Berg und Steigen 2/2011

Vyšlo druhé letošní číslo rakouského metodického časopisu Berg und Steigen. Vybíráme, co z jeho prolistování zaujme na první pohled. Jednak hned v úvodu je to upozornění na možné potíže s polohou karabiny v jistící pomůcce Mammut Smart Alpine při jištění druholezce s blokační funkcí. Karabina se zde může nastavit do určitých poloh, jež zabrání blokování lana. Pokud to jistič nepostřehne a lano pustí, odsednutý druholezec může spadnout. Dalším zajímavým poznatkem je nebezpečí anomálního zatížení osmičkového uzlu s tzv. vnitřní pojistkou. Vnitřní pojistka je způsob zajištění uzlu, kdy koncový zbytek lana vedeme zpět do uzlu. Jenže to zvětší objem uvázaného a utaženého uzlu, a tím i zvětší poloměr ohybu jednotlivých pramenů. Uzel se tak při anomálním (roztahujícím) zatížení rozváže. Jinak je toto číslo převážně zaměřené na problematiku klettersteigů. Obecně se mu věnuje článek Klettersteig, eine Empfehlung. Vedle toho je zde ještě podrobný článek Klettersteigsets, Brechendes Rückgrat o testování pádů na klettersteigu s modelem přesně imutujícím lidské tělo a jeho kostru, kdy měřili síly působící na různé části těla při pádu na klettersteigu. Dále v tomto čísle ještě nalezneme články o bezpečnosti při slackline, statistické údaje o rozdílech úrazovosti můžů a žen, článek o gelologii Alp a spoustu dalších témat. Časopis Berg und Steigen lze kromě papírového vydání získat i elektronicky, část článků je zadramo ke stažení jako PDF soubor, ostatní jsou ke stažení po zaplacení předplatného.

Odkaz: Berg und Steigen 2/2011