Horolezecká metodika

Tag: opotřebení

Kontrolujte klettersteigové soupravy

Nedávné potíže s klettersteigovými soupravami (klettersteig-set) z roku 2012 ještě zdaleka neskončily, a uživatelé by si měli zkontrolovat, jaké soupravy vlastní a jaký je jich stav a stáří. Také by si měli na webových stránkách výrobců kletterstegových souprav ověřit, zda jejich konkrétní typ soupravy je výrobcem nadále doporučen k používání.

Read More

Lavinový vyhledávač Ortovox 3+ má problém

Některé výrobní šarže lavinového vyhledávače Ortovox 3+ jsou stahovány ke kontrole. Zjistilo se totiž, že tento vyhledávač se samovolně po 120 sekundách přepíná z režimu hledání do režimu vysílání, a to i když je s ním pracováno a pohybováno.

Read More

Společné prohlášení českých výrobců klettersteig-setů

Čeští výrobci vydali společné prohlášení k nedávné vlně stahování kllettersteigových setů, ke které došlo po nehodě na klettersteigu v Alpách. Prohlášení začíná textem: „Problém ferátových setů – Společné prohlášení společností Rock Empire, Ocún a Singing Rock. Vážení, uživatelé, zákazníci a obchodní partneři, tragická nehoda, která se stala dne 5.8.2012 na ferratovém setu od německého výrobce dovedla české výrobce horolezeckého vybavení k následujícímu společnému prohlášení: Kritizujeme nedostatek objektivních informací o tragické události, a to jak ze strany německého výrobce, tak i certifikačních orgánů. První oficiální zpráva o této tragické události byla vydána až v poledne 30.8.2012 německým horolezeckým svazem DAV. Tato zpráva byla neúplná, pouze označovala výrobky shodné konstrukce a nijak se nezabývala rozborem příčin události. Teprve po měsíci, 6.9.2012 jsme se na zasedání UIAA ve švýcarském Bernu dozvěděli, že nehoda se stala na setu, který byl na horské chatě k dispozici formou volné výpůjčky (set zde byl umístěn jako reklama obchodu v údolí). Návod k použití chyběl, uživatel nebyl zkušený, chata v rekonstrukci (výrobek byl v kontaktu se stavebním materiálem). Nikdo nedokáže odhadnout, v jakém stavu set byl a kolik zapůjčení a zachycení pádů roztržený výrobek absolvoval.“ Dále prohlášení označuje za výraznou potíž ohledně provozu klettersteigových setů jejich půjčování a špatnou evidenci v půjčovnách: „Považujeme za nedostatečné a zavádějící označit za viníka pouze konstrukci a materiál poškozeného výrobku. Tvrdíme, že kromě možného vlivu opotřebení materiálu se na nehodě podílelo ignorování opotřebení, které bylo za hranicí životnosti výrobku. Nesouhlasíme s formou nekontrolovaného anonymního půjčování, bez návodu k použití, bez instrukcí jak výrobek správně používat, a zejména bez evidence, kdo a co na ferratovém setu lezl, jestli byl zachycen pád a kdy byl výrobek poprvé uveden do provozu.“ Text celého prohlášení si můžete přečíst na odkazované stránce.

Odkaz: Problém ferátových setů: Společné prohlášení společností Rock Empire, Ocún a Singing Rock

