Horolezecká metodika

Tag: lano

Zaseknutí lana ovinutím

Při slaňování nás mohou potkat různé potíže, ale jedna z těch potíží je taková vždy vzbuzující obavu – zda půjde lano stáhnout dolů. Stát se toho může dost, například to, že lano po vytažení z oka slaňovacího stanoviště spadne do nějaké skalní štěrbiny a tam se zasekne, nebo se lano na mnoha místech dotýká skály a vzniklé tření brání stažení. Také jsou časté případy, kdy kruh, je-li ke skále položen na plocho, se může při tahu za pramen lana, který do něj vstupuje shora, přitisknout ke skále a lano skřípnout. Poněkud nešťastné a (až po vyřešení problémů) komické jsou případy, kdy si na laně zapomeneme navázaný uzel, a lano pak nejde stáhnout, protože uzel svým rozměrem neprojde okem slaňovacího stanoviště. Většina těchto potíží má společné jmenovatele, a to nevhodný tvar skály, případně lidskou zapomětlivost. Nebo-li jsou to věci, kterých si můžeme při troše snahy s předstihem všimnout. A tak člověk nabývá pocitu, že když je na skále, kde je dobře umístěné slaňovací stanoviště, a vše si zkontroluje se vzornou pozorností, tak pak se přeci už nemůže nic stát. Jenže může. Je tu lano, tedy ten předmět, jehož se daný proces (stahování) týká. Lano má nějaké vlastnosti, a tak se během stahování nějak chová. A to už tolik naplánovat nemůžeme. V následujícím případu si ukážeme, co se může stát.

Read More

Jednoduché lano při horním jištění na ledu

Na stránce lezení na ledu je nová pasáž věnovaná problematice použití jednoduchého lana při horním jištění během lezení ledu s cepíny. V tomto případě lano vede od lezce, popřípadě druholezce, nahoru. A ten si jej může nechtěně rozseknout cepínem, pokud lano nešťastně trefí. Sice se to nestává často, většinou i při zásahu lana se lano od hrotu zobáku cepínu odkloní bokem, ale vyloučit zcela tuto situaci nemůžeme. Zvláště je-li led ukloněný a lano na jeho povrchu leží, pak může zásah lana být opravdu zlý, protože led v tomto případě funguje jako trvdý podklad, a tedy nemá se kam odklonit a dochází k jeho destrikci. Většinou je to částečné přeseknutí nebo proděravění. Lézt pak dál s takový mlanem není věru příjemný zážitek. Existují různé způsoby, jak toto nebezpečí eliminovat, jedním je zdvojení lana (vlastně zálohování), a druhým je přidělání nějaké vnější ochrany pro lano. Jak to konkrétně udělat, to nalzenete právě na odkazované stránce Lezení na ledu.

Odkaz: Lezení na ledu

Snadné přeseknutí napnutého lana

Následující video ukazuje, jak snadno se o ostrou hranu přesekne napnuté lano. Ostrá hrana, ať už skalní nebo na nějakém dalším horolezeckém materiálu, je největší nepřítel současných horolezeckých lan. V napnutém stavu, v jakém je lano právě v momentě zachycení pádu lezce, jsou horolezecká lana skutečně zranitelná. Na videu je použitý tupý kovový nůž, a přesto stačí tak málo…

Síly zatěžující různé jistící body

Na stránce Síly při jištění přibyl nový text, tabulka a obrázky, které se věnují různým formám zatížení jistících bodů. Jednak první novinkou je zde tabulka s hodnotami zatížení, které reálně vznikají při pádu lezce z různých výšek. Uvedené údaje pocházejí z měření provedených bezpečnostní komisí Německého alpského spolku (DAV). Na to navuzuje další obvyklá situace, a to odsednutí lezce do vratného jistícího bodu. Zde opět v důsledku vektorového součtu sil může síla zatěžující jistící bod nabýt větších hodnot, než je jen prostá tíha odsedlého lezce. Dalšími situacemi, při kterých dochází k zatížení jistícího bodu je prosté jištění druholezce z horního jistícího stanoviště. Dalo by se čekat, že zde už bude zatížení odpovídat tíze druholezce, ale kdepak. Může být, že zatížení bude mnohem silnější, než je pouhá tíha člověka na pozici druholezce. Dále jsou také zmíněny situace při slaňování a při sólolezení se sebejištěním pomocí blokantů.

