro téměř metodickým článkem je Začínáme s lezením na umělé stěně I, což je první článek startující další seriálovou řadu. Nejedná se přímo o metodiku, ale je to vyprávění, jak prožívá první kroky na umělé stěně začátečník. Takže pokud také začínáte, třeba zjistíte, že s určitými zážitky nejste osamoceni. A nakonec, drobná zrnka metodiky se v článku taky najdou. Dalším a posledním článkem se vztahem k metodice je článek Jak se správně chovat na túře a první pomoc, který je spíše takovým apelem, aby lidé nezapomínali při túře v horách se řádně vybavit lékárničkou a velmi stručně se zde zopakuje, které úrazy nebo zdravotní potíže nás v horách můžou postihnout, a zdůrazňuje se nutnost ovládat poskytování první pomoci.

Odkaz: Lidé a hory 6/2011

Časopis Lidé a hory 5/2011

Vyšlo další letošní číslo časopisu Lidé a hory, a i v něm najdeme několik metodických článků. Jednak dalším dílem pokračuje seriál Zajištěné cesty, který se věnuje bezpečnosti na klettersteigu, a v tomto díle se autoři zaměřují především na zatížení klettersteigové soupravy (tzv. klettersteig-set), pádovému faktoru a síle, která při zachycení pádu působí na jistící smyčky, a z toho plynoucí nutnost používání tlumiče pádů a dvou jistících smyček pro vzájemné zálohování. Dále se v článku dočteme stručné rady ohledně používání další nutné výstroje, jako jsou úvazy, rukavice, přilba, atd. Druhým článkem s metodickou tématikou je také pokračování seriálu, jenž je zaměřený na výpravy do hor s dětmi, a jehož další díl se věnuje vhodnému vybavení pro děti. Nároky na dětskou výzbroj a výstroj jsou v některých aspektech odlišné od potřeb dospělých, a právě těmito odlišnostmi se článek nejvíce zabývá. Jako v předchozích dílech, informace jsou velice praktické a přesné, každému rodiči či vedoucímu, který chce do hor vyrazit s dětmi nelze než tento článek doporučit.

Odkaz: Lidé a hory 5/2011

Odpočinek na klettersteigu

Podstatnou záležitostí na klettersteigu, zvláště při lezení extrémně obtížných klettersteigů, je odpočinek během lezení. Pokud pomineme obvyklá místa pro odpočinek, jak jsou různé skalní lávky, police a stupně, tak zvlášní pozornost si zaslouží otázka odpočinku ve visu. Jako první vyvstane na mysli prosté odsednutí do jistící smyčky klettersteig-setu. Ale to není vždy nejlepší řešení. Jednak je jistící smyčka trochu delší, než by se hodilo, a také, pokud odsedáváme mimo kotevní bod ocelového lana, například do nějaké kramle ve skále, tak bychom museli tuto smyčku vypnout z ocelového lana, a v něm by nám zbyla už jen samotná ta druhá, a to porušuje zásadu zálohování, kdy máme mít při nadlezení nad kotevní bod na laně vždy obě jistící smyčky zapnuté. Toto lze řešit použitím dodatečné, externí odsedávací smyčky, kterou si navíc mimo klettersteig-set připneme k sedacímu úvazu. Další řešení, se kterým se můžeme setkat, je použití takového klettersteig-setu, který má do sebe zakomponovanou odsedávací smyčku. Jak takový klettersteig-set vypadá, a jak s jeho odsedávací smyčkou zacházet, na co si dát pozor, je nyní nově popsáno a ukázáno na obrázcích na stránce Pohyb na klettersteigu.

