Kniha Lavina

„Jak se to mohlo stát?“ je většinou první otázka po lavinové nehodě. Zkušenosti ukazují, že v průběhu různých zimních období dochází k téměř identickým lavinovým situacím a že většinu nehod způsobují opakující se modely lavinového nebezpečí.

Kniha Lavina od předních rakouských lavinových expertů Rudiho Maira a Patricka Nairze představuje deset nejtypičtějších modelů lavinového nebezpečí. Tyto modely jsou v knize objasněny na konkrétních případech lavinových nehod vzniklých v průběhu několika zimních sezón. Co jsou speciální meteorologické poměry na začátku nebo uprostřed zimy či v podzimním období nebo na jaře? Jak působí na sněhovou pokrývku? A především jaká rizika z toho vyplývají? Krátké a výstižné bloky poznatků, doplněné obrazovými materiály, umožňují získat optimální odborné znalosti. Pomocí analýzy typických a skutečných lavinových událostí v horských oblastech Tyrolska jsou definovány opakující se modely lavinového nebezpečí i odvratitelná chybná rozhodnutí.

Knihu vydalo nakladatelství Alpy jako překlad původní publikace Lawine (Tyrolia, Innsbruck, 2010), překladu se ujal Jaromír Charvát, který už u nakladatelství Alpy dříve společně s Ladislavem Burešem publikoval příručku o lavinách a skialpinismu. Překlad měl tedy na starosti přímo expert na danou problematiku.

Obsah knihy je rozdělen na 10 kapitol, každá kapitola se věnuje jednomu typickému jevu, který způsobuje vznik lavin, na začátku kapitoly je teoretický výklad, jak daný jev vzniká, jak jej můžeme pozorovat v terénu nebo jeho výskyt odhadnout na základě předchozího počasí, a pak v příslušné kapitole následuje přehled několika reálných nehod, které daný jev ilustrují.