Navazování na lano

Je pro navazování lana na úvaz horolezce lepší osmičková smyčka nebo dvojitá dračí smyčka? Popis obou dvou způsobů navázání, přehled jejich kladných a záporných vlastností, a názorné obrázky v barevných fotografiích nám v novém článku přináší německý časopis Climb!, a to i zdarma na jejich webových stránkách. Osmičková smyčka a dvojitá dračí smyčka jsou nyní v Německu propagovány jako bezpečné způsoby navazování. i když se uznává, že jeden i druhý způsob má své výhody a nevýhody, a ponechává se na osobních preferencích, kdo dá čemu přednost. Osmičková smyčka je chválena za jednoduchost a přehlednou souměrnost, ale slabinou je přílišné utahování po zatížení, a možnost přehlédnout nedokončení navázání při druhém protahování lana uzlem, dvojitá dračí smyčka má zase výhody v snadné rozvazatelnosti a neponechávání zbytkového uzlu při rozvazování, ale její uzel je hůře přehledný.

Odkaz: Climb.de – Anseilknoten