Horolezecká metodika

Tag: navazování

Časopis Berg und Steigen 3/2011

V třetím čísle letošního ročníku metodického časopisu Berg und Steigen nalezneme opět řadu zajímavých článků. Hned v úvodních pasážích časopisu stojí za zmínku informace o provedení testu zachycení lezce do sebejistícího prusíku během spouštění. Test byl proveden s 7 mm prusíkovací smyčkou na 9,7 mm laně s výškou pádu 4 m při hmotnosti padajícího 80 kg. Prusíkovací smyčka pád zachytila, a tak němečtí metodici toto sebejištění při spouštění posvětili. Další krátkou zprávou z úvdoníku je upozornění na možnost samovolného vypnutí lana z karabiny Skyotec Passp s pojistkou zámku Pinch Lock. Najdeme zde také dotaz čtenáře ohledně navazování na kombinovaný úvaz, a kromě krátké odpovědi redakce také zařadila samostatný článek s fotoseriálovým návodem, jaké jsou současné standardy pro navazování na kombinovaný úvaz. Z velkých obsáhlých článků pak zvlášť upozorňujeme na článek Augenkrankheiten und verletzungen in den Bergenm který se věnuje možným poškozením očí ve leké nadmořské výšce, kde je intezivnější UV záření. Zajímavý je také článek Kletterunfalle im Frankenjura, který pojednává o úrazech při pádech v této skalní oblasti, jedná se o zpracování policejních statistik za léta 2002 až 2010. Další článek, který stojí za to na něj upozornit, je Vermisst am Grossglockner, jedná se o velmi podrobný rozbor smrtelné nehody, kdy hlavní příčinou byla špatná orientace v horském terénu. A poslední článek Achtung Stein!, to se málokdy vidí, se zabývá geologickými podmínkami Alp ve vztahu k lámavosti skály a z toho plynoucího nebezpečí pádu kamení. Velmi podrobný a zajímavý článek. Časopis Berg und Steigen vydává Rakouský alpský spolek (OEAV) ve spolupráci s dalšími alpskými spolky, některé články jsou zdarma k prohédnutí na webu ve formě souborů PDF, časopis a vybrané další soubory PDF jsou pak k dispozici po zaplacení předplatného.

Odkaz: Berg und Steigen 3/2011

Navazování lana na sedací úvaz

Na webových stránkách Klettern.de vyšel nový článek, který se zabývá navazováním lana na samotný sedací úvaz, respektivě tím, jaký uzel při tom použít. V článku jsou uvedeny pouze dva uzly, které v současnosti připadají v úvahu. A to osmičkový uzel a dvojitá dračí smyčka. Autor článku Ralph Stöhr ani jednu z těchto možností nezavrhuje, a konstatuje, že obě smyčky navázáné těmito uzly mají své výhody a nevýhody. U osmičkové smyčky oceňuje její přehlednost, a jako nevýhodu uvádí její silné utahžení při zátěži, větší spotřebu délky lana a tak fakt, že při rozvazování hrozí zapomenutí nerozvázané části uzlu při stahování lana po slanění nebo spouštění. Dvojitá dračí smyčka se snadno uvolňuje, ale je hůře přehledná. V závěru článku je také věnována pozornost tomu, jak lano provázat navazovacími oky sedacího úvazu, zda přes bederní pás a pás spojující novičky, či zda do centrálního jistícího oka. Ani zde však nejsou podle autora žádné zásadní rozdíly, za předpokladu, že lano i úvazek jsou v zachovalém stavu a kvalitní.

Odkaz: Klettern.de – Duel der Knoten

Kovbojská dračí smyčka

Jistě znáte tu říkanku, která slouží jako návod pro vázání dračí smyčky – drak leze z jezírka, obtočí princeznu… no jo, obtočí, ale jak? Zprava doleva, nebo zleva doprava? A jakmile jsou dvě možnosti, tak není žádným překvapením, že existují dvě varianty dračí smyčky. Standardní dračí smyčka obtáčí pevný konec lana zprava doleva. Pokud se to provede obráceně zleva doprava, vznikne právě ona kovbojská dračí smyčka, anebo také někdy nazývaná holandská námořnická smyčka. Naskýtá se otázka, může být kovbojská smyčka v něčem horší nebo nebezpečná, než standardně provedená dračí smyčka? Máme se jí vyvarovat? Nuže, v zásadě není třeba mít obavy. Informace jsou sice kusé, nijak podrobné, ale co se prováděly nějaké pokusy s její pevnosti, nebyly zjištěny žádné větší rozdíly oproti standardní dračí smyčce. Naopak jsou zaznamenány postřehy, že kovbojská dračí smyčka lépe drží při obvodovém zatížení, ale to nic nemění na tom, že dračí smyčka není vhodná pro navazování. Problematice kovbojské smyčky se nedávno věnoval Steve Long na svém blogu, o něco podrobnější je článek v anglické verzi Wikipedie.