Odkaz: Síly při jištění

Rozbalení nového lana

Pokud jste si už v životě někdy koupili nové lano, tak už jste si to asi protrpěli, a teď už víte. Ale pro naše mladší horolezecké kolegy zde máme varování. Až si to nové lano vybalíte z igelitu a továrního svazku, a vrhnete se na jeden jeho konec a nedočkaví jej začnete vytahovat z klubka lana, tak právě v ten moment zahájíte nervydrtící čtvrthodinku příšerného šmodrchání beznadějně zamotaného lana. To chce klid a nové lano z továrny rozmotávat neobvyklým způsobem, který je opačným postupem toho, jak to v továrně motají na takovém bubnu. Jak na to jít správně, je názorně ukázáno na následujícím videu z produkce Singingrocku. Dělá se to takto jen na záčátku, když máme lano nové. Později při dalším používání se pak už lano pochopitelně balí do běžné, praktické horolezecké panenky, ze které se pak už i příjemně a normálně rozbaluje.

Nechtěný uzel na laně

Už se vám někdy stalo, že z krásně smotaného lana jste při nabírání lana do jistící pomůcky najednou koukali, že na laně je navázaný vůdcovský uzel? A ne jeden, ale hned několik. Člověk v takové chvíli nevěřícně zírá, přeci tak hezky smotané lano měl, na zem úhledně jej složil… kde se safra ty uzly vzaly? Na následujícím videu je ukázka jednoho triku s uzly, a právě toto se může horolezcům někdy nechtěně stát s jejich lanem, když jej nevědomky takto smotají. Stačí udělat v balíku lana při motání jen několik obrácených obrátek, a pozdější „záhada“ je hotová.

Destrukce materiálu při pádu

Na následujícím videu se nachází velice zajímavá zkouška nosnosti různých druhů horolezeckého materiálu. Postupně byly simulovanými pády zatěžovány karabiny postupového jištění ve stavu otevřeného zámku, odsedávací smyčky, prusíky a blokanty umístěné na laně, a také lano přes ostrou skalní hranu. Pády i destrukce materiálu jsou natočené, a před každou sekvencí je do videa vložen text, popisující daný pokus, takže obsah videa je velmi dobře srozumitelný. Video pochází z produkce lezecké školy Rockstar Dušana Zajaca – www.rockstar.sk.

Poradna BMC: Zimní horolezectví

Na stránkách British Mountaineering Council (BMC) vyšel před nadcházející zimní sezónou článek shrnující hlavní potíže, které čekají na na lezce, jenž po letní sezóně se vrchnou na lezení v zimě. Aby noví nadšenci zimního lezení nebyli nepříjemně překvapeni, mají zde k dispozici přehled toho, na co si dávat pozor. Stručně je to: především krátká denní doba, kdy brzy nastává tma, větší nutnost mít doboru předpověď počasí, nezbytné lavinové informace z hlášení horské služby, ovládat navigaci, nutnost používat vždy přilbu, zhoršené možnosti komunikace mezi členy lanového družstva, ztížené lehčí úseky skály zasněžením, a další jiné zapeklitosti. V závěru článku je rozhovor s Rogerem Wildem, který odpovídá na otázky jak se zlepšovat v zimním lezení, jaká používat lana, zda dvoupramenné  lano (poloviční, popř. dvojčata) nebo jednoduché lano (odpovídá, že ve většině případů preferuje dvoupramenné), a pak se věnují některým otázkám orientace při sestupu ze zimního Ben Nevisu, což pro české čtenáře není zase až tak podstatné. Hlavní je ale stručné a jasné ozřejmění, že zimní lezení nebude s tou letní gymnastikou na skalách mít nic společného.

Odkaz: BMC – Climb skills: Winter Climbing

Panorama 5/2010

Vyšlo další číslo Panoramy, interního časopisu Německého alpského spolku. Z metodické tématiky je zde opět několik zajímavých a poučných článků. Hlavní článek Im Zweifel für den Zweifel se věnuje životnosti horolezecké výzbroje, například lan, smyček, úvazů, karabin, přileb a dalších druhů výzbroje, a jejich opotřebení používáním, klimatickými vlivy nebo jen prostě stárnutím materiálu. Další článek Wandern für Flottgeschrittene se zabývá rychlostní turistikou, tedy jakousi obdobou nord-walkingu. Pro horolezectví věc víceméně neužitečná… Za to třetí článek, který je tradičně vyhrazen medicínské tématice, se horolezců týká velmi. Článek Alarm am Arm se věnuje poškození pohybového aparátu horních končetin, vzniklých při skalním lezení, ať už se jedná ramenní kloub nebo předloktí. Časopis Panorama je zdarma formou souborů PDF ke stažení na webu.

