Boční trhlina na ledovci

Na stránce Ledovec je nový obrázek, který přibližuje vznik boční ledovcové trhliny. Tato trhlina má poněkud neočekávané umístění a průběh, kdy od okraje ledovce zdánlivě nelogicky vybíhá proti proudu ledovce k jeho středu. Intuitivně by člověk spíše očekával, že trhliny budou sklopené šikmo po proudu působením tekoucího ledovce. Jenže tak tomu není a je dobré mít povědomí o tom, jak boční trhlina vzniká, protože tak můžeme při špatné viditelnosti nebo je-li povrch ledovce překryt čerstvým sněhem, lépe odhadnout její průběh při snaze o průchod přes ledovec. Uvedený obrázek je takovým vzkříšením staré znalosti, je nakreslen podle ilustrace z knihy Die Gefahren in der Alpen od E.Zsigmondyho a W.Paulckeho z roku 1927, ale v jednodušší verzi se vyskytuje už ve vydání z roku 1908. Byl také použit v učebnici Základy horolezectví od F.Kroutila a A.Veverky z roku 1948. V pozdějších učebnicích se už nevyskytoval, a tak už bylo na čase ho nakreslit ve Photoshopu a umístit na internetu.

Odkaz: Ledovec