Horolezecká metodika

Tag: uzly

Alpinistické triky 4.díl

Na webu American Alpine Institute začal před nedávnem vycházet seriál článků nazvaný Alpinistické triky. Autoři se v němzaobírají různými drobnými metodami a způsoby úpravy výstroje, o které se většinou dozvíme ústně, většinou nám to někdo poradí při akci, ale jinak se těmto drobnostem nikdo v publikacích nevěnuje, takže jejich sdílení je někdy obtížné, a začátečníci jsou tak závislí na náhodě, že májí to štěstí a doslechnou se o tom. A to chtějí autoři změnit. Ve čtvrtém díle tohoto seriálu se věnují dvěma záležitostem. První je závěsný systém kuchyňské nádoby od v americe populární firmy Jetboil. Stručně řečeno, jedná se o ešus se systémem pro připevnění vařiče zespodu. Tento komplet je možné po zakoupení drahého závěsného systému pověsit, a vařit tak ve stěně. Autor Andrew Yasso na fotografii ukazuje, jak si lze závěsný systém udělat levně, a přitom účinně. Druhá rada se týká popruhových smyček. Řada lezců se do zimních hor vybavuje smyčkami sešitými do okruhu z materiálu Spectra, který méně nasákává vodu, a tudíž smyčky v zimě méně váží, protože tolik neabsorbují vodu. Také je Spectra pevnější, a to umožňuje, aby při menší šířce měly stejnou nosnost, jako smyčky nylonové. Jenže, pokud se na popruhu udělá uzel, a pořádně se zatíží, je pak v zimních rukavicích nepříjené a nervy drásající ten malý, na tenké smyčce uvázaný uzel rozvázat. A tak než aby člověk ztrácel sílu a teplo namáhavým rozvazováním uzlů holou rukou, osvědčilo se Andrew Yassovi mít taky nějaké smyčky z nylonu, sice navlhnou, ale těch pár gramů hmotnosti navíc se bohatě vyplatí, protože je dokáže rozvázat v rukavicích.

Odkaz: American Alpine Institute – Tricks in the Alpine – Episode 4

Super Munter

Na webu American Alpine Institute vyšel nedávno článek s úderným názvem Super Munter. Munterův uzel je jenom jiný název pro dobře známou poloviční lodní smyčku. A Super Munter není nic jiného než dvojitá poloviční lodní smyčka. Tato forma uzlu se používá v případech, kdy potřebujeme v závěsu spouštět těžké břemeno, typický je nějaký těžký vak s materiálem, anebo dvě osoby, například zraněného spolulezce v závěsu s doprovázejícím zachráncem. Dvojitá aplikace uzlu způsobí, že se zvýší tření pramenů lana v uzlu a brzdný účinek je tak větší, a snáze při spouštění udržíme větší tíhu. Součástí článku je také názorné video, které navázání dvojité poloviční lodní smyčky ukazuje, a to takovým způsobem, kdy závity poloviční lodní smyčky jdou proti sobě, což má ten pozitvní důsledek, že lano se tolik nekroutí.

Odkaz: American Alpine Institute – Super Munter

Bezpečné slaňování

Na webových stránkcáh American Alpine Institute vyšel nedávno článek věnovaný bezpečnosti při slaňování. Jak autor článku Jason D. Martin připomíná, nezanedbatelná řada nehod a zranění se při horolezectví stane právě při slanění. A tak jako první dobrou radu dává, pokud to jde, raději sestupte pěšky. V další části článku se poté věnuje nutnosti mít při slaňování na konci lana navázaný uzel, aby slaňovací pomůcka nevyjela z lana ven. Horolezci často na toto jednoduché opatření zapomínají. Závěrečná část článku se už i s použitím fotografií věnuje sebejištění při slaňování pomocí prusíků, zda sebejistící prusík umístit nad slaňovací pomůcku nebo pod ní, a na co si dávat přitom pozor.

Odkaz: American Alpine Institute – Rappelling Safety

Nechtěný uzel na laně

Už se vám někdy stalo, že z krásně smotaného lana jste při nabírání lana do jistící pomůcky najednou koukali, že na laně je navázaný vůdcovský uzel? A ne jeden, ale hned několik. Člověk v takové chvíli nevěřícně zírá, přeci tak hezky smotané lano měl, na zem úhledně jej složil… kde se safra ty uzly vzaly? Na následujícím videu je ukázka jednoho triku s uzly, a právě toto se může horolezcům někdy nechtěně stát s jejich lanem, když jej nevědomky takto smotají. Stačí udělat v balíku lana při motání jen několik obrácených obrátek, a pozdější „záhada“ je hotová.

