Alternativní sněhové kotvy

Na stránce Jištění na sněhu je nově popsáno použití různých alternativních sněhových kotev, které můžeme použít v situaci, kdy standardní sněhové kotvy nemáme k dispozici. Jedná se o využití batohu a lyží, které jsou nejčastěji tím materiálem, který máme k dispozici, když nic lepšího není po ruce, nebo když například cepíny potřebujeme používat v průběhu další akce, a na kotvu je nemůžeme dát. Využití těchto alternativních, nouzových sněhových kotev je typické například při záchranné akci. Podstatou konstrukce těchto kotev je pochopitelně jejich zakopání do sněhu, ovázání smyčkou v jejich střední části, která je vyvedena na povrch a opatřena karabinou. V určitých případech, například u batohu, se může při jejich zřízení jednat o značnou kopáčskou práci, ale na druhou stranu to jsou zpravidla velmi solidní jistící body vzbuzující důvěru, čímž nám vynaloženou námahu bohatě vynahradí.

Odkaz: Jištění na sněhu