Berg und Steigen 1/2009

Před pár týdny vyšlo nové číslo rakouského metodického časopisu Berg und Steigen. Za upozornění z obsahu stojí článek Es irrt der Mensch solang er strebt od Jana Mersche, který se věnuje horolezecké strategii, a to jak zimních skialpinistických túr, tak i klasických skalních horských výstupů. Článek Effizienz der Kameradenrettung bei minimalen Training od autorů Manuela Gensweina a Ragnhilda Eidese se zabývá laickou kamarádskou pomocí při lavinové záchraně s důrazem na dobu trvání jednotlivých úkonů během záchranné akce. V článku Die Geschichte vom fiesen Achterknoten je poučný rozbor nehody z umělé stěny, kterou způsobila nedovázaná osmičková smyčka navazovacího uzlu. Další velmi zajímavým článkem je Schlingen und Stand, který pojednává o propojování dvou a více jistících bodů na jistícím stanovišti propojovací smyčkou. Autoři Chris Semmel, Florian Hellberg a Björn Ernst zapojili do ramen propojovací smyčky siloměry, a poté tuto měřící soustavu zatěžovali pády. Výsledky pokusů jsou zaznamenány vedle textu také do tabulek a grafů, nechybí ani přehledné ilustrace jednotlivých způsobů propojení smyčkou. Časopis Berg und Steigen je možno získat přes internet formou souborů PDF, část článků je ke stažení zdarma, některé až po registraci. Toto aktuální číslo časopisu je prvním číslem ročníku 2009.

Odkaz: Berg und Steigen