Horolezecká metodika

Tag: orientace

Umění orientace s mapou a busolou

V pondělí 28.3. se v Brně v rámci Alpského klubu koná přednáška Umění orientace s mapou a busolou. Orientace v horách je základním předpokladem bezpečného přístupu ke všem provozovaným alpinistickým aktivitám. Ostatně umění orientace je nutnou podmínkou k tomu, abychom mohli podnikat túry samostatně. Základem je práce s papírovou mapou, kterou nenahradí ani nejmodernější navigace GPS. Obsahem přednášky bude práce s mapou a využití údajů z map, podrobněji se program bude týkat těchto bodů: Základní charakteristiky mapy, Lokální odlišnosti, Orientace mapy k severu, Základní informace o busolách, Deklinace a inklinace, Měření azimutu na mapě, Měření azimutu v terénu, Určení polohy v terénu podle dvojice známých bodů, Měření sklonu svahu na mapě a v terénu. Přednáší: Michal Bulička (www.transalp.cz), instruktor vysokohorské turistiky rakouského Alpenverein.

Odkaz: Alpský klub Brno – Umění orientace I (mapa a busola)

Outdoor Navigation

K horolezectví neodlučně patří také problemtika orientace, především při horolezectví provozovaném v horách, ale nakonec i při skalním lezení leckdy v odlehlých oblastech to bez navigace nejde. Stačí třeba vzpomenout naše Jizerské hory, kde je při cestě ke skále práce s mapou pro přespolního skoro nutností. Jak by měla vypadat speciální učebnice orientace pro outdoorové sporty můžeme vidět na nové publikaci Outdoor navigation, která vyšla u nakladatelství Harvey ve Velké Británii, jejímiž autory jsou Pat Mee a Brian Mee. Jedná se o příručku určenou pro instruktory, vedoucí mládežnických oddílů a učitele. Obsahuje návody, jak učit orientaci a navigaci k cíli, včetně řady ilustrací a názorných schémat. „Tato příručka by měla být doporučenou četbou pro všechny horské vůdce, kteří učí své klienty navigaci. Inovační a praktický přístupy použitý v knize by měl přinášet prospěch studentům díky příjemným a rozmanitým učebním postupům.“, napsal v jedné recenzi Steve Long, šéf společnosti Mountain Leader Training.

Odkaz: Harvey – Outdoor Navigation

Překonání ledopádu na ledovci

Výraznou překážkou, která se nám může na ledovci postavit do cesty, je ledopád. Jedná se o úsek, na kterém ledovec překonává výrazný klesající terénní zlom. V takovém místě dojde ke značnému rozrušení ledovce, popraskají mocné vrstvy ledu, vzniknou obrovské séraky, které jsou chaoticky naskládány a zborceny jeden na druhý. Jedná se o velice neschůdný terén, navíc značně nestabilní a nebezpečný. Je tedy zcela na místě taktizovat a hledat co nejvýhodnější cestu skrz tuto zónu. Na stránce Postup na ledovci je nový obrázek, který na typickém příkladu ukazuje, jak je možné vytyčit různé cesty skrz ledopád. Doprovodný text pak obsahuje rady, na co si při tom dávat pozor, co vzít v potaz a neopomenout, aby byl ledopád zdárně a bezpečně zdolán.

Odkaz: Postup na ledovci

Off-line navigace s GPS v telefonu

Na webových stránkách Světa outdooru vyšel zajímavý článek o použití GPS navigace na outdoorovém telefonu Sonim XP3 Quest a novém XP3 Quest Pro, které mají zabudovaný GPS modul. S mobilem je dodávána i aplikace amAze GPS v základní bezplatné verzi. Hodně uživatelům však z různých důvodů nevyhovuje technika navigace, která využívá technologie A-GPS a tudíž i zpoplatněných datových přenosů operátora. Zvláště při datovém roamingu v zahraničí to může někdy být doslova past na peníze. Článek proto přináší uživatelům Questu (a nejen jim, ale i ostatním, jejichž mobilní telefon má možnost instalovat aplikace java) návod, jak zprovoznit navigaci GPS zcela bezplatně, bez datových přenosů operátora a s bezplatným mapovým software s unikátní možností nahrávat v podstatě jakékoliv bitmapové mapy.

Odkaz: Svět outdooru – Jak na offline GPS navigaci u Sonim XP3 Quest

Poradna BMC: Přechod zimních hor

Na stránkách British Mountaineerig Council (BMC) vyšel další článek věnovaný zimnímu horolezectví. Tentokrát je hlavním tématem přechod zimních hor. Podobně jako u nás nebo na Slovensku nastává ve Velké Británii v zimě vlivem klimatu výrazná změna charakteru horské krajiny, terén zapadne sněhem a hory zcela změní svou tvář. A jakákoliv turistická nebo horolezecká akce v těchto horách se tomu musí přizpůsobit. V článku je řada dobrých rad pro lidi, kteří nemají se zimními horami zkušenosti, a mohou se tak včas dozvědět, co je oproti jejich letním zkušenostem může nečekaně zaskočit. Rovněž nechybí alespoň základní nástit potřebné výzbroje a výstroje. Z dovedností je pochopitelně důraz kladen na orientaci, včetně rady nespoléhat se na jednu orientační pomůcku. Kromě populárního GPS přístroje mít sebou také klasickou mapu a buzolu.

