Info@hudy 10/2009

Před nedávnem vyšlo další číslo občasníku Info@hudy, který vydává firma Hudysport, a ve kterém jsou horolezecké metodické články kombinované s katalogem firmy. Jako v minulosti je řada článků převzatá z renomovaného rakouského metodického časopisu Berg und Steigen. Takže pokud nevládnete němčinou natolik, abyste si četli články v původním znění, máte takto šanci si metodickou produkci alpských svazů přečíst česky. Co potěší je fakt, že mimo německé a rakouské články se do Infa@hudy zařadil i článek českého autora, jímž je Martin Honzík, který zde publikuje poučný článek, kterak rozličná poranění končetin při horolezectví léčit, ať už se jedná o odřeniny, tržné rány nebo amputace. Vše doprovázeno bohatou, barevnou a krvavou fotografickou přílohou.

Odkaz: Info@hudy 10/2009