Časopis Lidé a hory 5/2011

Vyšlo další letošní číslo časopisu Lidé a hory, a i v něm najdeme několik metodických článků. Jednak dalším dílem pokračuje seriál Zajištěné cesty, který se věnuje bezpečnosti na klettersteigu, a v tomto díle se autoři zaměřují především na zatížení klettersteigové soupravy (tzv. klettersteig-set), pádovému faktoru a síle, která při zachycení pádu působí na jistící smyčky, a z toho plynoucí nutnost používání tlumiče pádů a dvou jistících smyček pro vzájemné zálohování. Dále se v článku dočteme stručné rady ohledně používání další nutné výstroje, jako jsou úvazy, rukavice, přilba, atd. Druhým článkem s metodickou tématikou je také pokračování seriálu, jenž je zaměřený na výpravy do hor s dětmi, a jehož další díl se věnuje vhodnému vybavení pro děti. Nároky na dětskou výzbroj a výstroj jsou v některých aspektech odlišné od potřeb dospělých, a právě těmito odlišnostmi se článek nejvíce zabývá. Jako v předchozích dílech, informace jsou velice praktické a přesné, každému rodiči či vedoucímu, který chce do hor vyrazit s dětmi nelze než tento článek doporučit.

Odkaz: Lidé a hory 5/2011