ABC lavín

Praktická publikácia o lavínach určená verejnosti. Príručka predstavuje vôbec prvú odbornú publikáciu o lavínach určenú verejnosti. Vzišla z pera profesionálneho pracovníka Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby. Lyžiar, turista či horolezec tu nájde v prehľadnej forme poznatky o snehu, tvorbe lavín, rizikách lavín, ale aj návod, ako a čo robiť po páde lavíny, ako nájsť človeka zasypaného v lavíne a ako mu čo najlepšie pomôcť. Čitateľ tejto malej, ale veľmi praktickej publikácie s účelne vybranými, jasne opísanými a názorne ilustrovanými príkladmi sa môže naučiť rozpoznávať príznaky hroziaceho nebezpečenstva lavín. Z obsahu: Lavíny – popis, vznik a dôsledky, Plánovanie túry, Výstroj a výzbroj, Kamarátska pomoc, Tipy a triky.

Vydavateľ: Horský internetový klub, rok 2009, 80 strán, väzba mäkká, jazyk slovenský, autor: Milan Lizuch