Jištění – všechno jednoduché?

Máte pocit, že jištění od sebe pomocí kyblíku je jednoduché, snadno pochopitelné a nelze při něm udělat mnoho chyb, pokud držím lano pod jistící pomůckou? Pak právě pro vás je vhodný článek „Jištění – všechno jednoduché?“ od Reinholda Scherera ve třetím čísle časopisu Berg und Steigen. Autor provozuje umělou horolezeckou stěnu v Innsbrucku, kde je zároveň školitelem. Bedlivým pozorováním dal dohromady výčet nejčastějších chyb, kterých se jističi dopouštějí. Řadu těchto chyb přičítá návykům, které získají lezci během nováčkovských kurzů při (správném) používání jistící metody UIAA pomocí karabiny HMS a poloviční lodní smyčky. Jenže, jak upozorňuje Scherer, po čase absolventi kurzů přecházejí na používání populárního kyblíku. Upozorňuje tedy, že při přechodu na jištění s kyblíkem, by se měla věnovat patřičná pozornost naučení se s ním řádně zacházet. Svá četná pozorování Reinhold Scherer shrnuje do šestnácti nejčastějších chyb (při jištění ze země od sebe): 1. Špatná koordinace rukou při obsluze lana v jistící pomůcce, lano nejde protahovat kyblíkem hladce, jistič kouká na jistící pomůcku a nesleduje lezoucího. 2. Špatná ruka zvolená jako brzdící. Praváci musí jako brzdící ruku mít pravou, leváci levou. Ve své zručné ruce máme víc síly. 3. Při podávání lana zdvihání brzdící ruky, která svírá lano pod jistící pomůckou, nad horizontální úroveň jistící pomůcky. Snižuje se brzdný účinek jistící pomůcky (kyblíku). 4. Brzdící ruka svírá lano jen konečky prstů, slabý úchop. 5. Brzdící ruka svírá lano ve vyvrácené poloze zápěstí (levá a pravá ruka jsou malíčky k sobě). 6. Toporný postoj jak svíčka, nestihne se včas reagovat tělem při pádu a ztratí se rovnováha. 7. Pomalé podávání lana. Lezoucí může při cvakání postupového jištění za lano prudce zatáhnout a tím jistič ztratí rovnováhu. 8. Brzdící ruka svírá lano pod jistící pomůckou moc blízko u jistící pomůcky, lano nemá při zachycení pádu volný úsek pro vtažení, může dojít k poranění ruky, skřípnutí kůže, a bolest přinutí jističe pustit lano. 9. Svírání obou pramenů lana jednou rukou nad jistící pomůckou. 10. Pád bez posunu lana jistící pomůckou, krátký úsek lana pro dynamický prokluz. 11. Špatné stanoviště jističe, daleko od stěny nebo moc bokem. 12. Příliš povolené lano pod jistící pomůckou. 13. Velký váhový rozdíl mezi lezcem a jističem. 14. Moc tlusté nebo naopak tenké lano vůči zvolenému kyblíku. 15. Ležérní jištění jen jednou rukou, byť správně pod jistící pomůckou. Druhá ruka musí svírat lano nad jistící pomůckou. 16. Podcenění začátku cesty, u lezců vznikne dojem, že nízko nad zemí o nic nejde, jistič nevěnuje dostatečnou pozornost.

Odkaz: Berg und Steigen