Čáp černý

Vedle sokola stěhovavého, o kterém jsme zde psali nedávno, bývá dalším důvodem dočasného omezování lezeckých aktivit ve skalách také čáp černý (Ciconia nigra). Je zástupcem čeledi čápovitých (Ciconiidae). Je to velký, převážně černý pták s bronzovým leskem, červeným dlouhým zobákem a bílým břichem. Tento plachý, vzácnější obyvatel horských lesů, pahorkatin a lužních lesů žije jednotlivě a velmi skrytě. Hnízdo z klacků a větví bývá schováno v lesích v korunách starých stromů nebo na skalách. Je rozšířen ve většině střední a východní Evropy a v mírnějších oblastech Asie až po Dálný východ. Evropské a západoasijské populace táhnou na zimu do střední a západní Afriky, ostatní do Indie a Číny. Živí se převážně rybami a dalšími drobnými živočichy, které loví hlavně v menších vodních tocích. Snáší obvykle 3–5 vajec, ze kterých se po měsíci líhnou mláďata. Další fakta o tomto ptáku, a jak se mohou jeho životní zájmy křížit se zájmy horolezců naleznete v odkazovaném článku na webu Horyinfo.cz.

Odkaz: Horyinfo.cz – Čáp černý