Klasifikace boulderů

Na webu Climb.sk vyšel velmi zajímavý článek o hodnocení obtížnosti boulderů. Jeho autorem je Nalle Hukkataival, současný aktivní boulderista. Sám autor vysvětluje: „Rozhodl jsem se napsat pár mých postřehů, co sa týkají bouldrové stupnice, vzhledem na udalosti, které v boulderingu nastaly v posledních letech. Toto téma sa zdá být stále jakýmsi tabu v lezecké komunitě, takže jsem připravený na množství negativních reakcí, ale myslím si, že je to důležité téma na diskusi.“ Dále je v článku převážně pouzkazováno na zmatek vzniklý překlasifikováváním boulderů s obtížností 8C, především cesty Dreamtime, ale i jiných, což ve svém důsledku vede k vytváření tzv. uzavřené klasifikace. Souběžně s tím si autor stěžuje na další z toho plynoucí nešvar, že některé cesty, které se zdály obtížnější než někdejší standard 8C Dreamtime, jsou následně také překlasifikovávány směrem dolů. Vzniká tak neskutečný zmatek a celý soubor cest v boulderingu je tak prý zralý na z gruntu nově udělané překlasifikování.

Odkaz: Climb.sk – Hodnotenia bouldrov-všetko je v súčasnosti len priemer