Karabiny v expresce

Všimli jste si, že jsou někdy u někoho karabiny v expresce svými zámky orientované na opačné strany, a jindy shodně na tutéž stranu? Proč to tak je a může to mít nějaký nežádoucí vliv na bezpečnost? Na tyto otázky odpovídá článek v posledním čísle časopisu Climb!, který vychází i na internetu. Pomineme-li případy, kdy jistící prostředek staví karabiny expresky k povrchu skály kolmo (např. u nás časté pískovcové kruhy), kdy musí zámky karabiny být pochopitelně orientované na opačnou stranu od skály, je v případě položení karabin k povrchu skály na plocho zcela jedno, jestli budou karabiny v expresce zámky shodným směrem, nebo na opačné strany. Samotná funkčnost expresky je v obou případech stejná. Bezpečnost se do role dostává až druhotně, protože z postavení karabiny vyplývá technika jejího cvakání a zapnutí lana. Tu má každý lezec vypěstovanou jinak a bezpečné je to, mít expresky osazené karabinami tak, aby nám to individuálně vyhovovalo, abychom byli schopmi rychle a bezchybně osadit postupové jištění.

Odkaz: Climb.de – Wo ist der Haken, Baby?