Horolezecká metodika

Tag: umělá stěna

DAV – Tréninková skripta

Pokud se zajímáte o výkonnostní či přímo vrcholové soutěžní lezení na skalách a na umělých stěnách, mohlo by vás zajímat, že v Německu na téma lezeckého tréninku vyšla nová učebnice.

Read More

Jisticí pomůcka Mega Jul

Jisticí pomůcce Mega Jul se pomale daří pronikat mezi zavedené jisticí pomůcky, a oproti jiným novinkám, které se objeví, a pak opět zanoří do zapomění, se tato častěji objevuje mezi lidmi. A jestli se zarytě držíte té své staré, tak vězte, že důležitější je pro vás ta jisticí pomůcka, kterou používá váš jistič.

Read More

Automatické jištění na umělé stěně

Svět se neúprosně řítí vpřed, a dřívější zažité zvyky nás opouštějí. Jistě jste už někdy zažili, že vám na umělé stěně chyběl při tréninku jistič. Není daleko doba, kdy nebudete muset zoufat, a pokud budete chtít na umělé stěně lézt do zemdlení, vystačíte si sami.

Read More

Kurz FTVS UK pro instruktory lezení na umělých stěnách

Katedra sportů v přírodě Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy pořádá kurzy pro instruktory lezení na umělých stěnách. Školení je určeno pro učitele tělesné výchovy, pracovníky domů dětí amládeže, činovníky mládežnických organizací, provozovatele umělých stěn. Školení se skládá ze dvou víkendových bloků. Výuka probíhá v prostorech školy a stěně v areálu UK FTVS. Kurz probíhá velmi intenzivně. Školení proběhne ve dvou víkendových blocích v termínech 9. – 11. 11. a 1. – 2. 12.2012. Cena je 4 200,- Kč, zahrnuje výuku, vstup na lezeckou stěnu, zapůjčení materiálu a vybavení na lezeni, dvě odborné publikace, metodický plakát, poplatek za licenci. Nezahrnuje ubytování a stravné. Pro členy ČHS 10% sleva.

Odkaz: Český horolezecký svaz – Kurz FTVS UK pro instruktory lezení na umělých stěnách

Lezte, ale přežijte – kurzy bezpečného lezení

V říjnu probíhá napříč celou republikou akce „Lezte, ale přežijte – zdarma kurzy bezpečného lezení na umělých stěnách“. Při této akci si můžete vyzkoušet zdarma jisticí pomůcku Click-Up. Zúčastněte se zdarma kurzu o bezpečném lezení. To vše na 15 lezeckých stěnách v celé České republice, díky podpoře společnosti ADIDAS. Během října bude na 15 vybraných horolezeckých stěnách probíhat akce „Lezte, ale přežijte“ věnovaná bezpečnému lezení a jištění. V rámci akce se budete moci zdarma zúčastnit kurzu o bezpečném lezení vedeném odborným instruktorem a zároveň si (samozřejmě rovněž zdarma) zapůjčit jisticí pomůcku Click-Up italského výrobce Climbing Technology. Click-Up je poloautomatické jistítko vyvinuté pro sportovní lezení z dílny Climbing Technology. Velice snadné použití, intuitivní, lehké a bezpečné v kombinaci s efektivním zastavením pádu. O této akci nejpodrobněji informuje mediální partner akce, webová stránka Pohora.cz.

Odkaz: Pohora.cz – Lezte, ale přežijte

Časopis Lidé a hory 6/2011

Na konci minulého roku vyšlo šesté číslo časopisu Lidé a hory, poslední z ročníku 2011. I v tomto čísle najdeme řadu článků s metodickou tématikou, a tak stojí za to si je připomenout. Jednak pokračuje seriál článků Zajištěné cesty, který se v tomto čísle věnuje nebezpečným místům a rizikovým faktorům na klettersteigu. Konkrétně je tím míněno špatné kotvení ocelového lana, použití různých lepících pásek, které zakrývají pravý stav lana, a dále obecně tzv. lidské faktory jako je špatné vybavení, podcenění obtížnosti, pád kamení způsobený lidmi a vůbec častá přelidněnost na cestě klettersteigu a z ní plynoucí chaos. Dalším skoro téměř metodickým článkem je Začínáme s lezením na umělé stěně I, což je první článek startující další seriálovou řadu. Nejedná se přímo o metodiku, ale je to vyprávění, jak prožívá první kroky na umělé stěně začátečník. Takže pokud také začínáte, třeba zjistíte, že s určitými zážitky nejste osamoceni. A nakonec, drobná zrnka metodiky se v článku taky najdou. Dalším a posledním článkem se vztahem k metodice je článek Jak se správně chovat na túře a první pomoc, který je spíše takovým apelem, aby lidé nezapomínali při túře v horách se řádně vybavit lékárničkou a velmi stručně se zde zopakuje, které úrazy nebo zdravotní potíže nás v horách můžou postihnout, a zdůrazňuje se nutnost ovládat poskytování první pomoci.

Odkaz: Lidé a hory 6/2011

Seminář FTVS UK pro instruktory lezení

Na webových stránkách Českého horolezeckého svazu je pozvánka na seminář pořádaný FTVS UK, jedná se o dva dvoudenní semináře pro instruktory lezení na umělých stěnách. Seminář se koná ve dnech 17.-19.2. a 10.-11.3. 2012 v Praze. Školení je určeno pro učitele tělesné výchovy, pracovníky domů dětí a mládeže, činovníky mládežnických organizací, provozovatele umělých stěn. Školení se od svého počátku skládá ze dvou víkendových bloků. Výuka probíhá v prostorách školy a stěně v areálu UK FTVS. Kurz probíhá velmi intenzivně. Úspěšní absolventi obou víkendových bloků semináře získají licenci „Instruktor lezení na umělých stěnách“. Zájemci o toto školení zašlete vyplněnou přihlášku nejpozdji do 15. února 2012. Cena je stanovena na 4 200,- Kč. Zahrnuje výuku, vstup na lezeckou stěnu, zaplacení materiálu a vybavení na lezeni, dvě odborné publikace, metodický plakát, poplatek za licenci. Nezahrnuje ubytování a stravné. Pro členy ČHS 10% sleva.

