Měření pevnosti uzlů

Každý uzel snižuje pevnost lana, to je poměrně známá záležitost. V minulosti se prováděli určité pokusy, které toto snížení měřily, ale většinou nejsou podrobné popisy těchto zkoušek k dispozici. Výjimkou je však zkouška, kterou provedli v Cordage Institute v americkém Texasu, jejíž výsledky byly publikovány v časopise Nylon Highway, který vydává Vertical Section of National Speleological Society, což je americká jeskyňářská společnost. Během zkoušky bylo použito statické lano o průměru 12,5 mm, dynamické lano o průměru 10,5 mm a pomocná šňůra o průměru 7 mm. Zkoušela se dračí smyčka, osmičková smyčka na konci lana a navázaná uprostřed lana, motýlek, rybářský uzel a dvojitý rybářský uzel, škotová spojka a dvojitá škotová spojka. Popis zkoušky obsahuje podrobné tabulky a grafy. Jak už bývá zvykem při jakémkoliv měření prováděném anglosasy, je radostí pracovat s jejich měrnými jednotkami, v tomto případě byly použity libry (lbs), platí 1 lb = 0,45359237 kg. Další podrobnosti v odkazovaném dokumentu.

Odkaz: Cordage Institute – Knot Break Strength vs. Rope Break Strength