Mammut Safety

Nedávno proběhla výrazná aktualizace aplikace Mammut Safety, která je zaměřená na lavinové nebezpečí. Aplikace je určená pro zařízení od firmy Apple (iPod Touch a smartfon iPhone). Nově do aplikace přibylo několik položek v menu, ale zůstali tu i ty, které jsme znali ze starší verze aplikace, jako je sklonoměr, doporučená výbava, včetně vysvětlení, k čemu slouží, odkazy na lavinové zpravodajství od horských služeb z mnoha různých států. Nezměněn zůstal i výškoměr, který je stále pouze odečtem z mapy podle naší pozice zjištěné pomocí GPS zabudované v přístroji. Takový výškoměr slouží jen k orientačnímu určení nadmořské výšky pro naše hrubé umístění ve smyslu hlášení o lavinovém nebezpečí. Se skutečným výškoměrem to nemá nic společného. Z nových funkcí jsou nejpodstatnější dvě, a to SOS, a především Risk Check. A těm se nyní budeme věnovat podrobněji.

SOS je v podstatě rozhraní pro telefonování a posílání zpráv SMS, kdy telefonní číslo na příslušné záchranáře nám vyhledá sám přístroj tak, že přes GPS zjistí naší polohu, tedy i v jakém státě se nacházíme, a z databáze vloží příslušné volací číslo. Máme ovšem rovněž možnost, tento stát zadat ručně výběrem z číselníku, to pro případ, že bychom byli v místě se špatným příjmem signálu GPS.

Největší novinkou po aktualizaci aplikace je funkce Risk Check. Jedná se o využití principu redukční metody, kdy jsou do aplikace zadány údaje o vyhlášeném stupni lavinového nebezpečí, zda svah, který prostupujeme, je orientován ke světové straně, která je v hlášení o lavinovém nebezpečí označená na nepříznivou, a jaký je pak sklon svahu. V žádném případě se nejedná o plnou redukční metodu, ale o její velmi zjednodušenou verzi.

Do fukce Risk Check se dostaneme z úvodní stránky kliknutím na položku Risk check.

Úvodní obrazovka s menu

První stránka nám dá stručné vysvětlení, které hodnoty budeme muset zadat a jenž budou poté vyhodnoceny.

První stránka části Risk Check s úvodními pokyny

Stupeň lavinového nebezpečí se zadává pomocí posuvníku, který táhneme prstem zleva doprava. Pokud stupeň lavinového nebezpečí neznáme, jsou zde hned odkazy, které nás navedou na příslušné stránky s potřebnými informacemi. Zjištění informací však vyžaduje datové připojení.

Zadání stupně lavinového nebezpečí

Na druhé stránce zadáváme, zda je svah orientován ke světové straně, která je v hlášení o lavinovém nebezpečí označená na příznivou nebo nepříznivou. Pro případ, že si nejsme z hlavy jistí, jakým směrem je svah orientován, můžeme zde přepnout do funkce elektronického kompasu, anebo i zjistit hrubý údaj o naší nadmořské výšce.

Určení, zda je náš svah příznivý nebo nepříznivý podle hlášení lavinové zprávy

Na další stránce je stručné vysvětlení, jakou roli hraje sklon svahu v posouzení lavinového nebezpečí. Pod textem se pak nachází tlačítko pro zobrazení výsledku.

Vysvětlení závislosti míry nebezpečí na sklonu svahu a tlačítko pro zobrazení výsledku

Následuje nejzajímavější část aplikace Mammut Safety, kdy tvůrci aplikace zvolili neotřelé řešení. Zobrazení výsledku zakomponovali do elektronického sklonoměru, takže během zjišťování posledního údaje (sklonu svahu) vidíme ihned v rámci sklonoměru, jaké je potencionální lavinové riziko. Jednak se zabarví celé rozhraní sklonoměru jednou z barev semaforu, navíc ve středu sklonoměru je textový údaj, a opět doprovázen semaforově zbarvenými tečkami, které kombinují zobrazení: zelená, zelená a oranžová, oranžová, oranžová a červená a jenom červená.

Sklonoměr s údajem o sklonu, který je ještě bezpečný

Jakmile sklonoměr natačíme, barva jeho rozhrání se plynule mění, ze zelené přes oranžovou na červenou.

Sklonoměr s údajem o sklonu, který představuje vyšší riziko

Sytě červená barva již značí značné riziko a postup takovým svahem není bezpečný.

Sklonoměr s údajem o sklonu, kdy je velké riziko

Jako u všech těchto aplikací platí, že se jedná pouze o pomůcku, která ukazuje, jak zhruba vypadá celková lavinová situace. V žádném případě nám nezaručí, že při našem výstupu nebo sjezdu budeme v bezpečí. Žádná kalkulačka, žádný mobil nám nespočítá riziko. Je to jen pomůcka, která napoví a pomůže, abychom se svým jednáním neocitli zcela mimo rámec zdravého rozumu.

Aplikace Mammut Safety 3.0 je ke stažení v AppStore přes iTunes, zabere přibližně 14 MB místa. Jazykové rozhraní je anglické, francouzské, německé, italské, japonské, korejské a španělské.