Odkaz: Český horolezecký svaz – Pozvánka na seminář FTVS UK

Nejčastější chyby při jištění na umělé stěně

Na německém webu Klettern.de vyšel poučný článek o příčinách nehod na umělých stěnách v Německu. Lezení na umělých stěnách patří v konečném součtu ke statisticky nejbezpečnějším horolezeckým disciplínám. V případě Německa, kde na více jak 450 umělých stěnách leze velké množství lidí, jsou nehody přesto poměrně vzácné. Ale když už se nějaká nehoda přeci jen stane, pak její následky mohou být vážné. Vzhledem k nízké nehodovosti nemohou být statistiky nijak přesné, ale přesto z nich lze vyvodit některé typické příčiny, které se v těch několika málo případech opakují. V odkazovaném článku popisuje Chris Semmel výzkum v oblasti bezpečnosti v Německém alpském svazu (DAV), a tyto nejčastější příčiny nehod na umělé stěně popisuje. Několik těchto případů je v článku analyzováno, a především jsou následně také vysvětleny a doporučeny správné postupy. Článek má několik částí, a všechny obsahují důležité informace nejen pro horolezecké začátečníky, ale i pro pokročilé lezce.

Odkaz: Klettern.de – Unfall-Ursachen beim Klettern

Časopis Panorama 6/2011

Vyšlo poslední letošní číslo časopisu Panorama, což je interní časopis Německého alpského spolku (Deutscher Alpenverein). Z obvyklých tří metodických článků, které jsou pravidelně v každém čísle zařazeny, jsou nyní dva z nich zaměřeny na dětské lezení. Prvni z nich s názvem Kindr sichern kinder se věnuje především právnickým otázkám ohledně odpovědnosti za děti při sportu. Při lezení mladších dětí je zpravidla přítomen nějaký dospělý dozor, a to je důvod pro to, se otázce odpovědnosti věnovat. Druhý článek Sicher Sichern je klasickou metodikou, kdy jsou v článku popisy metod, jak by děti měly provádět horní jištění přes vratný bod při jištění od sebe, v článku se doporučuje, aby děti lano ovládali ve dvojici (první jej ovládá v jistící pomůcce, druhý za ním drží lano navíc v rukách jako záloha). Článek doprovázejí přehledné obrázky. Třetí článek se věnuje lezeckému tréninku a posilování, takže všichni nadšení výkonnostní lezci si zde mohou nastudovat nové postupy, tabulky a algoritmy pro trénikový plán. Časopis Panorama je na webu DAV volně ke stažení v souborech PDF.

Odkaz: DAV – Panorama 6/2011

Cvičná stěna není reálná skála

Není obvyklé ani časté, aby se záležitostem týkající se metodiky horolezectví věnovala hlavní média, ale i to se občas stane. Řada nehod, které poslední dobou postihla lezce, především úrazů hlavy ve spojení s (ne)použitím ochranné přilby, připoutala pozornost redakce zpravodajství České televize. V hlavním zpravodajském pořadu Události byla odvysílána reportáž zabývající se problematikou přechodu lezců začátečníků z umělých horolezeckých stěn na přírodní skály, a současně s tím i častý zlozvyk, kdy si lezci v přírodě nechrání hlavu horolezeckou přilbou. V reportáži na uvedené téma kráce hovoří Tomáš Frank za Bezpečnostní komisi Českého horolezeckého svazu, a moudrým slovem přispěje i šéfeditor webu Horyinfo.cz Petr Jandík. Pravda, v tak krátkém formátu, jako je reportáž v hlavních zprávách, na nějakou podrobnou metodiku není prostor, ale i tak je jenom dobře, že se mezi širokou veřejnost protlačí informace, že na skalách venku je potřeba si dávat větší pozor a při běžném lezení používat přilbu. Uvedenou reportáž si můžete prohlédnout na následujícím odkazu v iVysílání České televize.

Odkaz: Česká televize – pořad Události, reportáž Cvičná stěna není reálná skála

Časopis Lidé a hory 2/2011

Vyšlo druhé letošní číslo časopisu Lidé a hory. I toto číslo obsahuje několik metodických článků. Prvním je článek Bezpečnost na umělých stěnách, který využívá ilustrace z letáku, který v minulých letech šířily alpské spolky, především OEAV a DAV. Obrázky doprovází text, jehož autorem je Marek Cerman. Článek se věnuje bezpečnostním zásadám při boulderingu, zajištění prvolezce před tím, než zapne první postupové jištění, a také některým hygienickým zásadám, jako je nevhodné použití práškového magnézia, které se nadměrně rozptyluje ve vzduchu, nebo lezení bez obuvi nebo v nevhodné obuvi. Dalším metodickým článkem je Nivocheck – metoda určení lavinového rizika, který se zabývá touto metodou zjišťování lavinového nebezpečí. Takzvaný nivotest umožňuje stanovení lokálního stupně lavinového nebezpečí na základě pozorovatelných jevů. A posledním článkem, který má vztah k bezpečnosti na horách je článek Nehody v rakouských Alpách v roce 2009. Je to pokračování z článku u prvního čísla ročníku časopisu, tentokrát jsou publikovaná data zaměřena na skitouring a laviny.

Odkaz: Lidé a hory 2/2011