Berg und Steigen 1/2011

Vyšlo letošní první číslo rakouského metodického časopisu Berg und Steigen, který vydává Rakouský alpský spolek (OEAV) ve spolupráci s dalšími alpskými spolky. Po uplynulé zimní sezóně je v tomto čísle pochopitelně řada článků věnovaná lavinové problematice. Zvýšená pozornost je věnována metodě určování míry lavinového nebezpečí, která se jmenuje Wie? Wo? Was?, jejímž autorem je Peter Gebetsberger. Jsou na ní zaměřeny dva články, neboť v německy mluvících zemích se vede polemika, zda je tato metoda bezpečná. Z dalších témat je zde článek o obecných problémech při orientaci pomocí GPS v horách, ať už s GPS přístroji nebo přes GPS zabudované v mobilních telefonech. Jeden z článků se věnuje i zasedání IKARu na Slovenksu. Nechybí ani téma lezení na umělých stěnách, oněmž pojednává článek s přehledem nejčastějších příčin nehod při lezení na umělé stěně. Časopis Berg und Steigen vychází čtyřikrát do roka, lze si jej předplatit a odebírat v papírové, anebo elektronické verzi v souborech PDF. Některé články jsou v souboru PDF zdarma k dispozici na webu.

Odkaz: Berg und Steigen 1/2011