Odkaz: DAV – Panorama 5/2010

Lano se systémem Unicore od Bealu

Dalším lanem, které vydrží výraznou destrukci opletu, je lano francouzské firmy Beal. Patentovaná konstrukce UniCore zajišťuje spojení jádra lana s opletem. Následující video ukazuje rozdíl mezi tím, když podélně poškodíme v délce 10 cm běžné lano, a lano s UniCore.

Lano se systémem Titan od Kordas

Podélné poškozené lana v délce 15 cm a oplet vydrží? Speleologické lano od španělské firmy Korda´s. Umožňuje to speciální konstrukce opletu, kdy třetina vláken je vedena paralelně s osou lana, takže podélné poškození je nezasáhne. Patentováno pod názvem System Titan.

Berg und Steigen 2/2009

Vyšlo nové číslo metodického časopisu Berg und Steigen, který vydává Rakouský alpský spolek (OEAV) ve spolupráci s dalšími alpskými spolky. Jedním z hlavních témat časopisu je tentokrát aktivita mimohorolezecká, ale mezi horolezci poslední dobou oblíbená, a to slackline. V článku Risiken beim Slackline se dozvíte, jaké síly zatěžují kotevní body provazochodeckého popruhu, způsoby kotvení a na co při tom dávat pozor. V článku Karabiner im Slacklinesatz se zase dozvíme, jak tyto síly snášejí karabiny a kdy mohou selhat. Dál už pokračují klasická horolezecká témata, jako je přeseknutí lana na ostré skalní hraně. Poslední případy těchto nehod hodnotí v článku Seilrisse – ein Resümee. Zajímavý je článek Hilfsleinen, který se zabývá riziky použití pomocné šňůry při různých horolezeckých manévrech, převážně v horách a velkých stěnách. Například často používané spojení pomocné šňůry s lanem pro prodloužení lana pro slaňování může skončit fatální nehodou, protože tenká šňůra se může o ostrou skalní hranu při nepatrném kyvadlovém posunu přeříznout i při statickém zatížení během slaňování. Další články se věnují lavinám. V prvním článku Verkettung von glücklichen Umständen je přehled a rozbor několika letošních lavinových nehody, v druhém článku Auf der sicheren Seite je rozbor jedné lavinové nehody, jejíž příčinou bylo utržení sněhové převěje. Na to navazuje další článek Wechten, faszinierend und gefährlich, který se zabývá právě nebezpečím sněhových převějí. Další článek Die Summe unserer Gewohnheiten oder zur Sicherheitskultur in Kletterhallen se věnuje úrazům na umělých stěnách. Posledním článkem tohoto čísla časopisu je Sichern 09, který přináší přehled současných jistících pomůcek. Časopis Berg und Steigen vychází také na internetu formou souborů PDF. Některé soubory jsou zdarma ke stažení, ostatní je možné si stáhnout až po registraci a zaplacení předplatného.

Odkaz: Berg und Steigen

Horolezecké lano

Jaká jsou současná horolezecká lana? Co je nového v jejich vývoji, a zda se chystají nějaké změny v normě EN 892, rady jaké lano si pořídit, fotografie z firemní zkušebny a porovnání několika lan různých výrobců, to a další informace naleznete v novém článku na lezeckém serveru Klettern.de. Článek vhodný pro ty, kteří se chystají koupit si nové lano, a potřebují se zorientovat v problematice, aby si pořídili pro svou formu lezení optimální lano.

Odkaz: Klettern.de – Report Einfachseile

Lano a kyselina

To, že kyselina sírová poškozuje polyamidové horolezecké lano, je známá informace. Také se ví, že nejčastěji je zdrojem kontaminace autobaterie. V třetím čísle časopisu Berg und Steigen se Pit Schubert zaměřil na to, odkud přesně může kyselina sírová z autobaterie uniknout, zvláště když nové typy autobaterií neumožňují uživatelské doplňování. Pečlivým prohlédnutím současných autobaterií tuto možnost nalezl. U horního okraje autobaterie je malý otvor pro přečerpávání kyseliny, kudy může k úniku dojít. Co je znepokojivé, je informace, že k poškození lana může dojít i působením výparů kyseliny sírové. Což vlastně není tak překvapivé, jak podotýká Pit Schubert, protože řada lidí i v jiných oborech se setkala s tím, že pouhými výpary byly poškozeny pracovní oděvy z polyamidu (nylonu). K přetržení lana poškozeného kyselinou stačí pouze desetina síly, než pro jakou je normálně horolezecké lano uzpůsobeno. Nebezpečí je navíc umocněno tím, že poškození kyselinou sírovou není na zběžný pohled patrné. Schubert tedy radí: „Manželku, kartáček na zuby a lano nepůjčujte!“, nikdy nemůžete zkontrolovat, co s tím kdo dělal.

Odkaz: Berg und Steigen