Horolezecká metodika

Tag: odsedávačka

Odsedávací smyčka daisy chain a PAS

Na webu American Alpine Institute vyšel nedávno článek pojednávající o vhodnosti použití řetězových odsedávacích smyček, především typu daisy chain a PAS. V případě daisy chain článek upozorňuje na dnes již poměrně známou možnost selhání, kdy při určitém nesprávném připevnění smyčky ke karabině může následná destrukce šitých švů vést k tomu, že karabina z hlavního okruhu smyčky úplně vypadne, protože se ocitne mimo něj. Kdo tuto problematiku ještě nezná, má tam na webové stránce AAI vložené video, které toto selhání ukazuje, a další podrobnější informace naleznete i zde v Horolezecké metodice na stránce Odsedávací smyčka. Dalším typem řetězové odsedávací smyčky je tzv. PAS (Personal Anchor System). Ten má zase pro změnut tu nevýhodu, že jednotlivá oka smyček nejsou k sobě připevněna švem, takže při použití dochází k mírnému pohybu ok vůči sobě, a časem po delším používání (záleží na intezitě používání) mohou smyčky v místě ohybu být odřené a jejich nosnost snížena. Celý článek končí konstatováním, že řetězové odsedávací smyčky jsou, když se správně používají, užitečné, zvláště pro ty, co lezou často a jejich výhod při nastavování vhodné délky odsedávačky dokáží správě využít. Ovšem pro ty, co jdou lézt na skály příležitostně, a potížím ohledně těchto odsedávaček nerozumí, je lepší, když se jim vyhnou a zvolí raději obyčené smyčky.

Odkaz: American Alpine Institute – The Daisy Chain Conundrum

Odpočinek na klettersteigu

Podstatnou záležitostí na klettersteigu, zvláště při lezení extrémně obtížných klettersteigů, je odpočinek během lezení. Pokud pomineme obvyklá místa pro odpočinek, jak jsou různé skalní lávky, police a stupně, tak zvlášní pozornost si zaslouží otázka odpočinku ve visu. Jako první vyvstane na mysli prosté odsednutí do jistící smyčky klettersteig-setu. Ale to není vždy nejlepší řešení. Jednak je jistící smyčka trochu delší, než by se hodilo, a také, pokud odsedáváme mimo kotevní bod ocelového lana, například do nějaké kramle ve skále, tak bychom museli tuto smyčku vypnout z ocelového lana, a v něm by nám zbyla už jen samotná ta druhá, a to porušuje zásadu zálohování, kdy máme mít při nadlezení nad kotevní bod na laně vždy obě jistící smyčky zapnuté. Toto lze řešit použitím dodatečné, externí odsedávací smyčky, kterou si navíc mimo klettersteig-set připneme k sedacímu úvazu. Další řešení, se kterým se můžeme setkat, je použití takového klettersteig-setu, který má do sebe zakomponovanou odsedávací smyčku. Jak takový klettersteig-set vypadá, a jak s jeho odsedávací smyčkou zacházet, na co si dát pozor, je nyní nově popsáno a ukázáno na obrázcích na stránce Pohyb na klettersteigu.

Odkaz: Pohyb na klettersteigu

Destrukce materiálu při pádu

Na následujícím videu se nachází velice zajímavá zkouška nosnosti různých druhů horolezeckého materiálu. Postupně byly simulovanými pády zatěžovány karabiny postupového jištění ve stavu otevřeného zámku, odsedávací smyčky, prusíky a blokanty umístěné na laně, a také lano přes ostrou skalní hranu. Pády i destrukce materiálu jsou natočené, a před každou sekvencí je do videa vložen text, popisující daný pokus, takže obsah videa je velmi dobře srozumitelný. Video pochází z produkce lezecké školy Rockstar Dušana Zajaca – www.rockstar.sk.

Řetěz z expresek

Často lezci používají na jistícím stanovišti místo odsedávací smyčky k sebejištění řetěz několika za sebou cvaknutých expresek. A co hůř, často bez záložního sebejištění lanem. A jak známo, karabiny v expreskách nemají obvykle pojistky zámků. O jak nebezpečnou situaci se jedná, ukazuje následující video. Stačí nepatrné odlehčení expresek a jejich mírně kroutivý pohyb, a při následném zatížení se rozpojí. Nikdy se na jistícím stanovišti nejistěte pouze expreskami bez pojistek zámků.

