Aplikace Ortovox

Další aplikací, kterou lze zadarmo získat v AppStore firmy Apple, a která se zabývá lavinovou problematikou, je aplikace Ortovox, která je dílem stejnojmenné firmy, jenž je známá výrobou lavinových vysílačů a dalších lavinových pomůcek. Aplikace však neobsahuje pouze nástroje pro zjišťování a vyhodnocování lavinové situace, ale snaží se být i všestranější turistickou pomůckou pro skialpinisty. První položkou v menu aplikace je seznam túr. Dostaneme se tak k průvodcovsky zpracovaným údajům o jednotlivých skialpinistických túrách, kde si můžeme na základě naší současné polohy vyhledat, které túry jsou v našem blízkém okolí, na které kopce vedou, jakou mají obtížnost, délku a podobně. Nechybí ani zobrazení trasy túry na mapě. Výborně, tímto si vybereme túru, ale práce při jejím plánování teprve začíná. Nyní musíme získat řadu informací a ty náležitě zpracovat. A právě v tom nám i nadále může pomoci aplikace Ortovox.

Úvodní obrazovka aplikace Ortovox

Další součástí aplikace je podrobná terénní mapa Alp, kterou je možné si nazvětšovat až na měřítko 1:25 000. Na mapě jsou vyznačeny červenou průhlednou plochou oblasti, které jsou potencionálně lavinově nebezpečné. Pochopitelně přes GPS modul zabudovaný v iPhone pak při akci i uvidíme naší pozici v terénu.

Mapa v aplikaci Ortovox s vyznačenými potencionálně nebezpečnými lavinovými svahy

Z aplikace vedou aktivní odkazy na různé webové stránky jednotlivých institucí, které se v alpských zemích zabývájí sledováním lavinové situace. Ať už použitím této funkce, nebo z jiných zdrojů, si můžeme tyto informace o mementální lavinové situaci uložit na delší dobu do přístroje. A až budeme mimo dosah signálu a nebudeme mít datový přenos, nemusíme matně vzpomínat, jaká ta hlášení byla. Podíváme se do uloženého a hned to zase víme přesně.

Uložené informace ze zprávy o lavinové situaci

Další funkce aplikace je jakousi zjednodušenou modifikací redukční metody pro hodnocení lavinové situace. V menu se přes položku Risk evaluation dostaneme k jednotlivým formulářům, které postupně vyplníme zjištěnými informacemi, a aplikace je poté vyhodnotí. Algoritmus a výpočet hodnot zjevně vychází právě z redukční metody W.Muntera, i když jedná se zde o její značné zjednodušení.

Nejprve v souladu s hlášením o lavinovém nebezpečí zadáme stupeň lavinového nebezpečí.

Zadání lavinového stupně

Poté určíme sklon svahu, kudy veda námi zamýšlená trasa. K tomu účelu můžeme použít i sklonoměr, jehož funkce je standardně v přístroji iPhone zabudována.

Elektronický sklonoměr integrovaný v aplikaci

Sklonoměr však není povinností použít. Pokud údaj o sklonu svahu zjistíme jinou metodou, například odečtením z mapy podle vrstevnic, zadáme údaj pomocí ciferníkového nastavení.

Zadání sklonu svahu

Na další obrazovce určíme, zda naše túra vede přes svahy, které jsou svojí orientací ke světové straně v hlášení o lavinové situaci určené jako bezpečné nebo nebezpečné. Opět si můžeme pomoci elektronickým kompasem, který je rovněž standardní součástí přístroje iPhone a jeho rozhraní je naprogramované i v aplikaci Ortovox.

Pomocí elektronického kompasu určíme, zda je svah orientován směrem, které zpráva o lavinové situaci uvádí jako nebezpečný

Hotovo, a na další obrazovce již vidíme výsledné resume poté, co aplikace spočítá poměr jednotlivých záporných a kladných hodnot, přiřazených daným informacím, které jsme zadali.

Výsledné zhodnocení vhodnosti túry

Tím však obsah aplikace Ortovox zdaleka nekončí. V menu je řada dalších odkazů na webové stránky s předpovědí počasí a množství sněhu. Dále jsou zde v položce menu Avalanche glossary připraveny základní výukové materiály o lavinové problematice, ať už se týkají plánování horské túry, nutného vybavení, anebo poté záchrany v případě lavinové nehody.

Výukové texty z aplikace Ortovox

Výukové texty z aplikace Ortovox věnované lavinové záchraně

Aplikace Ortovox je zdarma ke stažení pomocí iTunes v AppStore firmy Apple, v přístroji zabere cca 10 MB místa, jazykové rozhraní je anglické a německé. Určená je pro přístroje iPhone a iPod Touch. Pro většinu svých funkcí nevyžaduje stále datové připojení, takže ji využijeme i když jsme off-line. Nicméně pro řadu funkcí musíme disponovat informacemi třetích stran (zejména hlášení o lavinové situaci), a tyto informace, pokud se je rozhodneme získávat pomocí aplikace Ortovox, bez datového připojení nezískáme. Ale nic nám nebrání tytéž informace získat nějakým klasickým způsobem, například si pro ně zatelefonovat, nebo je opsat z nástěnky vyvěšené na horské chatě, apod.