Horolezecká metodika

Zafixování lana v jistící pomůcce

Na stránce Zafixování lana v jistící pomůcce je nový obrázek znázorňující novou, lepší a bezpečnější metodu pro zafixování lana v jistící pomůcce typu kyblík. Nová metoda pochází z německé metodiky Deutscher Alpenvereinu (DAV), a již dříve se s ní bylo možné seznamit zde na stránkách v rubrice Kino, protože návod na tuto novou metodu zafixování lana byl prvně zveřejněn ve videu na Youtube. Podle tohoto videa byl pro Horolezeckou metodiku nakreslen obrázek, který pomocí čtyř fází názorně ukazuje, jak a kterými uzly je lano k jistící pomůcce typu kyblík a její karabině připeněno, a navíc zajištěno pojistným uzlem.

Starší metoda zde dříve uvedená má původ v publikaci Seiltechnik od M.Larchera a H.Zaka. Tato starší metoda neobsahovala prvek pojistného uzlu. Zafixování podle ní bylo méně odolné proti vnějším vlivům, jako různé tření uzlů o skálu, neopatrná manipulace a podbně, které mohly způsobit nežádoucí uvolnění fixačního uzlu a následně okamžitý nekontrolovaný prokluz lana.

Starší metoda zafixování lana v jistící pomůcce typu "kyblík" při jištění od sebe - lano fixuje pouze jeden uzel. Chybí pojistka fixačního uzlu.

Oproti tomu nová metoda používá uzly dva, první uzel fixuje lano v jistící pomůcce, druhý pojistný uzel chrání první uzel před snadným rozvázáním. Systém je tedy v tomto případě zalohovaný a tedy i bezpečnější.

Zafixování lana v jistící pomůcce typu "kyblík" při jištění od sebe

Odkaz: Zafixování lana v jistící pomůcce