Cestovní medicína I

V rámci Alpského klubu Brno se ve středu 7. března 2012 koná další přednáška, tentokrát na téma medicíny a zdravovědy. Přednáška poskytne praktické rady týkající se prevence nemocí na cestách. Jednotlivé rizika budou seřazeny podle pravděpodobnosti jejich výskytu a závažnosti. Autor disponuje bohatou sbírkou vlastních fotografií, které názorně dokumentují příčiny a následky nemocí. Formy prevence, včetně očkování budou podány srozumitelnou formou pro všechny skupiny posluchačů. Vyčerpání organismu zbytečnou preventabilní nemocí je u nemalého počtu osob příčinou zásadního narušení, změny nebo úplného zrušení cestovních plánů. Dobrá informovanost a připravenost cestovatelů před odjezdem do ciziny s vytvořením správných automatismů v prevenci infekčních nemocí jsou pro zdárný průběh cesty klíčovými faktory. Uvedená přenáška by k tomu měla zásadným způsobem přispět. Po skončení přednášky bude následovat diskuze s autorem. Přednáší: Doc. MUDr. Rastislav Maďar, Ph.D., odborný garant očkovacích center (www.ockovacicentrum.cz).

Odkaz: Alpský klub Brno – Cestovní medicína I