Kniha Laviny v Krkonoších

Titulní strana knihy Laviny v Krkonoších

V letošní zimní sezóně spatřila světlo světa také také nová kniha Laviny v Krkonoších, přesněji k vydání došlo již na sklonku roku 2013. Knihu vydala Správa Krkonošského národního parku, autory jsou Milena Kociánová, Viktor Kořízek, Valerián Spusta a Andrzej Brzeziński.

Na první pohled se jedná o útlou, brožovanou knížečku přibližně A5 formátu, ale obsah je pořádně nadupaný. Celá kniha je rozdělena na čtyři kapitoly – 1. Laviny Krkonoš, která přináší místopisné informace, zabývá se terénem, krajinou, klimatem, apod., 2. Historie v kostce, tato kapitola je stučná, 3. Lavinová prevence, jejíž obsah je obecný, a zde najdeme nejvíce informací, které vzdělávájí v dané problematice nad rámec vymezený místopisným určením, tady je ta suma podstatných informací, které by měly každého alpinistu zajímat, bez ohledu na to, zda do Krkonoš jezdí nebo ne. Jedná se o jedno z nejlepších zpracování lavinové problematiky v českém jazyce. Navazuje kapitola 4. Lavinová záchrana, která má opět obecné využití kdekoliv. Na závěr jsou Přílohy, kde nalezneme různé formuláře a rastry pro práci a hodnocení pozorování z terénu. Dále se pojďme podívat dovnitř knihy na ukázky:

V první kapitole je množství fotografií lavinových žlebů v Krkonoších, v nich spadlých lavin, kritické žleby jsou na řadě fotografií barevně vyznačeny a místopisně popsány, použití mnoha leteckých snímků zlepšuje přehlednost terénu. Tímto stylem je zpracována celá první kapitola.

Ukázka z první kapitoly Laviny Krkonoš.

V druhé kapitole, která se zabývá historií, jsou převážně černobílé obrázky, text je členěn na chronologicky řazené odstavce, odstavec je vždy uvozen nějakým letopočtem, kdy se odehrávaná událost stala. Historie je tedy zpracovaná formou stručného kalendária.

Ukázka z druhé kapitoly Historie v kostce.

Ve třetí kapitole je vyvážená skladba fotografií a kreslených obrázků, konec konců pro některé věci je kresba vždy názornější. A v několika fotografiích je také provedeno dokreslení přímo do fotografie. Řada obrázků je převzata z německé odborné literatury a výukových materiálů Deutscher Alpenverein (DAV), poznáváme zde typické kresby G. Sojera. Přesto se tvůrcům knihy podařilo udržet jednotný grafický styl, obrázky a text se vzájemně doplňují, vše je jasné a názorné.

Ukázka z třetí kapitoly Lavinové prevence

Ve stejném stylu to pokračuje i ve čtvrté kapitole, která se věnuje záchraně.

Ukázka ze čtvrté kapitoly Lavinová záchrana.

Souhrnné informace:

Laviny v Krkonoších, autoři Milena Kociánová, Vikrot Kořízek, Valerián Spusta, Andrzej Brzeziński, vydala Správa Krkonošského národního parku, 2013, ISBN 978-80-86418-97-1, rozměry publikace 21 x 15 cm, 190 str., vazba brožovaná.