Klettersteig v katalogu Malý průvodce světem outdooru

Malý průvodce světem outdooru, ročník 2006

Na str.72 je odstavec věnovaný Via ferratám (klettersteigy). Druhý odstavec začíná větou: „Řekněme, že fixy jsou kotveny každých 5 metrů. Lezci na kolmé stěně hrozí tedy až pětimetrový volný pád.“ Obvyklá nedůslednost v zamyšlení se nad problémem. Lezec se přeci jistí přes karabiny, které jsou k úvazu lezce připevněny smyčkou. A smyčka je přeci nějak dlouhá, že ano. Takže nehrozí pád o délce úseku mezi kotveními, ale o tuto délku plus délku smyčky klettersteig-setu. Příklad: Mezi kotveními je úsek 5 metrů, a máme smyčku od délce 1 metr, a další 1 metr je připraven na protažení v tlumiči pádů. Pak maximální pád bude 6 metrů probíhat volným pádem, a 1 metr se bude dobrzďovat v tlumiči. Celkem spadlý lezec absolvuje trajektorii o délce 7 metrů. — A krom toho, pokud chceme říci, že stěna je „kolmá“, pak bychom měli říci k jaké rovině. Pokud to má být kolmá k vodorovné rovině, pak můžeme směle, jednoduše a správně říci „svislá stěna“.