DAV – test lavinových vyhledávačů 2012

Německý alpský spolek (Deutscher Alpenverein) zveřejnil výsledky letošního testu lavinových vyhledávačů. Tyto testy DAV jsou velmi kvalitní a uznávané, a vlastní metodologie testu je často přebíraná i ostatními subjekty jako vzorová. Pro zimní sezónu 2011/2012 řada výrobců provedla úpravy svých modelů lavinových vyhledávačů, především na úrovni softwaru bylo za uplynulý rok mnoho změn. Ale přibylo i několik úplně nových modelů. Výsledky testu jsou shrnuty ve třech souborech PDF. V prvním souboru je přehledná tabulka se základním hodnocením rv ůzných kritériích, úspěchy vyhledávačů jsou znázorněny od červené (špatný výsledek) po zelenou barvu (dobrý výsledek). V druhém souboru je blíže popsána metoda testování a následuje přehled testovaných vyhledávačů a jejich slovní hodnocení. V třetím souboru je pouze přehled testovaných vyhledávačů a jejich technická specifikace. Soubory s výsledky jsou ke stažení zdarma.

Odkaz: DAV – LVS test 2012 der DAV Sicherheitsforschung