Klettersteig v časopise Lidé a hory

Časopis Lidé & hory, číslo 4, ročník 2003. Na str.50 je článek „Soupravy pro zajištěné cesty“ věnovaný klettersteigům. V odstavci „Jaká je skutečnost při pádu“ je věta: „Při pádu lezce bez soupravy pro zajištěné cesty v délce 5 metrů má pádový faktor hodnotu pět“. To není přesně řečené, je to jen půl pravdy. Pádový faktor je poměr délky pádu ku délce činného lana. Vyjadřuje se zlomkem f = H / L, kde H je výška pádu, L je délka činného lana. Aby byl tedy pádový faktor pět, je ještě nutno dodat, že smyčka připevněná k lezci by musela být dlouhá 1 m. A ještě pozor – vzdálenost mezi lezcem a dolním kotvením ocelového lana by musela být 4 metry. Pokud totiž lezec spadne, tak bude padat pod dolní kotvení právě o délku smyčky. Jinak řečeno – jeho pád bude 4 metry ke kotvení + ten 1 m pod kotvení, a teprve pak dojde k zaražení pádu.