Blokování při vytahování

V případě záchrany směrem nahoru, například když druholezce potřebujeme vytáhnout na jistící stanoviště, se využívá takzvané blokační funkce, kdy určitý systém nám umožňuje lano v jednom směru posunovat, ale v opačném směru lano sevře a drží jej. Několik těchto systémů sestrojených z různorodé horolezecké výzbroje představuje na následujícím videu kanadský horský vůdce Mike Barter.

Knot Quiz

Základní vědomostí, kterou musí každý horolezec ovládat, je znalost uzlů. Zpravidla si každý začínající horolezec pořídí příručku o uzlování, nebo si je dohledá na internetu, a v neposlední řadě je nejdůležitější uzly naučí zkušenější lezci, ať už v horoškole nebo v oddíle. Jenže všechny vědomosti se zapomínají, a uzly, které člověk často nepoužívá, se časem vytratí z paměti. A to trápilo i autory aplikace Knot Quiz, která je určená pro mobilní telefony. Aplikace obsahuje několik sad animovaných návodů na vázání uzlů, přičemž uživatel má možnost tipnout si, jak se daný uzel jmenuje. Můžeme si tak poznávání uzlů procvičovat kdykoliv přes všední den, díky přítomnosti v mobilním telefonu máme kvíz vždy po ruce. A nakonec lze aplikaci využít i při cvičení horolezců v oddíle, kdy instruktor může těmito kvízy potrápit nováčky v horoškole.

Read More

Berg und Steigen 2/2011

Vyšlo druhé letošní číslo rakouského metodického časopisu Berg und Steigen. Vybíráme, co z jeho prolistování zaujme na první pohled. Jednak hned v úvodu je to upozornění na možné potíže s polohou karabiny v jistící pomůcce Mammut Smart Alpine při jištění druholezce s blokační funkcí. Karabina se zde může nastavit do určitých poloh, jež zabrání blokování lana. Pokud to jistič nepostřehne a lano pustí, odsednutý druholezec může spadnout. Dalším zajímavým poznatkem je nebezpečí anomálního zatížení osmičkového uzlu s tzv. vnitřní pojistkou. Vnitřní pojistka je způsob zajištění uzlu, kdy koncový zbytek lana vedeme zpět do uzlu. Jenže to zvětší objem uvázaného a utaženého uzlu, a tím i zvětší poloměr ohybu jednotlivých pramenů. Uzel se tak při anomálním (roztahujícím) zatížení rozváže. Jinak je toto číslo převážně zaměřené na problematiku klettersteigů. Obecně se mu věnuje článek Klettersteig, eine Empfehlung. Vedle toho je zde ještě podrobný článek Klettersteigsets, Brechendes Rückgrat o testování pádů na klettersteigu s modelem přesně imutujícím lidské tělo a jeho kostru, kdy měřili síly působící na různé části těla při pádu na klettersteigu. Dále v tomto čísle ještě nalezneme články o bezpečnosti při slackline, statistické údaje o rozdílech úrazovosti můžů a žen, článek o gelologii Alp a spoustu dalších témat. Časopis Berg und Steigen lze kromě papírového vydání získat i elektronicky, část článků je zadramo ke stažení jako PDF soubor, ostatní jsou ke stažení po zaplacení předplatného.

Odkaz: Berg und Steigen 2/2011

Kovbojská dračí smyčka

Jistě znáte tu říkanku, která slouží jako návod pro vázání dračí smyčky – drak leze z jezírka, obtočí princeznu… no jo, obtočí, ale jak? Zprava doleva, nebo zleva doprava? A jakmile jsou dvě možnosti, tak není žádným překvapením, že existují dvě varianty dračí smyčky. Standardní dračí smyčka obtáčí pevný konec lana zprava doleva. Pokud se to provede obráceně zleva doprava, vznikne právě ona kovbojská dračí smyčka, anebo také někdy nazývaná holandská námořnická smyčka. Naskýtá se otázka, může být kovbojská smyčka v něčem horší nebo nebezpečná, než standardně provedená dračí smyčka? Máme se jí vyvarovat? Nuže, v zásadě není třeba mít obavy. Informace jsou sice kusé, nijak podrobné, ale co se prováděly nějaké pokusy s její pevnosti, nebyly zjištěny žádné větší rozdíly oproti standardní dračí smyčce. Naopak jsou zaznamenány postřehy, že kovbojská dračí smyčka lépe drží při obvodovém zatížení, ale to nic nemění na tom, že dračí smyčka není vhodná pro navazování. Problematice kovbojské smyčky se nedávno věnoval Steve Long na svém blogu, o něco podrobnější je článek v anglické verzi Wikipedie.