Odkaz: Wikipedia – Cowboy Bowline

Nouzové navazování na lano

I když je horolezecký úvaz součástí vybavení při každé horolezecké akci, není od věci znát i způsoby navázání na lano bez něj. Člověk nikdy nemůže vědět, co ho potká a k čemu se nachomýtne v momentě, kdy lano je tu, ale úvaz ne. A co teď? Několik způsobů, jak se navázat na lano bez úvazu je už v učebnici na stránce Navazování. Ovšem jsou i další způsoby, a několik zajímavých a méně známých nedávno publikoval Jason D. Martin na webu American Alpine Institute. Jednak je to navázání lana dračí smyčkou okolo pasu, ovšem vylepšenou vícenásobným ovinutím okolo trupu, čímž svazek lan získá na větší tloušťce, a lano se tak tolik nezařezává do těla. Jak navázání sestrojit ukazuje fotoseriál na odkazované stránce. Dalším způsobem, který tam nalezneme, je tzv. švýcarský způsob sestrojení sedacího úvazu z pomocné popruhové smyčky, který je vysvětlen na vložené videonahrávce. Samozřejmě platí, že všechny takové způsoby navazování jsou přípustné jen v nouzi, kdy nic lepšího nemáme a naopak hrozí pád do propasti. U řady těchto nouzových navázání dochází při visu v laně k nebezpečnému zaškrcení částí těla, z čehož se může rozvinout životu nebezpečný stav, takzvané trauma z visu. Takže takto se navazovat opravdu jen v nouzi, a mít při tom promyšleno, jak se případně rychle osvobodit z visu.

Odkaz: American Alpine Institute – Harness Alternatives

Navázání s karabinou v úvazu

Na stránce Navazování je nový odstavec a obrázek, který se věnuje navazování s vložením mezičlánku, v tomto případě karabiny. Sice řádným a doporučovaným způsobem navázání je přímé spojení úvazu a lana pomocí smyčky provázané lanem, ale jsou situace, kdy musíme bohužel použít karabiny jako vloženého mezičlánku. Například potřebujeme-li se navázat na střední části lana (typické na ledovci v lanovém družstvu), nebo taky se lze na umělých stěnách setkat s praxí, kdy je u lezecké cesty stabilně umístěné lano, jehož konec je fixně opatřen karabinou a tou se musíme navázat. Když už taková situace nastane, musí se karabina cvaknout do navazovacího oka úvazu. Občas se lze setkat s případy, kdy si lezec ve snaze, aby měl procvaknutí karabiny zálohované, procvakne současně oko bederního pásu a oko nohaviček úvazu. V ten moment je karabina mezi oběma okama ve svislé poloze a nemá prostor pro naklánění se ve směru tahu lana. Jestliže tah lana při zachycení pádu bude působit ve směru od těla lezce, znamená to, že bude zatěžován zámek krabiny. A zde je slabé místo. Může dojít k destrukci karabiny a spojení s lanem bude ztraceno.

Odkaz: Navazování

Navázání rybářskou smyčkou uprostřed lana

Na ledovci se často nenavazujeme na konec lana, ale někam do libovolného místa v jeho průběhu, a většinou pomocí karabiny s pojistkou zámku. Jenže co když takovou karabinu zrovna nebudeme mít? Řešením je rybářská smyčka a jak jí udělat, ukazuje toto video.

Vzájemná kontrola před lezením

Než se lezecká dvojice vydá na výstup cestou na umělé stěně nebo při skalním lezení, musí provést vzájemnou kontrolu jistící výstroje. Jak by měla kontrola vypadat, ukazuje nové video z produkce DAV natočené v rámci dlouhodobé bezpečnostní kampaně „Partnercheck“.