Nastavitelný popruh Quickfix

Zprávy z praxe a z tisku ukazují, že Quickfix bývá používán jako odsedávací smyčka. Pro větší bezpečnost si pamatujte, že Quickfix vyroben pro polohování během technického lezení, kdy je lezec zajištěn dynamickým lanem. Varování: Quickfix není ochranou proti pádu! Nesmí být používán jako kotvící nebo odsedávací smyčka, kdy může mít pevnost pouhých 150 daN, nebo-li 150 kg. Pevnost do okruhu spojené odsedávací smyčky musí být 2200 daN, nebo-li 2200 kg. Někteří lezci používají k odsednutí na štandech Quickfix, ale v tomto případě musí být navíc zajištěni ještě lanem. Výrobce firma Petzl toto použití Quickfix nedoporučuje, protože lezec může v nepozornosti snadno zapomenout lanem pojistit.  Pro lepší ilustraci tohoto problému jsme provedli následující test: 80 cm pád do Quickfix smyčky nastavené na 80 cm vzdálenost. Quickfix smyčka je ukotvena do sedáku liščí smyčkou v navazovacím bodě. Výsledek: čisté přetržení popruhu ve sponě (bez prokluzu).

QUICKFIX safety information – Info sécurité QUICKFIX from Petzl-sport on Vimeo.

Nebezpečné vypnutí karabiny z daisy chain

Některá selhání horolezecké výzbroje mají skutečně nádech kouzelnického triku. Jedním z takových je vypnutí odsedávací smyčky typu Daisy Chain. A to i v případě, kdy máme v karabině zapnuté dvě oka smyčky a vše vypadá zálohované. Je to až děsivé, jak snadno mohou věci selhat. O co jde? Tedy: Obvyklým neduhem „daisy chainů“ je možnost prasknutí šitých švů, které tvoří jednotlivý oka utvořená na smyčce. Poměrně dobře je horolezecké veřejnosti známo nebezpečí, kdy si člověk může karabinu prockvaknout pouze okolo švu (na odkazovaném videou od 00:59). Taková chyba je zřejmá a není nad ní moc co spekulovat. Jenže nejeden lezec by řekl, že pokud nechá na karabině cvaklé hlavní oko na konci smyčky, a navíc při zkrácení ještě přidá řádně druhé oko smyčky vytvořené švem, nemůže se nic stát. Může se stát. A to, že se člověk zabije. Pokud totiž pro účel zkrácení cvakneme druhé oko do téže jedné karabiny, kde je i hlavní, koncové oko smyčky, tak po destrukci jednotlivých švů se poslední hlavní oko smyčky ocitne mimo karabinu. Poslední šev, tvořící hlavní, koncové oko, je totiž za této situace zatěžován opět obvodově, na okolo. A může dojít k destrukci švu? Inu může, buď tím, že je odsedávací smyčka daisy chain stará a švy oslabené, nebo prostě do odsedávací smyčky spadneme a rázová síla přesáhne nosnost švů. Ve zpomaleném záběru je děj vedoucí ke katastrofě na odkazovaném videou od timecodu 00:45, stojí za to, si to několikrát rozfázované pustit a pečlivě sledovat, jak je poslední šev, tvořící koncové oko smyčky, zatěžován. (Ovšem pokud při cvakání druhého oka daisy chainu dojde k překroucení smyčky, tak se vytvoří závit navíc, který fatálnímu selhání zabrání. Bohužel ale přehlednost manévru je velmi špatná a prakticky se špatně kontroluje, jak jsme oko zapnuli. Nelze se na to spoléhat.) Proto Black Diamond, který toto video uveřejnil, nabízí jako možné bezpečné řešení připínat druhé oko daisy chainu ke karabině pomocí druhé karabiny, což do konstrukce vloží druhý uzavřený okruh, a znemožní odpojení smyčky od karabin. Ovšem také je možné podvázat koncové oko smyčky navíc vůdcovským uzlem. — Pokud vám nebude mechanismus selhání jasný ani při opakovaném pouštění zpomaleného videa, tak máme ještě jednu pomoc. Problém je velmi příbuzný jinému způsobu selhání odsedávací smyčky. Podívejte se na stránku Odsedávací smyčka v učebnici a přečtěte si ji a prohlídněte si tam umístěná videa. Tam uvedená záležitost je jednodušší, a pomůže vám pochopit podstatu selhání i u daisy chainu. Vždyť to, co je u jednoduššího případu gumová objímka smyčky, to je zde u daisy chainu poslední šev tvořící koncové oko, a cvaknutí druhého oka daisy chainu je totéž, co procvaknutí jednoho pramene kruhové smyčky do karabiny odsedávačky. Podstata je stená. — Pokud stále tápete, tak nezbývá, než si pomocí lepící pásky vyrobit maketu daisy chainu (tak jako to mají tvůrci z Black Diamond na videu), protože pak je pohyb karabiny a postupná destrukce jednotlivých švů více názorná a člověk to jasně pochopí.

Odkaz: Black Diamond – Daisy Chain dangers