Odkaz: Wikipedia – Cowboy Bowline

Měření pevnosti uzlů

Každý uzel snižuje pevnost lana, to je poměrně známá záležitost. V minulosti se prováděli určité pokusy, které toto snížení měřily, ale většinou nejsou podrobné popisy těchto zkoušek k dispozici. Výjimkou je však zkouška, kterou provedli v Cordage Institute v americkém Texasu, jejíž výsledky byly publikovány v časopise Nylon Highway, který vydává Vertical Section of National Speleological Society, což je americká jeskyňářská společnost. Během zkoušky bylo použito statické lano o průměru 12,5 mm, dynamické lano o průměru 10,5 mm a pomocná šňůra o průměru 7 mm. Zkoušela se dračí smyčka, osmičková smyčka na konci lana a navázaná uprostřed lana, motýlek, rybářský uzel a dvojitý rybářský uzel, škotová spojka a dvojitá škotová spojka. Popis zkoušky obsahuje podrobné tabulky a grafy. Jak už bývá zvykem při jakémkoliv měření prováděném anglosasy, je radostí pracovat s jejich měrnými jednotkami, v tomto případě byly použity libry (lbs), platí 1 lb = 0,45359237 kg. Další podrobnosti v odkazovaném dokumentu.

Odkaz: Cordage Institute – Knot Break Strength vs. Rope Break Strength

Nouzové navazování na lano

I když je horolezecký úvaz součástí vybavení při každé horolezecké akci, není od věci znát i způsoby navázání na lano bez něj. Člověk nikdy nemůže vědět, co ho potká a k čemu se nachomýtne v momentě, kdy lano je tu, ale úvaz ne. A co teď? Několik způsobů, jak se navázat na lano bez úvazu je už v učebnici na stránce Navazování. Ovšem jsou i další způsoby, a několik zajímavých a méně známých nedávno publikoval Jason D. Martin na webu American Alpine Institute. Jednak je to navázání lana dračí smyčkou okolo pasu, ovšem vylepšenou vícenásobným ovinutím okolo trupu, čímž svazek lan získá na větší tloušťce, a lano se tak tolik nezařezává do těla. Jak navázání sestrojit ukazuje fotoseriál na odkazované stránce. Dalším způsobem, který tam nalezneme, je tzv. švýcarský způsob sestrojení sedacího úvazu z pomocné popruhové smyčky, který je vysvětlen na vložené videonahrávce. Samozřejmě platí, že všechny takové způsoby navazování jsou přípustné jen v nouzi, kdy nic lepšího nemáme a naopak hrozí pád do propasti. U řady těchto nouzových navázání dochází při visu v laně k nebezpečnému zaškrcení částí těla, z čehož se může rozvinout životu nebezpečný stav, takzvané trauma z visu. Takže takto se navazovat opravdu jen v nouzi, a mít při tom promyšleno, jak se případně rychle osvobodit z visu.

Odkaz: American Alpine Institute – Harness Alternatives

Nosnost spojovacích uzlů

Nedávno jsme zde uvedli článek Evropský smrtící uzel. Takto se v Americe nazývá obyčejný vůdcovský uzel při excentrickém zatížení, který je použit pro spojení dvou lan při slaňování. Kupodivu přes nelichotivý název si přesto i tam pomale získává na oblíbenosti. Problematice spojovacích uzlů pro spojení lan při slaňování se už v minulosti věnovali experti z firmy Black Diamond, a tak není na škodu si připomenout jeden starší článek, ve kterém byly publikovány údaje o nosnosti nejobvyklejších spojovacích uzlů, a to dvojité rybářské spojky, protisměrného vůdcovského uzlu a právě excentrického vůdcovského uzlu. Zkoušeny byly na laně o průměru 10,2 a 8,1 mm, a také v kombinaci jednoho pramene 10,2 a druhého 8,1 mm. A výsledek? Sice excentrický vůdcovský uzel má nosnost nejmenší, ale i ta je pro účely slaňování naprosto dostačující. I u lana tenkého 8,1 mm je nosnost excentrického vůdcovského uzlu 12.6 kN, což by zhruba odpovídalo 1,2 tuny. To opravdu slaňujícího člověka unese. Excentrické umístění spojovacího uzlu má tu výhodu, a je tím důvodem, proč se dělá, že lépe přechází přes skalní hrany při následném stahování lana po slanění. Méně hrozí jeho zaseknutí na skále. Více informací na stránce Spojení lan. (Poznámka: V tabulce v článku od Black Diamond je uvedena pro nás Evropany neobvyklá jednotka síly, a to lbf. Jedná se o poundal-force US, převod na Newtony je 1 lbf = 4,4482216153 N.)

