Navázání s karabinou v úvazu

Na stránce Navazování je nový odstavec a obrázek, který se věnuje navazování s vložením mezičlánku, v tomto případě karabiny. Sice řádným a doporučovaným způsobem navázání je přímé spojení úvazu a lana pomocí smyčky provázané lanem, ale jsou situace, kdy musíme bohužel použít karabiny jako vloženého mezičlánku. Například potřebujeme-li se navázat na střední části lana (typické na ledovci v lanovém družstvu), nebo taky se lze na umělých stěnách setkat s praxí, kdy je u lezecké cesty stabilně umístěné lano, jehož konec je fixně opatřen karabinou a tou se musíme navázat. Když už taková situace nastane, musí se karabina cvaknout do navazovacího oka úvazu. Občas se lze setkat s případy, kdy si lezec ve snaze, aby měl procvaknutí karabiny zálohované, procvakne současně oko bederního pásu a oko nohaviček úvazu. V ten moment je karabina mezi oběma okama ve svislé poloze a nemá prostor pro naklánění se ve směru tahu lana. Jestliže tah lana při zachycení pádu bude působit ve směru od těla lezce, znamená to, že bude zatěžován zámek krabiny. A zde je slabé místo. Může dojít k destrukci karabiny a spojení s lanem bude ztraceno.

Odkaz: Navazování