Časopis Panorama 4/2011

Vyšlo další číslo časopisu Panorama, letos již čtvrté. Tentokrát jsou metodické články v tomto čísle zaměřené na klettersteigy. Hned první článek Klettersteigsets: Nichts für Kinder? je svým obsahem naléhavý. Bezpečnostní komise DAV se zaměřila na zjištění pádové síly působící na lehké osoby zachycené do normovaného klettersteig-setu, a to především konkrétně na děti různého věku a hmotnosti. K měření použili umělou figurínu a prováděli jej v Institut für forensisches Sachverständigenwesen, kde se také mimo jiné provádí měření automobilových konstrukcí. Zjištěné údaje nejsou povzbudivé. Stávající norma nastavuje tlumení v klettersteigové brzdě příliš tuhé, a u lehčích osob nenastává žádoucí míra tlumení, takže pády jsou pro ně velmi nebezpečné. Německý DAV i hlavní výrobci již spolupracují na vyřešení problému a nezbytné změně normy EN 958. Prozatím je nezbývá v případě velmi lehkých osob, především dětí, zabránit jejich pádu na klettersteigu dodatečným jištěním. Další článek Das Risiko im Griff dává všeobecné rady pro plánování túr na zajištěných cestách, je zde uvedena tabulka s určitou modifikací metody 3×3 pro hodnocení rizik, tentokrát v podání právě pro klettersteigy. Ale nechybí v tomto článku i drobné praktické rady, které se především týkají toho, jak ušetřit síly a nepodcenit obtížnost. Třetí metodický článek se již tradičně věnuje medicínské tématice, tentokrát je to článek Kleine Wände, grosse Wirkung, jenž pojednává o využití lezení na malých bouldrových stěnách při terapeutických cvičení. Časopis Panorama vydává Německý alpský spolek (Deutscher Alpenverein – DAV), a formou souborů PDF je zadarmo ke stažení na webu.

Odkaz: DAV – Panorama 4/2011