Lavinový workshop 2010

Ve dnech 27. – 28.3. 2010 se bude v Krkonoších na Luční boudě konat lavinový workshop. Cílem této akce je, co nejvíce přiblížit široké veřejnosti lavinovou problematiku, poukázat na rizika spojená s pohybem ve volném horském terénu a osvojit si zásady poskytnutí pomoci v případě lavinové nehody. Dále potom upozornit na nutnost používání základního lavinového vybavení a umožnit všem zúčastněným si toto lavinové vybavení otestovat v praxi. Na akci budou pozváni všichni dovozci lavinových vyhledávačů, aby zde bylo možno vyzkoušet, co nejvíce výrobku. Účast na lavinovém workshopu je zdarma. Kromě níže odkazovaného plakátu je k dispozici program akce.

Odkaz: Horská služba – Lavinový workshop 2010