Jistící pomůcka Eddy

Další poloautomatickou jistící pomůckou, která se nám může dostat do rukou, je Eddy od firmy Edelrid. Jak vypadá, co s ní lze dělat a jak jí používat, ukazuje následující video z produkce rakouského OEAV. Na videu je postupně ukázka vložení lana do jistící pomůcky, povolování lana při jištění prvolezce, dobírání lana, zachycení pádu a spouštění lezce od vratného jistícího bodu, včetně okamžitého zastavení tohoto spouštění.