Kategorie: Kino

Prusíkování druholezce

Sebezáchrana na laně směrem nahoru. Návod jak vyšplhat pomocí prusíků nahoru po laně zavěšeném ve volném prostoru. Například se tak lze vrátit ke skále po pádu pod převisem.

Dvojitá poloviční lodní smyčka

Krátká přednáška o využití dvojité poloviční lodní smyčky (dvojitý Munterův uzel). Oproti běžné poloviční lodní smyčce zvětšuje brzdný účinek a to ji upřednostňuje pro jištění nebo spouštění těžších břemen.

Spojovací uzel přes poloviční lodní smyčku

Spojení dvou lan při spouštění přes poloviční lodní smyčku, a překlenutí spojovacího uzlu na lanech přes karabinu HMS přemostěním pomocí prusíkovací smyčky.