Úroda vadných klettersteigových setů

Jak jste si asi v poslední době všimli, mnoho firem vyrábějících ferratové sety stahuje některé své výrobky z trhu z obavy o bezpečnost jejich uživatelů. Tyto případy odstartoval tragický pád na ferratě v Tyrolsku a mají jeden společný jmenovatel: Elastické popruhy. 5. srpna 2012 došlo v Tyrolsku poblíž Walchsee na ferratě k pádu se smrtelným následkem. Ferratista spadl několik metrů a při nárazu jeho setu na nosník zajistěné cesty se oba popruhy jeho ferratového setu přetrhly. Takovéto přetržení se ještě nikdy nestalo. Použití setu bylo správné, žádné přetržení přes ostrou hranu. Stalo se vlastně něco, se nikdy nemohlo stát. Vyšetřování nehody vedlo jak po právní linii, tak se vlastního vyšetřování ujaly alpské svazy a pochopitelně výrobci dotčeného ferratového setu. Prošetřování odhalilo nebezpečné slabé místo u ferratových setů a zjistilo se, že stejným problémem trpí nejen model, se kterým se stala smrtelná nehoda, ale i sety dalších výrobců, kteří používají tzv. elastické popruhy ke spojení karabin, zavěšovaných na ocelové lano, s brzdicím elementem ferratového setu. Alpské svazy DAV. OeAV, AVS a švýcarský SAC vyzvaly všechny uživatele aby nepoužívali ferratové sety s těmito elastickými popruhy. Další podrobnosti na toto téma uveřejnil v souhrnném a podrobném článku web Horyinfo.cz, kde se dozvíte další zajímavé podrobnosti.

Odkaz: Horyinfo.cz – Elastická časovaná bomba ve ferratových setech

Testování probroušených karabin

Vladimír Těšitel z Bezpečnostní komise Českého horolezeckého svazu (ČHS) provedl na žádost předsedy Centrální vrcholové komise ČHS Vladimíra Wolfa testování karabiny, která byla používána ve vratném bodě lezecké cesty, tj. ve slanění. Jednalo se o nerezovou karabinu INOX Pat CE 0082 ze sportovní cesty v Moravském krasu, která byla vlivem brusného účinku znečistěných lan v místě průchodu lana probroušena. Cílem testování bylo posoudit vliv tohoto opotřebení na bezpečnost karabiny a tím i na lezení. V rámci testování karabiny z Moravského krasu byly provedeny i testy obdobně opotřebovaných karabin z umělých stěn. O průběhu a výsledcích testování si můžete přečíst ve zprávě V. Těšitele, která je zveřejněna na stránkách ČHS.

Odkaz: Český horolezecký svaz – Testování probroušených karabin

Friendy Joss Rock Climbing Cams se stahují z trhu

Na webových stránkách Horyinfo.cz vyšel článek s upozorněním, že Mezinárodní horolezecká asociace (UIAA) a U. S. Consumer Products Safety Commisioin (CPSC) oznamují stažení friendů Joss Rock Climbing Cams prodávaných v USA firmou Sierra Trading Post, vyráběných italskou firmou Cassin z trhu. Na základě jednoho incidentu v Evropě, kdy friend selhal. Uživatelé jsou vyzvání aby tyto friendy nepoužívali a vrátli je výrobci. Výzva se vztahuje na friendy prodávané v USA, friendy mohou nečekaně selhat. Dokument Consumer Products Safety Commisioin (CPSC) hovoří o jednom incidentu, který se odehrál v Evropě, proto pokud máte friendy výrobce Cassin, obraťte se na svého dodavatele nebo prodejce, u kterého jste friend zakoupili s dotazem, zda se problém týká i vašeho výrobku.

Odkaz: Horyinfo.cz – Joss Rock Climbing cams se stahují z trhu

Mokré versus suché pomocné smyčky

V americké firmě Black Diamond si tentokrát vzali na mušku vliv vody na pevnost pomocných smyček. Že voda částečně snižuje nosnost polyamidového materiálu, to je jakž takž známá skutečnost. Ale nakolik voda sníží pevnost konkrétně u popruhových pomocných smyček, které jsou do okruhu spojeny šitým švem? Právě na to se v Black Diamond zaměřili a udělali pokus, kdy na trhacím zařízení zatěžovali jak normální nylonové smyčky, tak smyčky vyrobené z materiálu Dynex (což je zhruba něco podobného, jako je u nás populární materiál dyneema). V odkazovaném článku naleznete fotografie, a dvě dobře přehledné tabulky, které ukazují rozdíly v nosnosti suchých a mokrých pomocných smyček. Bylo zjištěno, že mokré smyčky z nylonu vydrží o cca 10% méně, kdežto smyčky z Dynexu mají ztrátu nosnosti za mokra téměř zanedbatelnou. Nicméně, jak autoři článku dodávají, nosnosti všech smyček natolik překračovaly normou předepsanou nosnost 22 kN, že i v mokrém stavu tuto normu splňovaly. V závěru článku je pak zajímavá připomínka, že oproti vodě je daleko horší pro smyčky sluneční záření, především se to týká fixních smyček, které jsou v terénu natrvalo osazené, a jež slunce dokáže tak vyšisovat, že jejich nosnost dramaticky klesne. Horší než voda je tedy dlouhodobé slunce.

