Aktualizace 7.dílu Horolezecké metodiky

Titulka - Horolezecká metodika - 7. díl

Aktualizace se týká kapitoly Právo a normy a je pro formát iBooks od Apple.

Konkrétně byla aktualizována podkapitola Právní odpovědnost, která prošla podstatnou úpravou, byly sem zapracovány změny v občanském zákoníku, kdy od roku 2014 nabyl účinnosti tzv. nový občanský zákoník. V základní logice se sice až tak nic převratného nezměnilo, když se zaměříme na oblast odpovědnosti za způsobenou újmu, ale zkrátka znění paragrafů a jejich skladba se změnila a aktualizace obsahu už byla velmi potřebná.

Také upozorňujeme, že v přehledu norem, jak státních harmonizovaných s ostatními státy Evropské unie (ČSN EN), tak i norem UIAA, byly zaktualizovány nové evidenční čísla a doplněny mezitím vzniklé nové normy, což není pravda nijak zábavné čtení, je to jen přehled existujících norem, ale pro úplnost je dobré to zmínit, že je tam změna.

Pro formát Knihy Google se již připravuje vydání 6. a 7. dílu, bude to velmi brzy.