Kategorie: Kino

Pád do ledovcové trhliny

Simulovaný dlouhý pád do trhliny na ledovci. Takto by dopadl ten, kdo by udělal chybu, že by měl prověšené, volné lano mezi členy družstva. Docela tvrdý pád.

Prusíkování druholezce

Sebezáchrana na laně směrem nahoru. Návod jak vyšplhat pomocí prusíků nahoru po laně zavěšeném ve volném prostoru. Například se tak lze vrátit ke skále po pádu pod převisem.

Dvojitá poloviční lodní smyčka

Krátká přednáška o využití dvojité poloviční lodní smyčky (dvojitý Munterův uzel). Oproti běžné poloviční lodní smyčce zvětšuje brzdný účinek a to ji upřednostňuje pro jištění nebo spouštění těžších břemen.

Spojovací uzel přes poloviční lodní smyčku

Spojení dvou lan při spouštění přes poloviční lodní smyčku, a překlenutí spojovacího uzlu na lanech přes karabinu HMS přemostěním pomocí prusíkovací smyčky.