Učit se padat jiště(n)

Chytit pád prvolezce je úkol vážný a zodpovědný. Abychom takový úkol zvládli, je potřeba se to naučit při výcviku. Jak se učit chytat pády při jištění od sebe na zemi, jak vést výcvik nováčků při výuce této činnosti, tak tomu se věnuje článek Učit se padat jistě(n) od Stefana Kleinhappla ve třetím čísle časopisu Berg und Steigen. Autor rozděluje celý výcvik na několik fází, jednak podle úrovně cvičence (začátečník, mírně pokročilý, pokročilý), a pak podle míry realističnosti prostředí. Nejprve se doporučuje výcvik vést na zemi a vypracovat u jističe správné návyky. Potřeba je k tomu mít bod postupového jištění nízko nad zemí, zhruba tak dva metry nad zemí, skrze který povedeme lano. Jistič začátečník si na jedné straně založí lano do jistící pomůcky, přičemž výcvik bude probíhat tak, že mu za druhý konec lana bude taháno. Nejprve pomale, aby si jistič zvykl ovládat jistící pomůcku, postupně ale silněji a prudčeji. Začínající jistič bude mít tendenci zachytit tah staticky. Až to zvládne, je nutné sílu tahu zvětšovat a nutit jističe přidat k jištění prokluz lana v jistící pomůcce, a především i práci těla, aby synchronizovanými úkroky přidal do jištění další dynamický prvek. Jakmile po několika lekcích toto jistič získá a ovládne, je možno přistoupit k náročnějšímu výcviku chytání skutečných pádů. Pro nacvičování pádu je potřeba mít záložní jištění horním lanem s určitým průvěsem, které bude ovládat zkušená osoba. Zvláštní opatrnost je potřeba věnovat novým, impregnovaným nebo tenkým lanům, která mohou mít v určitých jistících pomůckách nižší brzdnou sílu. Opět je potřeba začít mírně, a náročnost výcviku zvyšovat postupně. Nejprve jistič začátečních bude chytat jen slabé pády či spíše razantní odsednutí, postupně se pády budou prodlužovat a jistič tím musí víc zapojit dynamické prvky jištění, a to jak prokluz lana, tak především i práci těla. Pro nácvik chytání pádů se doporučuje vést lano šikmo tak, aby linie pádu nebyla ve spádnici s jističem. Hodí se mírně převislé stěny, přičemž výstupové trasy musí být spíše jednodušší, aby ten, kdo bude padat, cesty s přehledem vylezl. Při výcviku začátečníků není vhodné, aby nastávaly neočekávané pády, protože je potřeba, aby se soustředili na provedení jištění a vnímali průběh zachycení pádu. Nečekaný pád je jen vyleká a nic si nezapamatují. Doporučuje se, aby cvičenci během výcviku používali ochranné přilby. Další podrobnosti a názorné obrázky v článku.

Odkaz: Berg und Steigen