Brožura Pozor laviny

Horská služba ČR vydala metodickou brožurku Pozor laviny.

Jedná se o list papíru několikrát přeložený, na kterém jsou v zahuštěně koncentrované podobě informace o lavinovém nebezpečí. Zatím dostupné pouze jako PDF soubor zdarma, ale od poloviny prosince bude ve vytištěné formě na papíře dostupné na stanicích horské služby.

Odkaz: Pozor laviny