Odkaz: Black Diamond – What is the stongest rappel knot?

Uzel Lorenzi

Posledně jsme si zde ukázali jištění se samosvornou funkcí v případě, kdy nemáme potřebnou jistící pomůcku k dispozici, a nahradíme ji uzlem Rémy. Jenže při jištění druholezce se samosvornou funkcí se občas stane, že druholezec výstupovou cestu nedokáže přelézt, a je nutné jej spustit dolů, a na to se uzel Rémy zrovna nehodí, protože jeho odblokování je pracné. Avšak netřeba zoufat. Je tu uzel Lorenzi. Podobně jako uzel Rémy poskytuje samosvornou funkci, avšak Lorenzi navíc jde uvolnit i při zatížení, takže druholezce lze spustit na zem. Uzel Lorenzi je vhodné řešení pro případ, že nemáme nějakou standardní jistící pomůcku se samosvornou funkcí, a jsme na akci, kdy lze očekávat, že řada našich spolulezců ani na pozici druholezce výstup nezvládnou a budeme je muset na zem spustit. Na videu je nejprve rozbor uzlu a vysvětlení, proč se musí přidat druhá karabina, a na závěr ukázka odblokování a přechodu do režimu spouštění. A nezapomeňte, jako u všech jistících metod, samosvorná funkce především slouží k ušetření sil jističe, aby pořád nedržel tíhu odsedlého lezce, ale nelze se na samosvornou funkci nekriticky spoléhat. Ruka jističe pořád musí neaktivní část lana držet a kontrolovat. Samozřejmostí je zatažení všech pojistek zámků karabin.

Uzel Rémy

Řada jistících pomůcek umožňuje jistit druholezce pomocí samosvorné blokovací funkce, kdy si odsedlý druholezec sám svou tíhou zablokuje lano v jistící pomůcce. Jsou situace, kdy se to hodí, například v zimě, kdy jistič má zkřehlé prsty rukou, a pak v případě plánovaného odsednutí lezce nemusí pořád držet jeho tíhu. A také je všem horolezců známá jistící metoda UIAA pomocí poloviční lodní smyčky, která je vždy k použití v záloze, když například ztratíme normální jistící pomůcku. Jenže jištění s poloviční lodní smyčkou nemá samosvornou funkci, řekne si nejeden horolezec, jaká škoda. Ó nikoliv! Z poloviční lodní smyčky lze snadným přidáním jediné karabiny přejít do uzlu Rémy, a dobírání druholezce poloviční lodní smyčkou se samosvornou funkcí je hotové. (Poznámka: Oproti autorům videa věnujte pozornost dovření zámků karabin a zatažení pojistek, rozhodně to neopomeňte. Jinak to podstatné, navázání uzlu, je na videu v pořádku.)

Evropský smrtící uzel

V Americe vzali na milost tzv. evropský smrtící uzel. Tak tamější horolezci slangově přezdívají excentrickému spojení dvou lan pomocí vůdcovského uzlu. O tomto uzlu vyšel nový článek na webových stránkách American Alpine Institute z pera Jasona D. Martina. V Americe je pro spojení lan stále velmi populární dvojitý rybářský uzel, a na užití vůdcovského uzlu se pohlíželo jako na hajdalácké řešení. Nicméně jak J.Martin píše, vůdcovský uzel má dobré pevnostní parametry pro zatížení, které vzniká při slaňování, kdy se nejvíce uplatňuje spojení dvou lan, a pokud se nechají volné konce dostatečně dlouhé, nehrozí nebezpečí samovolného rozvázání pod tíhou slaňujícího člověka. A pokud by byly pochyby, dají se udělat dva uzly za sebou, aby se zálohovaly. Naopak excentrický vůdcovský uzel se dobře přetahuje přes skalní hrany při stahování lana po slanění. Což není pro nás v Evropě nic nového, toto propagovala firma Petzl ve svém katalogu již dávno, a samozřejmě to naleznete i u nás v učebnici. Součástí článku na webu American Alpine Institute je také video, na kterém Mike Barter z Kanady danou problematiku vysvětluje a názorně předvádí.

Odkaz: American Alpine Institute – The Euro Death Knot