Odkaz: BMC – Hill skills: Winter mountaineering

Časopis Horské služby ČR číslo 5

Vyšlo další číslo časopisu vydávaného Horskou službou ČR, celkově páté číslo v pořadí, které je zaměřené na nastávající zimní sezónu v horách. Opět zde najdeme několik článků, které mají vztah k bezpečnosti při pohybu v horském terénu. Hned v prvním článku, kterým je rozhovor s Alešem Klepišem, náčelníkem Horské služby Krkonoše, najdeme řadu zajímavých informací, které se bezprostředně týkají pohybu v zimních horách. Poučným varováním je také článek Lavina v Pramenném dole , který je podrobným rozborem příčin a vzniku jedné lavinové nehody. Dalším velmi kvalitním článkem je Déšť a sníh na horách od Aleny Zárybnické, jenž stručně, ale názorně vysvětluje proces přeměny dešťových srážek na sněžení, a vůbec obecně předpověď srážek pomocí meteorologických matematických modelů. Tématu meteorologie se drží i další článek nazvaný poněkud zvláštně Více o de nive sextangula neboli o šestiboké sněhové vločce. V článku se dozvíme různé zajímavosti o vzniku a tvarech sněhových vloček. Buzola – základní informace, to je název dalšího článku, který je stručným seznámením s prací s buzolou při orientaci v terénu. A nechybí ani něco ze zdravovědy, kterou zastupuje článek Omrzliny a jejich ošetření, který popisuje příčiny vzniku omrzlin, a radí jak postupovat při jejich výskytu, a jak se pokud možno preventivně omrzlinám vyhnout. Časopis Horské služby je zadarmo ke stažení ve formě souboru PDF na webu Horské služby.

Odkaz: Horská služba – časopis číslo 5

Digitální Alpen karten

Digitální zpracování populárních map z produkce OEAV, zahrnující především rakouské Alpy. DVD obsahuje i databázi objektů, především horských chat, přičemž databáze má celkem již přes 50 000 záznamů. Možnost přenosu údajů do GPS. Mapu je také možno zobrazit prostorově v režimu 3D, navíc se simulací osvětlení sluncem ze strany odpovídajcí momentálnímu postavení slunce. Dále na území Rakouska lze zobrazení přepnout do režimu ortofotomapy (letecké snímkování území), a i v tomto režimu zobrazení jsou na mapě jednotlivé ikony mapových objektů, jako jsou horské chaty, parkoviště, lanovky, apod. Některé ikony fungují rovnou jako link na webové stránky příslušného obejktu. Rovněž na lyžaře je pamatováno, mapa obsahuje okolo 2300 lyžařských tras. Dodáváno na DVD nebo SD kartě pro užití v GPS.

Read More

Berg und Steigen 3/2010

Vyšlo další číslo časopisu Berg und Steigen, rakouského časopisu, který se věnuje tématu horolezecké metodiky. Letošní třetí číslo přínaší opět řadů zajímavých článků. Zvláště dva články se zaměřují na poměrně méně časté téma, a to právní odpovědnost za horolezeckou cestu, respektivě osazené fixní jištění a stav horniny v takto vytyčené linii výstupu. Další zajímavý článek se věnuje zachycení pádu dětí v klettersteigovém postroji, především ve vztahu k hmotnosti dítěte. A již pravidělně zařazovaný fotoseriálový článek se v tomto čísle zaměřuje na správné navázání poloviční lodní smyčky při jištění od sebe. V druhé části časopisu je několik článků věnovaných orientaci, především pomocí přístroje GPS v kombinaci s mapou. Poučný a praktický je zvláště článek, který vysvětluje, jak správně pracovat se souřadnicovým systémem UTM, který je používán na populárních mapách Alpenvereinu. Časopis Berg und Steigen je mimo tištěnou formu ke stažení i na internetu v souborech PDF, část článku je zdarma, některé ale až po zaplacení předplatného.

Odkaz: Berg und Steigen

TOPO Czech PRO 2010

Nová verze nejpodrobnější navigační turistické mapy ČR na trh pro navigace Garmin. TOPO Czech PRO 2010 je turistická mapa, jejímž základem je Státní mapové dílo ZABAGED 1:10 000 a silniční síť StreetNet firmy CEDA. Datový objem činí 330.8 MB, mapa je členěna na 24 regionů. Stejně jako u předchozí verze 3.x je mapa zakreslena včetně 2 km pásu za státní hranice.