Odkaz: Black Diamond – Wet vs. Dry runner strength

Snadné přeseknutí napnutého lana

Následující video ukazuje, jak snadno se o ostrou hranu přesekne napnuté lano. Ostrá hrana, ať už skalní nebo na nějakém dalším horolezeckém materiálu, je největší nepřítel současných horolezeckých lan. V napnutém stavu, v jakém je lano právě v momentě zachycení pádu lezce, jsou horolezecká lana skutečně zranitelná. Na videu je použitý tupý kovový nůž, a přesto stačí tak málo…

Skylotec stahuje klettersteig-set Skyrider

Firma Skylotec oznamuje, že první série jejích klettersteig-setů Skyrider vykazují určitou vadu. Tyto kusy první série klettersteig-setů nemají žádnou pojistku pro zajištění šroubů, které jsou v nich použity. Ve výjimečných případech to může vést k nadměrnému otáčení pojistného kolíku, což může způsobit špatnou funkci. Rovněž byly zaznamenány změny na vroubkovaní ozubených koleček v mechanismu. U nových sérií je již provedena změna. Z těchto důvodů společnost Skylotec stahuje preventivně všechny klettersteig-sety z první generace zpět na technickou kontrolu. Ostatní zařízení z pozdější generace prostředků by měla být zcela bezpečná, prošla revizí manipulace s materiálem. Spotřebitelé mohou posílat dotazy na adresu sicherheit@skylotec.de, a klettersteig-set pak na adresu uvedenou v kontaktech na webových stránkách Skylotec.

Odkaz: Klettern.de – Rückruf: Klettersteig-Set „Skyrider“ von Skylotec, Skylotec – Vorsorgliche technische überpruefung der ersten Geraetegeneration des Skylotec Klettersteigsets Skyrider

Některé karabiny Salewa Hot G2 Bent se stahují z trhu

Na německých webových stránkách Kletter.de se objevila následující zpráva. Firma Salewa stahuje z trhu některé karabiny Hot G2 Bent. Salewa pravidelně provádí bezpečnostní zkoušky produktů, aby dosáhla co nejvyšší kvality a bezpečnosti. A právě v rámci těchto interních zkoušek se zjistilo, že určité šarže karabiny Hot G2 Bent vykazovaly nestandardní hodnoty. Zkouška byla provedena v extrémních podmínkách, které jsou v praxi nepravděpodobné. Přesto ale raději se firma Salewa rozhodla veškeré karabiny dotčených šarší stáhnout, aby se úplně vyloučilo možné nebezpečí. Salewa žádá majitele dotčených karabiny, aby kontaktovali prodejce nebo přímo firmu Salewa, aby jim byly karabiny vyměněny. Záležitost se týká pouze samostatně prodávaných karabina Hot G2 Bent, nikoliv těch, které jsou v expreskách, ty jsou v pořádku. Dotčené karabiny mají označení šarže následující: 02 11 03 11, číslo položky: 1557 Hot G2 Bent, barva: 0999 / červená. Kde je označení umístěné, lze vidět na přiloženém obrázku.