Navázání dvojité dračí smyčky na sedák

Video s ukázkou navázání lana na sedací úvaz pomocí dvojité dračí smyčky, která má oproti jednoduché dračí smyčce tu výhodu, že nejde nechtěně rozvázat při obvodovém zatížení. Bezpečná forma dračí smyčky.

Horolezecká abeceda – ukázka první kapitoly

V rámci propagace byla na web uvolněna první kapitola knihy Horolezecká abeceda nazvaná O lanech a uzlování. Kapitolu je možné si zadarmo stáhnout v souboru PDF. Obsah se věnuje lanům, jejich konstrukci, dále jsou podrobně uvedeny všechny podstatné uzly lezeckých lanových technik. Závěr kapitoly se věnuje různým způsobům navazování člověka na lano.

Odkaz: Horolezecká abeceda – O lanech a uzlování

Berg und Steigen 3/2009

Vyšlo nové číslo metodického časopisu Berg und Steigen, který vydává Rakouský alpský spolek (OEAV) ve spolupráci s dalšími alpskými spolky. Z řady článků stojí za to, upozornit na tyto články. Achterknoten mit Sicherungsschlag & Karabiner od Pita Schuberta pojednává o nezvyklém selhání navazování na horní lano na trvalých lanech umístěných na umělých stěnách. Článek Sturz am Walkerpfeiler je rozborem nehody na Walkerově pilíři. Dále článek Grenzen der Flugrettung upozorňuje na limity možností záchrany pomocí vrtulníku v horách. Alpinklettern je článek pojednávající o lezení a jištění horských výstupů. Blížící se zimní období předznamenává článek Entscheidungstraining Lawinen, který je tentokrát zaměřen na psychické schopnosti zvládnutí lavinové záchrany. Další článek Felsausbruch in der Polditraverse se opět věnuje rozboru lezecké nehody, tentokrát ale z hlediska následující soudní dohry celého případu. Na závěr časopisu je kreslený obrázek, který komiksovou formou vysvětluje, jaké požadavky kladou normy EN 12492 na UIAA 106 na horolezecké přilby.

Odkaz: Berg und Steigen

Berg und Steigen 1/2009

Před pár týdny vyšlo nové číslo rakouského metodického časopisu Berg und Steigen. Za upozornění z obsahu stojí článek Es irrt der Mensch solang er strebt od Jana Mersche, který se věnuje horolezecké strategii, a to jak zimních skialpinistických túr, tak i klasických skalních horských výstupů. Článek Effizienz der Kameradenrettung bei minimalen Training od autorů Manuela Gensweina a Ragnhilda Eidese se zabývá laickou kamarádskou pomocí při lavinové záchraně s důrazem na dobu trvání jednotlivých úkonů během záchranné akce. V článku Die Geschichte vom fiesen Achterknoten je poučný rozbor nehody z umělé stěny, kterou způsobila nedovázaná osmičková smyčka navazovacího uzlu. Další velmi zajímavým článkem je Schlingen und Stand, který pojednává o propojování dvou a více jistících bodů na jistícím stanovišti propojovací smyčkou. Autoři Chris Semmel, Florian Hellberg a Björn Ernst zapojili do ramen propojovací smyčky siloměry, a poté tuto měřící soustavu zatěžovali pády. Výsledky pokusů jsou zaznamenány vedle textu také do tabulek a grafů, nechybí ani přehledné ilustrace jednotlivých způsobů propojení smyčkou. Časopis Berg und Steigen je možno získat přes internet formou souborů PDF, část článků je ke stažení zdarma, některé až po registraci. Toto aktuální číslo časopisu je prvním číslem ročníku 2009.

Odkaz: Berg und Steigen

Navazování na lano

Je pro navazování lana na úvaz horolezce lepší osmičková smyčka nebo dvojitá dračí smyčka? Popis obou dvou způsobů navázání, přehled jejich kladných a záporných vlastností, a názorné obrázky v barevných fotografiích nám v novém článku přináší německý časopis Climb!, a to i zdarma na jejich webových stránkách. Osmičková smyčka a dvojitá dračí smyčka jsou nyní v Německu propagovány jako bezpečné způsoby navazování. i když se uznává, že jeden i druhý způsob má své výhody a nevýhody, a ponechává se na osobních preferencích, kdo dá čemu přednost. Osmičková smyčka je chválena za jednoduchost a přehlednou souměrnost, ale slabinou je přílišné utahování po zatížení, a možnost přehlédnout nedokončení navázání při druhém protahování lana uzlem, dvojitá dračí smyčka má zase výhody v snadné rozvazatelnosti a neponechávání zbytkového uzlu při rozvazování, ale její uzel je hůře přehledný.

