Horolezecká metodika

Tag: UIAA

Kontrolujte klettersteigové soupravy

Nedávné potíže s klettersteigovými soupravami (klettersteig-set) z roku 2012 ještě zdaleka neskončily, a uživatelé by si měli zkontrolovat, jaké soupravy vlastní a jaký je jich stav a stáří. Také by si měli na webových stránkách výrobců kletterstegových souprav ověřit, zda jejich konkrétní typ soupravy je výrobcem nadále doporučen k používání. Tato opatření vyplývají ze závěru, ke kterému po řadě zkoušek došla Bezpečnostní komise UIAA na svém nedávném zasedání v Mnichově. K tomu byla 25. února vydána tisková zpráva. Ve stručnosti lze říci, že kromě již z loňského roku známým problémům s elastickými jisticími smyčkami se nově přidal i poznatek, že mohou fatálně selhat i starší klettersteigové soupravy jakýchkoliv konstrukcí, u některých typů stačí i jen stáří zhruba 2 let. Záleží na typu a výrobci. UIAA vydala s tiskovým prohlášením i PDF soubor, kde je seznam příslušných výrobců a jejich souprav, i s uvedenou dobou expirace, po které je již dobré soupravu vyřadit z používání. Vyřadit soupravu ihned je potřeba i tehdy, když vykazuje jakoukoliv vadu, narušení povrchu smyček, apod. Více informací v odkazovaným webových stránkách a souborech.

Odkaz: UIAA – tisková zpráva, PDF Recall Via Ferrata Set Date February 25th 2013

Zasedání Bezpečnostní komise UIAA

V červnu letošního roku se v italském Bellunu konalo zasedání Bezpečnostní komise UIAA, kterého se zúčastnil i zástupce ČHS Sylva Talla. Jeho zpráva ze zasedání je k dispozici na webu Českého horolezeckého svazu. Bezpečnostní komise UIAA se podle této zprávy připravuje provést úpravy zkoušek horolezeckých úvazů, a také zkoušek horolezeckých lan na ostré hraně. Nadále probíhá tvorba normy UIAA pro jistící pomůcky. Dále se Bezpečnostní komise zabývala nebezpečím zvýšené koroze jistících prostředků (nýtů) v blízkosti moře, nebezpečí poškození plakety nýtu nebo karabiny při nevhodném zatížení zobákem karabiny, vliv hladkého povrchu lana na klouzavost lana v jistících pomůckách a srovnáním různých způsobů propojení dvou jistících bodů na jistícím stanovišti.

Odkaz: ČHS – Zpráva o zasedání Bezpečnostní komise UIAA