Jednotné telefonní číslo na Horskou službu ČR

Pro zjednodušení kontaktu turistů v nouzi se záchranáři Horské služby ve všech oblastech začne od 15. prosince fungovat nové, krátké, ale především jednotné číslo. HS bude provozovat jednotné nouzové číslo 1210 jako službu, která bude v mobilních i pevných sítích všech operátorů v ČR zřízena stejným způsobem, jako přístup na obvyklé tísňové linky.

Volání na nové číslo bude však na rozdíl od linky 112 a podobných hrazeno volajícím. Spojení bude podle místa, ze kterého turista volá, automaticky směrováno na dispečink HS v příslušné horské oblasti. Pokud se volající nachází v oblasti, ve které je jen signál zahraničního operátora, po přidání předvolby +420 se volající i tak spojí s Horskou službou ČR.Stávající telefonní čísla na oblastní dispečinky HS ovšem budou dále bez problémů fungovat, takže turisté, kteří nebudou znát číslo nové, se nemusejí strachovat, že by se nedomohli pomoci. Nicméně od soboty 15.12. by mělo platit: Nechcete-li, aby k vám dorazila horská služba deset minut po dvanácté, volejte číslo +420 1210.

Odkaz: Horská služba ČR – Horská služba začíná zimní sezónu s jednotným číslem