Odkaz: Pohyb na klettersteigu

Skylotec stahuje klettersteig-set Skyrider

Firma Skylotec oznamuje, že první série jejích klettersteig-setů Skyrider vykazují určitou vadu. Tyto kusy první série klettersteig-setů nemají žádnou pojistku pro zajištění šroubů, které jsou v nich použity. Ve výjimečných případech to může vést k nadměrnému otáčení pojistného kolíku, což může způsobit špatnou funkci. Rovněž byly zaznamenány změny na vroubkovaní ozubených koleček v mechanismu. U nových sérií je již provedena změna. Z těchto důvodů společnost Skylotec stahuje preventivně všechny klettersteig-sety z první generace zpět na technickou kontrolu. Ostatní zařízení z pozdější generace prostředků by měla být zcela bezpečná, prošla revizí manipulace s materiálem. Spotřebitelé mohou posílat dotazy na adresu sicherheit@skylotec.de, a klettersteig-set pak na adresu uvedenou v kontaktech na webových stránkách Skylotec.

Odkaz: Klettern.de – Rückruf: Klettersteig-Set „Skyrider“ von Skylotec, Skylotec – Vorsorgliche technische überpruefung der ersten Geraetegeneration des Skylotec Klettersteigsets Skyrider

Jistící souprava na klettersteig

Pokud se chystáte na klettersteig, a nevíte, jak vypadá jistící souprava na klettersteig (tzv. klettersteig-set), jak funguje a z čeho se skládá, jak ji připevnit k úvazu, tak vám může pomoci následující video, které ukazuje všechny podstatné prvky jistící soupravy. Vcelku užitečná video přehlídka základních funkcí.

Konstrukce ocelových lan na klettersteigu

Na stránce Jištění na klettersteigu je nová stať pojednávající o různých konstrukcích ocelových lan, které jsou hlavním jistícím prvkem na klettersteigu. Asi nejčastějším typem konstrukce, se kterým se můžeme setkat především v Rakousku, Itálii a Německu, je takzvané přímé pevné lano. Tato konstrukce se výborně hodí pro šplhání po laně rukama, ale má jednu výranou potíž, a to že ohrožuje naši jistící karabinu bočním lomem, ke kterému dochází u kotevního bodu ocelového lana. Tento problém řeší druhá možná konstrukce ocelového lana, a to takzvané prověšené volné lano, které umožňuje optimální zatížení jistící karabiny. Ale zase se po něm nedá dobře šplhat. Na stránce jsou nyní obrázky, které obě dané konstrukce ocelového lana zobrazují, podrobná fotografie ukazuje, kde může dojít k prasknutí karabiny při bočním lomu, a nové odstavce celou problematiku podrobněji popisují.

Odkaz: Jištění na klettersteigu

Časopis Lidé a hory 4/2011

Vyšlo čtvrté číslo letošního ročníku časopisu Lidé a hory. Číslo obsahuje tyto metodické články. Zajištěné cesty II je pokračováním seriálu článků, které se věnují pohybu na klettersteigu (via ferrata). V tomto druhém díle se autoři zaměřili na popis druhů klettersteigů, typů jejich zajištění ocelovým lanem, a na jejich obtížnost. Součástí článku je velká tabulka různých druhů klasifikačních stupnic klettersteigů. Dalším článkem, který zaujme každého zvídavého čtenáře, je článek Nehody v rakouských Alpách v roce 2009. Také zde se jedná o seriál článků, a toto je jeho poslední díl. Přináší informace o rakouské pozemní horské záchranné službě, řada tabulek ukazuje počty záchranných akcí v jednotlivých regionech Rakouska, rozdělených i podle terénu či aktivity, při kterých se nehoda stala. Další tabulka ukazuje počty postižených podle národnosti. Posledním metodickým článkem tohoto čísla časopisu je článek Počasí na horách, který navazuje na článek v předešlém čísle časopisu, jenž se věnoval plánování horské túry s dětmi. A téma v tomto čísle pokračuje se zaměřením na to, jak sledovat předpověď počasí s ohledem na účast dětí na horské túře. V druhé části článku jsou pak rady pro to, jak s dětmi při zhoršení počasí v horách zacházet, jak je mít vybavené oblečením, a nechybí ani základní obecné opatření pro případ bouřky.

Odkaz: Lidé a hory 4/2011