Lezení prvolezce na umělé stěně

Na webových stránkách je další část z řady videí, které ukazují základní postupy lezení a jištění na umělé stěně. Tento díl je věnovaný lezení prvolezce, který natahuje cestu. Opět se jedná o krátké, seznamovací video, které má především ozřejmit někomu, kdo nemá o lezení vědomosti, jak v základu lezení a jištění vypadá. Lezci se na začátku naváží na lano, provedou vzájemnou kontrolu navázání a upnutí úvazků, a založení lana v jistící pomůcce. Poté prvolezec leze a lano zapíná do karabin postupových jištění. Uprostřed videa je ukázka pádu prvolezce a jeho zachycení jističem. Na konci prvolezec provede cvaknutí lana do karabiny vratného bodu a je jističem spuštěn na zem. Video bylo natočeno ve spolupráci s Deutscher Alpenvereinem v rámci propagační osvětové kampaně Partner Check, která si klade za cíl snížit počet úrazů na umělých horolezeckých stěnách.

Odkaz: Klettern.de – Sicher Vorsteigen