Kampaň Partnercheck

Od podzimu 2008 probíhá v Deutscher Alpenverein (DAV) kampaň „Partnercheck“ na podporu bezpečného lezení na umělých stěnách. Většina úrazů na umělých stěnách se v Německu stane v důsledku nějakého opomenutí. Cestou, jak se tomu pokusit zabránit, je snaha o vytvoření silných návyků ke vzájemné kontrole mezi lezci před výstupem. Důraz je kladen na čtyři prvky: 1.zapnutí úvazku, 2.Navázání na lano, 3.Vložení lana do jistící pomůcky, 4.Uzel na volném konci lana. V rámci kampaně jsou distribuovány samolepky ve tvaru výstražného trojúhelníku s výrazným oranžovo-bílým lemováním, uprostřed s černým vykřičníkem a nápisem Partnercheck, které provozovatelé umělých stěn mohou vylepovat na stěny do úrovně očí, aby je lezci před výstupem měli jako memento stále před očima. Další pomůckou jsou laminátové plakáty s obrazovým návodem jak co má být před výstupem zkontrolováno. Na webových stránkách Alpenvereinu jsou k dispozici instruktážní videa. První video ukazuje partnerskou kontrolu v celku – Partnerská kontrola. Dále je k dispozici video Sedací úvaz, s návodem jak si sedací úvaz správně obléci. Následuje video Navázání, kde je návod na navázání osmičkovou smyčkou. Posledním video je Jištění toprope, kde je ukázka, jak jistit s jistící pomůckou Reverso. O celé kampani natočila příspěvek pro své televizní zpravodajství TV Mnichov, v televizním šotu můžeme mimo jiné spatřit jednoho z organizátorů kampaně Stefana Wintera, u nás v Česku známého jako autora několika metodických publikací, v překladu vydávaných budějovickým nakladatelstvím Kopp (např. tituly Sportovní lezení, Vysokohorská turistika, Skialpinismus). Do propagace v rámci kampaně se zapojili i špičkoví němečtí skalní lezci, bratři Christian a Andreas Bindhammerovi.

Odkaz: DAV – Aktion Sicher klettern