Dvojitá poloviční lodní smyčka

Krátká přednáška o využití dvojité poloviční lodní smyčky (dvojitý Munterův uzel). Oproti běžné poloviční lodní smyčce zvětšuje brzdný účinek a to ji upřednostňuje pro jištění nebo spouštění těžších břemen.