Odkaz: Climb.de – Anseilknoten

Úvazy a karabiny

Na stránkách Horyinfo.cz pokračuje metodický seriál. Po loňském jarním článku na téma lano a uzly vyšel nyní další díl věnovaný úvazkům a navazování na lano. Text je doprovázen barevnými fotografiemi a černobílými kresbami. Autorem článku je Marek Cerman, instruktor Rakouského Alpenvereinu, jehož metodické články mohou čtenáři znát také z několika tištěných horolezeckých periodik, vycházejících u nás.

Odkaz: Horyinfo.cz – Úvazky a karabiny

Osmičková smyčka

Před pár dny přinesla řada lezeckých webů zprávu, že Lynn Hill ve svých 47-letech vylezla boulder obtížnosti 8A/A+. Právě tato dáma před lety málem zahynula díky obrovské metodické chybě. Nedovázala si navazovací uzel. Její nehoda a mnohé další případy později motivovaly britské metodiky k vypracování informačních materiálů s návody pro správné navazování. Byli to Britové, kteří jako jedni z prvních přišli se strategií mediálních kampaní, kterými se navíc vedle školometských učebnic snažili nezdárným lezcům vtlouci do hlavy základní bezpečnostní návyky. Již v roce 1998 spustili kampaň Check or Deck (Kontrola nebo podlaha), poté následovala kampaň Tie or Die (Navázat nebo zemřít). Teprve až s téměř desetiletým zpožděním se touto cestou šíření informací vydaly i horolezecké spolky na kontinentě. Nicméně Britové zatím nezahálejí, v rámci BMC vydávají množství DVD a na internetu publikují videa. Nelze zvolit příhodnější ukázku, i vzhledem k tomu, že se blíží 20-ti leté výročí „drsné podlahy“, kterou Lynn Hill hodila. Zde je video z britské metodické produkce – Navazování.

Odkaz: BMC – Tying a figure a eight knot

Kampaň Partnercheck

Od podzimu 2008 probíhá v Deutscher Alpenverein (DAV) kampaň „Partnercheck“ na podporu bezpečného lezení na umělých stěnách. Většina úrazů na umělých stěnách se v Německu stane v důsledku nějakého opomenutí. Cestou, jak se tomu pokusit zabránit, je snaha o vytvoření silných návyků ke vzájemné kontrole mezi lezci před výstupem. Důraz je kladen na čtyři prvky: 1.zapnutí úvazku, 2.Navázání na lano, 3.Vložení lana do jistící pomůcky, 4.Uzel na volném konci lana. V rámci kampaně jsou distribuovány samolepky ve tvaru výstražného trojúhelníku s výrazným oranžovo-bílým lemováním, uprostřed s černým vykřičníkem a nápisem Partnercheck, které provozovatelé umělých stěn mohou vylepovat na stěny do úrovně očí, aby je lezci před výstupem měli jako memento stále před očima. Další pomůckou jsou laminátové plakáty s obrazovým návodem jak co má být před výstupem zkontrolováno. Na webových stránkách Alpenvereinu jsou k dispozici instruktážní videa. První video ukazuje partnerskou kontrolu v celku – Partnerská kontrola. Dále je k dispozici video Sedací úvaz, s návodem jak si sedací úvaz správně obléci. Následuje video Navázání, kde je návod na navázání osmičkovou smyčkou. Posledním video je Jištění toprope, kde je ukázka, jak jistit s jistící pomůckou Reverso. O celé kampani natočila příspěvek pro své televizní zpravodajství TV Mnichov, v televizním šotu můžeme mimo jiné spatřit jednoho z organizátorů kampaně Stefana Wintera, u nás v Česku známého jako autora několika metodických publikací, v překladu vydávaných budějovickým nakladatelstvím Kopp (např. tituly Sportovní lezení, Vysokohorská turistika, Skialpinismus). Do propagace v rámci kampaně se zapojili i špičkoví němečtí skalní lezci, bratři Christian a Andreas Bindhammerovi.

Odkaz: DAV – Aktion Sicher klettern