Součástí instalačního CD je i mapové prostředí MapSource (verze 6.16.2), které slouží pro přenos mapových sad, tras a bodů mezi navigací a počítačem. Na CD jsou také podrobné manuály k instalaci a odkaz na on-line registraci. Navigace po silnicích zahrnuje data z února 2010 (zejména nové obchvaty měst a úseky dálnic).

Mapa je jednolicenční, tzn. že zakoupené CD lze registrovat pouze na jeden GPS přístroj. Mapová licence je nepřenosná, nelze tedy v případě zakoupení nového přístroje provést změnu registrace ze starého na nový přístroj.

Read More

Výuka orientace v horách

Rakouský Svaz alpských spolků (VAVÖ) zprovoznil interaktivní webový modul pro výuku orientace v horách. Uživatel se zde naučí číst v mapách, plánovat základní horské túry, určovat svou polohu v terénu a ovládat orientační pomůcky. Problematika orientace je vysvětlena velmi přehledně a příjemně, na řadě míst se využívá interaktivních obrázků a map z reálného prostředí, kdy to co vidíme na fotografii musíme správně interpretovat v mapě. A na samotném závěru výuky nechybí pochopitelně ani kontrolní test z nabytých znalostí. Autorkou výukového modulu je Monika Fritz.

Odkaz: Kartenkunde und Orientierung

Spyglass

Aplikace určená pro iPhone, kterou je možné si do přístroje stáhnout přes iTunes z AppStore. Jedná se o netradiční pojetí GPS funkce, kdy body určené na mapě jsou přeneseny do zobrazení krajiny snímané pomocí fotoaparátu přístroje. Na displeji v přímém záběru pak v zaměřovacím kříži vidíme zvolené cíle, světové strany, polohu slunce a dalších vesmírných objektů. Při sklopení přístroje do vodorovné polohy se automaticky na displeji zobrazí elektronický kompas. Jednotlivé waypointy si samozřejmě můžeme ukládat pro pozdější opakované použití.

Odkaz: Spyglass

GPS Kit

Na horolezeckém portálu Horyinfo.cz vyšel další návod na použití iPhonu při navigaci v terénu. Článek se věnuje použití softwaru GPS Kit, který je možné si stáhnout do telefonu přes iTunes, a následně telefon používat jako GPS přístroj. V obsáhlém článku doplněném množstvím názorných obrázků a screenshorů se dozvíte vše, co je pro navigaci s touto aplikací potřeba. Na závěr nechybí ani krátké zhodnocení kladů a záporů použití GPS Kit.

Odkaz: Horyinfo.cz – iPhone v outdooru – Navigace III GPS kit

GPS MotionX

Další díl seriálu věnujícího se funkci GPS v telefonu iPhone vyšel na webovém portálu Horyinfo.cz. Článek se zaměřuje především na využití externí aplikace MotionX GPS, což je momentálně asi nejzdařilejší aplikace GPS určená pro tento telefon. Dozvíme se v něm, jak zakládat waypointy, sledovat prošlou trasu, používat elektronický kompas a zobrazovat mapové podklady. Uvedené návody se týkají především starší verze iPhonu 3G, i když u některých funkcí je upozornění na odlišné vlastnosti současného nového typu iPhone 3GS.

Odkaz: iPhone v outdooru – navigace II.

Navigace v iPhone

Každý horolezec se určitě už dostal do situace, kdy neví, kde je v terénu, kudy vede správná cesta dál k hledané skále nebo ku spásné horské chatě. Výraznou pomocí, která nám v takových složitých situacích pomáhá, je populární GPS přístroj. Jenže je tu hned další potíž. Podobných technických pomůcek, které nás v dnešní době obklopují je více. Mobilní telefon, digitální fotoaparát nebo video kamera rozmnožují počet předmětů, které sebou do hor musíme vláčet. A tak přirozeně nastává zájem všechny tyto pomůcky integrovat do jednoho přistroje. Jestli se to podařilo v případě módního iPhonu od firmy Apple popisuje série článků na webovém portálu Horyinfo.cz. První článek v řadě se věnuje přehledu funkcí GPS v iPhone.

Odkaz: iPhone v outdooru – navigace I.

Panorama 2/2009

Vyšlo druhé číslo časopisu Panorama, interního časopisu německého DAV. Časopis je zdarma k dispozici na internetu v podobě souborů PDF. Z článků věnujících se metodice stojí za zhlédnutí článek Standplatzbau, který se věnuje zřizování jistících stanovišť, a článek GPS, pojednávající o navigaci s GPS v horském terénu. Pro nadšené sportovce, kteří se rádi sledují, může možná mít smysl článek Wandern mir Pulsuhr, tedy Výlety s hodinkami měřící puls.

Odkaz: DAV – Panorama 2/2009