Odkaz: Klettern.de – Rückruf: Salewa Hot G2 Bent Karabiner

Stažení a výměna některých Grigri 2

Týká se Grigri 2 (D14 2O, D14 2G, D14 2B) s prvními pěti číslicemi sériového čísla od 10326 do 11136. Petzl odhalil, že nadměrné zatažení za páčku v otevřené poloze Grigri 2 způsobí vnitřní poškození takové, že páčka Grigri 2 může zůstat zaseknutá v otevřené poloze. Když je páčka zaseknuta v otevřené poloze, je vyřazena asistovaná blokovací funkce. Takto poškozené Grigri 2 bude fungovat podobně jako manuální jistící prostředek (např. kyblík). 20. června 2011 bylo mezinárodní distributorskou sítí vráceno do firmy Petzl sedm poškozených Grigri 2. Doposud nemáme žádnou zprávu o jakémkoliv úrazu, způsobeném poškozenou páčkou Grigri 2. Pokud vlastníte Grigri 2 (D14 2O, D14 2G, D14 2B) s prvními pěti číslicemi sériového čísla od 10326 do 11136, prosím kontaktujte Petzl distributora pro vaši zemi a zadejte mu vaši úplnou doručovací adresu, aby mohli zařídit výměnu. Více informací a názorné obrázky na odkazované stránce Vertical Sport, zástupce Petzlu v České republice.

Odkaz: Vertical Sport – Stažení a výměna Grigri 2

Destrukce materiálu při pádu

Na následujícím videu se nachází velice zajímavá zkouška nosnosti různých druhů horolezeckého materiálu. Postupně byly simulovanými pády zatěžovány karabiny postupového jištění ve stavu otevřeného zámku, odsedávací smyčky, prusíky a blokanty umístěné na laně, a také lano přes ostrou skalní hranu. Pády i destrukce materiálu jsou natočené, a před každou sekvencí je do videa vložen text, popisující daný pokus, takže obsah videa je velmi dobře srozumitelný. Video pochází z produkce lezecké školy Rockstar Dušana Zajaca – www.rockstar.sk.

Singing Rock stahuje sedací úvazy

Singing Rock oznamuje zákazníkům, že část vyrobených horolezeckých úvazků CRUX, NARA, NEMO může být vzhledem k nedodržení výrobní technologie potenciálně nebezpečná. Tato vada byla zjištěna při pravidelné interní kontrole kvality a doposud se neprojevila při běžném použití. Pokud vlastníte některý z uvedených typů, prosíme, věnujte pozornost těmto informacím. Výrobce: LANEX a.s., divize Singing Rock, datum výroby: 10/2010 – 5/2011. Riziko: Možná technologická nepřesnost ve výrobě vedoucí ke snížení pevnosti pásu úvazku.  Tato vada se doposud neprojevila při běžném použití. Přesto jsme se z důvodu potenciálního nebezpečí uvolnění materiálu v místě zašití rozhodli pro stažení výrobků uvedených výrobních sérií z trhu a jejich výměnu za nové.  Všechny tři úvazky doznají konstrukčních změn, které odstraní případné riziko technologické chyby ve výrobě. Prosíme tedy o vrácení vašeho úvazku, který bude obratem nahrazen úvazkem novým. Další informace jako čísla šarží a podrobné fotografie v odkazovaném článku.

Odkaz: Singing Rock – Preventivní stahování z trhu

Klettersteig-set Petzl Scorpio má vadu

V důsledku nehody na zajištěné cestě dne 5. 5. 2011 vydala firma Petzl oficiální výzvu k okamžitému odstavení a kontrole ferátových setů SCORPIO. Majitelé setů se mají okamžitě spojit se zastoupením firmy Petzl ve své zemi.  Na svých stránkách Petzl uvádí, že následkem neštěstí na zajištěné cestě, které se stalo 5. května 2011, bylo vydáno varování a výzva ke kontrole ferátových setů Petzl SCORPIO L60 a L60 CK vyrobených do března 2005. Dne 19.5. bylo varování rozšířeno i na sety SCORPIO do výrobního čísla 11137****,  čísla zboží L60, L60 CK, L60 2CK, L60 H, L60 WL, K29VF 1, K29VF 2, K29VE 1, K29VE 2, K29V 1, K29V2. Další informace a podrobné obrázky uvedených klettersteigových souprav na leznete na odkazovaném článku z webu Horyinfo.cz a na stránkách Vertical Sportu, českého zástupce firmy Petzl.

Odkaz: Horyinfo.cz – Výrobní vada ferratových setů Petzl SCORPIO, Vertical sport – Výzva ke kontrole Scorpio