Kniha Bezpečnost a riziko – 2.díl

Bezpečnost a riziko – 2.díl, P.Schubert, freytag & berndt, 2002. Informace jsou převzaty ve zkrácené podobě z článku Dvojčata od Pita Schuberta, časopis Montana 2/2003, autor článku Vladimír Procházka ml.

Co se ale „ne zcela povedlo“, to je v řadě míst nedokonalost překladu samotného či jeho zapucování do řeči horo/lezecké. … Opravte si některé nedostatky:

U sebejištění na ferratách nejde o Stichtovu brzdu, jak je v překladu chybně uvedeno, ale o „ementálskou“ brzdící desku používanou v sestavě sebejističe-tlumiče pádu (str.62, v originálu Bremsplatte) – „štichtovku“ použít nelze!

„Dva prameny“ nejsou totéž jako „zwei Ringe“ vázané z jediného kusu provazu dvojím protočením (str.62).

Eingeschlauftes Seilstück není navázaný, ale provlečený (či navlečený) kus lana – v brzdě (tlumiči pádu) na ferraty lano musí klouzat (str.66-67, zde není řeč o ukotvení brzdy k úvazu).

Band(schlingen)knoten (str.136-143) – nikoli uzel na popruhu, ale lépe: uzel na popruhy, neboť se jedná o konkrétní typ uzlu (očková spojka, v „lanové podobě“ u nás znám též pod názvem „uzel UIAA“; na str.157 je tentýž uzel v češtině nazván „skotským“, nikoli nesprávně, zatímco německý originál zachovává pro čtenáře přívětivější jednotné pojmenování Bandknoten).

„Während des letzten Krieges“ jistě není „během první světové války“ (jak ostatně ukazuje i datum 1.10.43 na listu z Pfrimmerova deníku – str.176).

Karabina neleží na otvoru, ale na uchu skoby (str.239).